(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Tautas partija

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Andris Elksnītis

1952

 Dobeles pilsētas dome

 priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Guntis Safranovičs

1958

 Dobeles pilsētas dome

 Izglītības nodaļas vadītājs

 augstākā

3

 Mārīte Zvejniece

1964

 Auru pagasta padome

 priekšsēdētāja

 vidējā

4

 Irēna Zaķe

1960

 Dobeles 2.vidusskola

 direktore

 augstākā

5

 Zeltīte Zaļaiskalna

1949

 SIA Dobeles un apkārtnes slimnīca

 galvenā ārste

 augstākā

6

 Raitis Čivčs-Vaivads

1965

 Annenieku pamatskola

 direktors

 augstākā

7

 Līga Stepiņa

1982

 Krimūnu pagasta padome

 sociālā darbiniece

 vidējā

8

 Irēna Eidmane

1953

 Dobeles pilsētas dome

 Administratīvās nodaļas vadītāja

 augstākā

9

 Aļģerds Antanovičs

1961

 Jaunbērzes pagasta padome

 pašvaldības policijas inspektors

 vidējā

10

 Baiba Lucaua

1978

 Dobeles pilsētas bāriņtiesa

 priekšsēdētāja

 augstākā

11

 Mārīte Kreitenberga

1960

 Jelgavas 4.pamatskola

 bibliotekāre

 augstākā

12

 Daiga Millere

1972

 VAS Latvijas pasts Naudītes pasta nodaļa

 priekšniece

 vidējā

13

 Normunds Agrums

1968

 A/S "Latvijas gāze" Jelgavas iecirknis

 inženieris

 augstākā

14

 Ilona Stanga

1966

 Z/S Ilonas Stangas dārzniecība

 īpašniece

 vidējā

15

 Dace Blūma

1958

 Dobeles novadpētniecības muzejs

 direktore

 augstākā

16

 Elga Gintere

1953

 Annenieku pagasta padome

 lauku attīstības speciālists

 augstākā

17

 Eduards Bērziņš

1961

 Autotransporta inspekcijas Kontroles daļas Rīgas 2.nodaļa

 vadītājs, vecākais inspektors

 augstākā

18

 Lāsma Krama

1971

 VAS Latvijas Pasts Bikstu pasta nodaļa

 priekšniece

 vidējā

19

 Ruta Igovena

1954

 nav

 nav

 augstākā

20

 Indulis Kārkliņš

1951

 Projektēšanas birojs "Kārkliņš un Ābele arhitekti"

 arhitekts

 augstākā

  

Jaunais laiks

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Viesturs Reinfelds

1956

 LAD Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

  Vadītājs

 augstākā

2

 Edgars Laimiņš

1976

 VMD KPC Dobeles nodaļa

 Vadītājs

 augstākā

3

 Kaspars Ļaksa

1975

 Krimūnu pagasta padome

 Priekšsēdētājs

 augstākā

4

 Andris Ansons

1952

 SIA "Autoamatnieks"

 Valdes loceklis

 vidējā

5

 Māris Leimanis

1952

 AS "SEB banka"

 informāciju sistēmu administrators

 augstākā

6

 Inese Didže

1959

 Dobeles Valsts ģimnāzija

 Direktore

 augstākā

7

 Inga Stabulniece

1962

 A/s LIS Jaunpils

 Agronome

 augstākā

8

 Ivars Cimermanis

1962

 SIA "Autoamatnieks"

 pasniedzējs

 augstākā

9

 Valerijs Mihailovs

1953

 SIA "Dobeles Ūdens"

 Iecirkņa vadītājs

 vidējā

10

 Zinaida Pravdiveca

1952

 Annenieku pagasta Kaķenieku kultūras nams

 Vadītāja

 vidējā

11

 Artūrs Ļaksa

1982

 SIA "Asterix"

 Valdes priekšsēdētājs

 augstākā

12

 Aivars Ermanis

1956

 Z/s "Liepkalni"

 Vadītājs

 augstākā

13

 Jānis Fogels

1971

 SIA "ZEF"

 Projektu vadītājs

 augstākā

14

 Anita Riekstiņa

1963

 Krimūnu Tautas nams

 Vadītāja

 vidējā

15

 Vidmants Gelžinis

1973

 SIA "Vārpa Agro"

 Valdes loceklis

 vidējā

16

 Voldemārs Babris

1953

 SIA "Gardenes nami"

 Valdes loceklis

 vidējā

17

 Dainis Rags

1970

 Z/s "Ziediņi"

 Vadītājs

 vidējā

18

 Imants Spruģis

1952

 LAD Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

 Vecākais referents

 augstākā

19

 Beata Limanāne

1957

 Dobeles pilsētas pašvaldības sociālais dienests

 Vadītāja

 augstākā

20

 Raimonds Sīpols

1972

 Jaunbērzes pagasta padome

 Izpilddirektors

 augstākā

  

Zaļo un Zemnieku savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Andrejs Spridzāns

1953

 SIA "Dobeles un apkārtnes slimnīca"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Viktors Eihmanis

