(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

LPP/LC

  

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Pēteris Laganovskis

1952

 Kārsavas pilsētas dome

 Kārsavas pilsētas domes priekšsēdētājs

 pamata

2

 Anatolijs Posredņikovs

1961

 Goliševas pagasta padome

 Goliševas pagasta padomes priekšsēdētājs

 vidējā

3

 Edgars Puksts

1962

 Kārsavas vidusskola

 Kārsavas vidusskolas direktors

 augstākā

4

 Vaira Šicāne

1968

 Zemnieku saimniecība "Kalvine"

 Zemnieku saimniecības "Kalvine" īpašniece

 augstākā

5

 Ernests Rinkevičs

1959

 VUGD Ludzas brigāde

 vecākais inspektors

 augstākā

6

 Aleksandrs Kamšs

1937

 nestrādā

 pensionārs

 vidējā

7

 Skaidrīte Strode

1971

 1.Mežvidu pamatskola

 1.Mežvidu pamatskolas direktore

 augstākā

8

 Jānis Buļs

1966

 Pudinavas pamatskola

 direktors

 augstākā

9

 Vera Krišāne

1959

 Kārsavas mūzikas un mākslas skola

 direktore

 augstākā

10

 Silvija Jaudzema

1956

 SIA "Kārsavas slimnīca"

 ārste - neiroloģe

 augstākā

11

 Viktors Indričāns

1955

 Malnavas koledža

 direktora vietnieks

 augstākā

12

 Guntis Rasims

1984

 Biedrība " Latgolys Producentu grupa"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

13

 Andris Čoičs

1969

 SIA " Mežs Auto VV"

 valdes loceklis

 vidējā

14

 Nadežda Barkāne

1959

 SIA "Bonavi"

 valdes priekšsēdētāja, vadītāja

 augstākā

15

 Zofija Ritiņa

1943

 A/S Latvijas Zoovetapgāde

 pārdevēja

 vidējā

16

 Jānis Stafeckis

1956

 Zemnieku saimniecība "Niedres"

 īpašnieks

 vidējā

17

 Gerta Rupaine

1971

 Mežvidu pagasta padome

 grāmatvede

 vidējā

18

 Zigmārs Poikāns

1989

 nestrādā

 students Malnavas koledžā

 pamata

  

  

Pilsoniskā Savienība

  

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Arvīds Urtāns

1940

 Mērdzenes pagasta padome

 Pagasta padomes priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Ināra Nagle

1972

 SIA "Daivas"

 Veikala vadītāja

 augstākā

3

 Inese Nagle

1968

 Salnavas pagasta padome

 Pagasta padomes priekšsēdētāja

 augstākā

4

 Tālis Mūrnieks

1963

 Mežvidu pagasta padome

 Pagasta iestāžu saimniecības daļas vadītājs

 vidējā

5

 Anita Vorkale

1961

 Ģimenes ārsta prakse Kārsavā un Mērdzenē

 Ģimenes ārsta prakses vadītāja

 augstākā

6

 Jeļena Truhanova

1971

 SIA "Lira I" Ludzas raj., Goliševas pag.

 Direktore

 augstākā

7

 Oskars Petinens

1969

 P/s "Debessvītoli"'

 Pašnodarbināta persona

 augstākā

8

 Inta Ostrovska

1962

 Malnavas koledža

 Direktora vietniece audzināšanas darbā

 augstākā

9

 Svetlana Sprukte

1966

 Mērdzenes pagasta padome

 Galvenā grāmatvede

 augstākā

10

 Inguna Pašāne

1964

 1.Mežvidu pamatskola

 Skolotāja

 augstākā

11

 Armīns Urtāns

1972

 SIA "Latgales dolomīts"

 Tehniskais direktors

 vidējā

12

 Gunārs Bluss

1963

 Z/s "Virši"

 Pārvaldnieks

 vidējā

13

 Inta Rancāne

1964

 Nodarbinātības valsts aģentūra Ludzas filiāle - Kārsava

 Vecākā inspektore

 augstākā

14

 Anita Šarkovska

1970

 Pudinavas pamatskola

 Skolotāja

 augstākā

15

 Agnese Medne

1980

 Malnavas koledža

 Skolotāja

 augstākā

16

 Nikolajs Nikuļins

1934

 Nestrādājošs

 Pensionārs

 augstākā

17

 Ēriks Rusins

1972

 VA/S "Latvijas dzelzceļš"

 Elektromehāniķis

 augstākā

18

 Valdis Sutra

1984

 Nestrādājošs

 Students

 vidējā

  

Saskaņas centrs

  