1949

 Kooperatīvā sabiedrība "Auru grauds"

 direktors

 vidējā

3

 Jānis Īle

1981

 Bērzes pagasta padome

 priekšsēdētājs

 augstākā

4

 Edīte Kaufmane

1956

 Latvijas Valsts augļkopības institūts

 direktore

 augstākā

5

 Aldis Cīrulis

1957

 SIA "Lūcija"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

6

 Aija Eidinta

1962

 Jaunbērzes pagasta padome

 priekšsēdētāja

 augstākā

7

 Ivars Brikmanis

1951

 Penkules pagasta padome

 priekšsēdētājs

 augstākā

8

 Guntis Šmīdlers

1961

 Annenieku pagasta padome

 priekšsēdētājs

 vidējā

9

 Laimdots Šmēmanis

1945

 Naudītes pagasta padome

 priekšsēdētājs

 vidējā

10

 Gatis Miezītis

1961

 Dobeles rajona padome

 izpilddirektors

 augstākā

11

 Sarmīte Dude

1961

 Dobeles pilsētas dome

 izglītības nodaļas vadītāja vietniece

 augstākā

12

 Māra Pole

1950

 VSIA Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca

 operāciju māsa

 vidējā

13

 Jānis Kukša

1965

 Dobeles pilsētas dome

 arhitekts

 augstākā

14

 Dace Škorņika

1965

 Dobeles pagasta padome

 priekšsēdētāja

 vidējā

15

 Ritvars Šķērsts

1977

 SIA "Graudko"

 valdes loceklis

 augstākā

16

 Ivars Zariņš

1949

 Apdrošināšanas akciju sabiedrība Baltijas Transporta Apdrošināšana

 autoeksperts

 vidējā

17

 Anita Kuzmicka

1961

 Bikstu pagasta padome

 sociālā darbiniece

 augstākā

18

 Lelde Roze

1965

 Dobeles pilsētas kultūras nams

 direktore

 augstākā

19

 Ziedonis Bergs

1957

 SIA "Penkule"

 valdes priekšsēdētājs

 vidējā

20

 Agita Jansone

1970

 Gardenes pamatskola

 direktora vietniece audzināšanas darbā

 augstākā

  

Tēvzemei un Brīvībai / LNNK un „Visu Latvijai!"

Nr

Vārds, Uzvārds(19)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Aiva Sproģe

1965

 Dobeles rajona padome

 juriskonsulte, Iepirkumu komisijas priekšsēdētāja

 augstākā

2

 Ingus Rubenis

1980

 AS Latvijas Neatkarīgā Televīzija

 scenārists

 vidējā

3

 Guna Vitte

1960

 Dobeles pagasta padome

 sekretāre

 vidējā

4

 Gunārs Žideņš

1949

 Zemgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

 vecākais inspektors

 augstākā

5

 Silvija Silāre

1955

 Olaines 1.vidusskola

 skolotāja

 augstākā

6

 Inese Laurīte

1959

 Dobeles pilsētas bērnu bibliotēka

 vadītāja

 augstākā

7

 Ivars Stanga

1967

 zemnieku saimniecība "Straumēni"

 īpašnieks

 vidējā

8

 Ainars Zalinkevics

1956

 nav

 nav

 vidējā

9

 Gvido Gudelis

1962

 SIA "Jelgavas ūdens"

 tehniskais direktors

 augstākā

10

 Laimonis Skujenieks

1958

 nav

 nav

 augstākā

11

 Tatjana Arole

1968

 Dobeles pilsētas PII "Zvaniņš"

 skolotāja, arodbiedrības priekšsēdētāja

 augstākā

12

 Vaira Krievaite

1955

 Zebrenes pagasta padome

 sekretāre

 augstākā

13

 Maija Freiberga

1949

 Auru pagasta padome

 galvenā speciāliste lietvedības un personāljautājumos

 vidējā

14

 Aija Žideņa

1952

 SIA "Lauku konsultāciju un izglītības centrs"

 projektu vadītāja

 augstākā

15

 Sniedze Oļehnoviča

1969

 Naudītes pagasta padome

 sekretāre

 augstākā

16

 Armands Kravalis

1980

 nav

 nav

 vidējā

17

 Ansis Freimanis

1950

 zemnieku saimniecība "Brieži"

 īpašnieks

 augstākā

18

 Maruta Priede

1970

 Krimūnu pagasta padome

 lauku attīstības speciālists, lopkopības pārraugs

 vidējā

19

 Līvija Ulmane

1960

 piemājas saimniecība "Dzintari"

 īpašniece

 vidējā

  