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Ivars Kļaviņš

1963

 PVD sanitārā robežinspekcija

 fitosanitārās jomas sektora vadītājs

 augstākā

2

 Andrejs Ivanovs

1959

 SIA "Kārsavas namsaimnieks"

 valdes loceklis

 vidējā

3

 Larisa Žukova

1960

 Aizgāršas pamatskola

 direktore

 augstākā

4

 Juris Ločmelis

1970

 z/s "Zelta sala"

 pārvaldnieks

 augstākā

5

 Arturs Grišulis

1971

 z/s "Ozoliņi"

 īpašnieks

 vidējā

6

 Jānis Koļčs

1965

 Mērdzenes pagasta padome

 komunālās saimniecības vadītājs

 vidējā

7

 Tamāra Bluse

1956

 SIA "Kārsavas slimnīca"

 neatliekamās medicīniskās palīdzības feldšere

 augstākā

8

 Aivars Lipskis

1968

 Akciju sabiedrība Ludzas MRS

 strādnieks

 vidējā

9

 Juris Dembrovskis

1963

 SIA "Salnava"

 operators

 vidējā

10

 Vairis Poikāns

1974

 z/s "Liepas"

 īpašnieks

 vidējā

11

 Modris Karpovs

1971

 Kārsavas vidusskola

 mājturības tehnoloģijas skolotājs

 augstākā

12

 Māris Mikaskins

1984

 VRS Ludzas pārvalde

 inspektors-kinologs

 vidējā

13

 Gunārs Dobrovoļskis

1947

 -

 pensionārs

 vidējā

14

 Juris Solovjovs

1959

 SIA "Kārsavas slimnīca"

 šoferis

 vidējā

15

 Oļegs Sorokins

1952

 SIA "Jaunums SO"

 rīkotājdirektors

 augstākā

16

 Oļegs Baikovs

1968

 z/s "Bērziņi"

 meistars

 vidējā

17

 Aleksandrs Pakļenkovs

1961

 SIA "Stars K"

 virpotājs

 vidējā

18

 Ivans Dorofejevs

1959

 Valsts robežsardzes Aizgāršas nodaļa

 remontatslēdznieks

 vidējā

  

Zaļo un Zemnieku savienība

  

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Pēteris Labanovskis

1943

 Malnavas pagasta padome

 padomes priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Ināra Silicka

1961

 Ludzas rajona vakara vidusskola

 direktore

 augstākā

3

 Juris Poikāns

1949

 Zemnieku saimniecība "Signija"

 konsultants

 vidējā

4

 Zita Mortukāne

1950

 Mežvidu pagasta padome

 padomes priekšsēdētāja

 augstākā

5

 Marita Stepanova

1960

 Goliševas pagasta padome

 sociālā darbiniece

 augstākā

6

 Leontīna Zeļča

1961

 Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Austrumlatgales Lauku attīstības birojs

 lauku attīstības speciāliste

 augstākā

7

 Staņislavs Ņukšs

1952

 SIA Ekobriketes"

 atslēdznieks- metinātājs

 vidējā

8

 Roberts Mikažāns

1950

 IU "Aizsaule"

 direktors

 vidējā

9

 Jānis Adijāns

1974

 Z.s"Bērziņi"

 lentzāģa operators

 vidējā

10

 Zenta Čačka

1960

 Malnavas koledža

 dienesta viesnīcas skolotāja

 augstākā

11

 Antoņina Babāne

1958

 Malnavas pagasta padome

 lauku attīstības speciāliste

 augstākā

12

 Euģēnijs Upenieks

1963

 Valsts Meža dienests Austrumlatgales virsmežniecība

 virsmežzinis

 augstākā

13

 Aleksandrs Šarkovskis

1961

 Malnavas pagasta padome

 dzīvokļu un komunālās saimniecības vadītājs

 vidējā

14

 Andis Urtāns

1974

 VAS "Latvijas dzelzceļš"

 Daugavpils ceļu distances Rēzeknes nodaļas sliežu

 vidējā

15

 Anna Gabrāne

1968

 Salnavas pagasta padome

 lauku attīstības speciāliste

 vidējā

16

 Sergejs Belijs

1953

 SIA "VCI"

 ceļu būvinženieris

 vidējā

17

 Sandra Čeirāne

1977

 Administratīvās rajona tiesas Rēzeknes tiesu nams

 kancelejas vadītāja

 augstākā

18

 Ligita Žukovska

1979

 SIA "Sākums"

 pārdevēja

 augstākā

  

Jaunais Laiks

  

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Sandra Palma

1961

 Ludzas rajona padome

 Finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāja

 augstākā

2

 Anatolijs Anisimovs

1959

 Akciju sabiedrība Sadales tīkls

 Austrumu reģiona ekspluatācijas daļas Ludzas nodaļ

 augstākā

3

 Inta Nogda

1966

 Pudinavas pamatskola

 skolotāja

 augstākā

4

 Pēteris Začs

1947

 Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālā iestāde muitas kontrolpostenis Grebņeva