Pilsoniskā savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Avotiņš

1983

 Rīgas Valsts tehnikums

 Struktūrvienības vadītājs

 augstākā

2

 Jānis Ozoliņš

1960

 Z/S Ozoliņi

 īpašnieks

 vidējā

3

 Dagnija Dīķe

1958

 SIA JVNISA

 ārsts

 augstākā

4

 Juris Brahmanis

1940

 Krimūnu pagasta deputātu padome

 deputāts

 augstākā

5

 Aivars Rosickis

1952

 Krimūnu pagasta padome

 deputāts

 augstākā

6

 Lauris Muzikants

1983

 SIA ECCUA

 Projektu vadītājs

 vidējā

7

 Kārlis Bogens

1947

 Mājsaimniecībā "Ceriņi",Bērzes pag., Dobeles raj.,

 Mājsaimnieks

 augstākā

8

 Anna Garkāja

1966

 SIA Rīgas Kombinētās lopbarības rūpnīca

 c.k Kroņauce vadītāja

 augstākā

9

 Agris Veidemanis

1956

 SIA Dobeles Agroapgāde

 Valdes loceklis

 vidējā

10

 Ilze Derevjanko

1961

 Zaļenieku arodvidusskola

 skolotāja

 augstākā

11

 Mārtiņš Biete

1972

 Bikstu pagasta padome

 komunālās saimniecības pārzinis

 vidējā

12

 Imants Bērtaitis

1959

 Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 Lektors

 augstākā

13

 Raimonds Briņķis

1982

 Z/S Bāliņi

 autoatslēdznieks

 vidējā

14

 Augusts Šveicars

1949

 SIA P.C.F.

 tehniskais direktors

 vidējā

15

 Maija Bujaka

1954

 Latvijas Pasts, krimūnu pasta nodaļa

 Vadītāja

 vidējā

16

 Rinalds Uļjanovs

1983

 SIA Spita

 Servisa vadītājs

 vidējā

17

 Ingmārs Bergmanis

1971

 Valsts mežu dienasts, Dobeles mežnieciba

 Mežsargs

 augstākā

18

 Mirdza Siliņa

1940

 Dobeles un apkārtnes slimnīca

 Dzemdību - ginekoloģijas nodaļas vadītāja

 augstākā

19

 Juris Veidemanis

1975

 AAS Balta

 Apdrošināšanas konsultants

 augstākā

20

 Inta Aroniete

1944

 Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija

 Zemgales reģiona valsts inspektore

 augstākā

  

Sociālā Taisnīguma partija

Nr

Vārds, Uzvārds(6)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Astrīda Mūrniece

1941

 Dobeles pilsētas dome

 Deputāte

 augstākā

2

 Rita Asmusa

1948

 Dobeles rajona tiesa

 Piesēdētāja

 augstākā

3

 Rudīte Grinberga

1951

 Dobeles Kristīgā pamatskola

 Skolas māsa

 vidējā

4

 Indra Ozoliņa

1964

 SIA "NORA"

 Valdes priekšsēdētāja

 augstākā

5

 Anžella Pūcēna

1965

 Individuālais komersants A.Pūcēnas apdrošināšanas starpnieku birojs

 Vadītāja

 vidējā

6

 Ivans Juhimenko

1949

 Valsts Ieņēmumu dienesta Resursu un vadības pārvalde

 Vecākais muitas eksperts

 augstākā

  

Sabiedrība citai politikai

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Aigars Laurinovičs

1968

 SIA "Biolak Baltic"

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

2

 Tālis Beisjuks

1972

 SIA "Dobeles autobusu parks"

 Galvenais inženieris

 augstākā

3

 Agita Ozoliņa

1965

 Naudītes pamatskola

 Direktora vietniece izglītības jomā, skolotāja

 augstākā

4

 Ints Bensons

1966

 Dobeles pagasta z/s "Ceļmalas"

 Izpilddirektors

 vidējā

5

 Jānis Fogels

1948

 SIA J.E.F.

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

6

 Ainārs Meiers

1961

 Z/S Mazbaldonas

 vadītājs

 augstākā

7

 Evija Fedoroviča

1970

 nav

  

 augstākā

8

 Lidija Lūriņa

1954

 Z/S "Ziedi"

 Vadītāja

 augstākā

9

 Valērijs Cimermanis

1953

 SIA "TI-CI"

 valdes loceklis

 augstākā

10

 Raivis Bensons

1987

 Rīgas Tehniskā universitāte

 students

 vidējā

11

 Diāna Ozoliņa

1975

 Krimūnu pagasta padome

 Galvenā grāmatvede

 augstākā

12

 Asja Ramate

1948

 AAS Gjensidige Baltic

 Apdrošināšanas speciāliste

 vidējā

13

 Normunds Tomsons

1980

 LR Iekšlietu ministrijas Galvenā Kārtības Policijas Pārvalde

 Policijas inspektors

 augstākā

14

 Uldis Veldre

1962

 SIA Simona

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

15

 Andris Janeks

1964

 Dobeles rajona padome

 nekustamo īpašumu pārvaldnieks

 vidējā

16

 Gunārs Freimanis

1934

 pensionārs

  

 vidējā

17

 Genija Kigitoviča

1952

 SIA " Pie Elīnas"

 vadītāja

 pamata

18

 Uldis Melderis

1970

 Pašnodarbināts

  

 vidējā

19

 Jana Hofrāte

1976

 Pirmskolas izglītības iestāde "Spodrība"

 Pirmsskolas skolotāja

 augstākā

20

 Aleksandrs Radčenko

1989

 nav

  

 vidējā

  

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form