 Vecākais muitas uzraugs

 augstākā

5

 Mihails Kuzņecovs

1969

 Goliševas pagasta padome

 Lauku attīstības speciālists, lauksaimniecības pār

 vidējā

6

 Jānis Kašs

1966

 Kārsavas pilsētas dome

 Bāriņtiesas priekšsēdētājs

 vidējā

7

 Ligita Jupatova

1975

 Akciju sabiedrība Latvijas Krājbanka

 Kārsavas klientu apkalpošanas centra vadītāja

 augstākā

8

 Anita Novicka

1990

 Kārsavas vidusskola

 Skolniece

 pamata

9

 Andris Ļubka

1963

 Zemnieku saimniecība Lūsēni

 Īpašnieks

 vidējā

10

 Antons Kušners

1951

 Pensionārs

  

 vidējā

11

 Valdis Naglis

1962

 Malnavas koledža

 Strādnieks

 vidējā

12

 Jānis Jakimovs

1964

 SIA VIKINGI

 Auto apmācības instruktors

 vidējā

13

 Inta Adamoviča

1964

 Zemnieku saimniecība Āres

 īpašniece

 augstākā

14

 Jānis Novikovs

1960

 SIA Varavīksne

 Direktors

 vidējā

15

 Dainis Jezupovs

1970

 Kārsavas pilsētas dome

 Labiekārtošanas darbu strādnieks

 vidējā

16

 Ilona Brence

1969

 Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde

 Administratīvās daļas vecākā referente

 augstākā

17

 Toms Barkāns

1987

 Rīgas Tehniskā universitāte

 Students

 vidējā

18

 Zinaīda Laganovska

1956

 Latvijas Pasts

 Pastnieks-vadītājs

 vidējā

  

Tautas Partija

  

Nr

Vārds, Uzvārds(10)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Rita Žuka

1950

 Malnavas koledža

 skolotāja- lektore

 augstākā

2

 Mihails Oļipovs

1971

 Ludzas rajona sporta skoloa

 treneris

 augstākā

3

 Inita Silkāne

1973

 SIA "Veituls" Motelis "Aka"

 izpilddirektore

 augstākā

4

 Jānis Urtāns

1968

 SIA " Trollund"

 operators

 vidējā

5

 Vita Ārmane

1982

 z/s Apsītes

 bārmene

 vidējā

6

 Igors Andrejevs

1973

 nav

  

 augstākā

7

 Artemijs Korabeļņikovs

1987

 nav

  

 vidējā

8

 Rita Nagle

1968

 Kārsavas vidusskola

 skolotāja

 augstākā

9

 Marlinda Cimermane

1969

 PVD Sanitārā robežinspekcija, KP Grebņeva

 priekšniece

 augstākā

10

 Jānis Linužs

1987

 z/s "Zelta sala"

 lauksaimniecības tehnikas vadītājs

 vidējā

  

Jaunlatvija

  

Nr

Vārds, Uzvārds(17)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Zeiļuks

1966

 SIA "D.A.K. Sams"

 valdes loceklis

 vidējā

2

 Juris Lisovskis

1964

 SIA "Stars K"

 valdes loceklis

 vidējā

3

 Genovaite Nalivaiko

1957

 Ģimenes ārsta prakse

 medmāsa

 vidējā

4

 Sandra Nagle

1967

 SIA "Pilsētu projektu komercentrs"

 muitošanas speciālista pilnvarotā persona

 augstākā

5

 Reinholds Jacenko

1968

 -

 bezdarbnieks

 vidējā

6

 Irēna Bule

1958

 Ludzas pilsētas ģimnāzija

 angļu valodas skolotāja

 augstākā

7

 Vitālijs Ņikitins

1953

 Vītolu pamatskola

 sporta pasniedzējs

 augstākā

8

 Jurijs Jakimovs

1971

 -

 bezdarbnieks

 vidējā

9

 Imants Uļbiks

1965

 -

 bezdarbnieks

 vidējā

10

 Ilze Vizule

1977

 Baltinavas mākslas un mūzikas skola

 pasniedzēja

 augstākā

11

 Jānis Kirovainis

1960

 Malnavas katoļu draudzes baznīca

 zakristians

 vidējā

12

 Iveta Gutāne

1972

 Kārsavas slimnīca

 vecākā medmāsa

 vidējā

13

 Mārīte Linuža

1960

 Piemājas saimniecība "Zaļenieki"

 īpašniece

 vidējā

14

 Pāvels Jegorovs

1969

 SIA " D.A.K. Sams"

 traktora vadītājs

 vidējā

15

 Arnis Puriņš

1969

 -

 bezdarbnieks

 vidējā

16

 Svetlana Circene

1971

 Pašnodarbinātā persona

 frizieris

 vidējā

17

 Vitālijs Magins

1962

 A/S "Virši A"

 degvielas uzpildes stacijas operators

 vidējā

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form