(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Jaunais Laiks

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Viktors Moisejs

1959

 SIA "NEMO"

 valdes loceklis

 augstākā

2

 Lidija Platonova

1964

 Krāslavas rajona padomes Izglītības pārvalde

 skolu speciāliste

 augstākā

3

 Vjačeslavs Aprups

1961

 SIA "Krāslavas slimnīca"

 Ķirurģiskās nodaļas vadītājs

 augstākā

4

 Jānis Tukāns

1963

 Izvaltas pamatskola

 direktors

 augstākā

5

 Arnolds Bērs

1959

 SIA "AUTO GAMA'

 valdes loceklis

 vidējā

6

 Gundega Grišāne

1964

 Skaistas pamatskola

 skolotāja

 augstākā

7

 Viktorija Olehno

1958

 Krāslavas pirmsskolas izglītības iestāde "Pienenīte"

 vadītāja

 augstākā

8

 Gunārs Svarinskis

1966

 Indras pagasta padome

 Komunālās nodaļas vadītājs

 vidējā

9

 Lidija Moiseja

1955

 Valsts ieņēmumu dienesta Latgales reģionālās iestādes Krāslavas nodaļa

 nodaļas vadītāja

 augstākā

10

 Lolita Proma

1963

 Sauleskalna pamatskola

 direktore

 augstākā

11

 Anna Krumpāne

1953

 Daugavpils reģionālā slimnīca

 ārste-ginekoloģe, ordinators

 augstākā

12

 Ņina Vasiļjeva

1967

 Piedrujas pamatskola

 skolotāja

 augstākā

13

 Aleksandrs Savickis

1965

 SIA "GSK"

 valdes loceklis

 augstākā

14

 Inga Jākobsone

1974

 Indras vidusskola

 direktore

 augstākā

15

 Andris Jakovelis

1981

 Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Krāslavas brigādes Krāslavas daļa

 Vada komandieris

 augstākā

16

 Inga Caune

1971

 SIA "NEMO"

 ražošanas direktora vietniece

 augstākā

17

 Dina Skudra

1969

 Valsts probācijas dienesta Krāslavas teritoriālā struktūrvienība

 vecākā referente

 augstākā

18

 Igors Menščikovs

1935

 SIA "NEMO"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā


Saskaņas Centrs

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Valērijs Karpovs

1962

 SIA "Krāslavas slimnīca"

 ķirurgs

 augstākā

2

 Sergejs Gusarovs

1958

 Latvijas Krievijas kopuzņēmums "TEKS"

 projektu vadītājs

 augstākā

3

 Valērijs Križanovskis

1955

 SIA "Tandems K"

 Valdes loceklis

 augstākā

4

 Aleksandrs Kļimovs

1956

 Krāslavas Varavīksnes vidusskola

 darba aizsardzības speciālists

 augstākā

5

 Tatjana Sotņikova

1956

 AAS "Gjensidige Baltic"

 Krāslavas filiāles vadītāja

 augstākā

6

 Pēteris Ratkevičs

1962

 Bezdarbnieks

  

 augstākā

7

 Antonijs Seilišs

1950

 SIA "Pelši", SIA "Starķis un Ko"

 Valdes loceklis

 augstākā

8

 Valērijs Ļaksa

1966

 Daugavpils pilsētas dome, pilsētplanošanas un būvniecības departaments

 būvvaldes vadītājs

 augstākā

9

 Zigmunds Blaževičs

1953

 VID Latgales reģionālā iestāde

 muitas pārvaldes sektora vadītājs

 augstākā

10

 Valentīna Bārtule

1957

 Indras pagasta padome

 lauksaimniecības attīstības speciālists

 augstākā

11

 Svetlana Koļesnika

1974

 SIA "TALGOR SV"

 Valdes priekšsēdētāja

 augstākā

12

 Uļjana Osadčaja

1957

 VAS "Latvijas Pasts" p/n "Patmalnieki"

 priekšniece

 augstākā

13

 Ilona Jegorova

1964

 ID "Frizētava Konstance"

 īpašniece

 vidējā

14

 Irēna Voicehoviča

1964

 SIA "Irēna"

 Valdes locekle

 augstākā

15

 Viktorija Vengreviča

1950

 SIA "Krāslava D"

 Valdes priekšsēdētāja

 augstākā

16

 Marina Procevska

1960

 Marinas Procevskas ģimenes ārsta prakse

 ģimenes ārsts

 augstākā

17

 Aivars Cimoško

1968

 SIA "Latgales Nafta"

 ražošanas direktors

 augstākā

18

 Roberts Kuzņerevičs

1957

  Valsts meža dienests Dienvidlatgales virsmežniecība Krāslavas mežniecība

 mežzinis

 augstākā

19

 Eduards Rītiņš

1950

 SIA "ALVIT"

 Valdes loceklis

 vidējā

20

 Vladimirs Voitjuls

1953

 IEM VP apvienība apsardze Latgales starprajonu nodaļa

 2.iecirkņa vecākais inspektors

 augstākā


Latvijas sociāldemokrātiskā strādnieku partija

Nr

Vārds, Uzvārds(4)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Česlava Kozlovska

1959

 Krāslavas grāfu Plāteru poļu pamatskola

 Direktore

 augstākā

2

 Malda Kristovska

1949

 Izdienas pensijas saņēmēja

 nestrādā

 augstākā

3

 Anatolijs Lebedoks

1952

 2.grupas invalīds

 strādā

 vidējā

4

 Vladislavs GRUNDĀNS

1958

 2.grupas invalīds

  

 vidējā


Tautas partija

Nr

Vārds, Uzvārds(17)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Mečislavs Lukša

1960

 Krāslavas novada dome

 priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Egils Muskars

1963

 Kalniešu pagasta padome

 priekšsēdētājs

 augstākā

3

 Olga Jokste

1969

 Indras pagasta padome

 priekšsēdētāja

 augstākā

4

 Valdis Viļums

1972

 Krāslavas rajona padome

 būvvaldes vadītājs

 augstākā

5

 Valērijs Drozdovs

1952

 Mežsaimnieku apvienība "Krāslava"

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

6

 Jānis Vēvers

1979

 VAS "Latvijas valsts meži" Dienvidlatgales mežsaimniecība

 plānotājs

 vidējā

7

 Konstancija Kirsanova

1944

 Skuķu aprūpes centrs

 vadītāja

 augstākā

8

 Rudīte Lipšāne

1971

 Konstantinovas pamatskola

 direktore

 augstākā

9

 Jurijs Švabs

1984

 Rīgas Tehniskā universitāte

 doktorants

 augstākā

10

 Jeļena Vorošilova

1973

 Krāslavas novada PII "Pīlādzītis"

 vadītājas vietniece

 augstākā

11

 Antoņina Tuče

1945

 Krāslavas novada mūzikas skola

 skolotāja

 augstākā

12

 Andrejs Zarovskis

1970

 Indras pagasta privātprakse

 veterinārārsts

 augstākā

13

 Pēteris Nipāns

1950

 Piemājas saimniecība "Druvas"

 īpašnieks

 vidējā

14

 Žanna Drozdovska

1968

 Krāslavas Varavīksnes vidusskola

 sociālais pedagogs

 augstākā

15

 Biruta Stivriņa

1939

 nav

 nav

 vidējā

16

 Elita Ornicāne

1964

 A/S "Parex Banka" KAC "Krāslava"

 vadītāja

 augstākā

17

 Lidija Ostrovska

1949

 Krāslavas rajona padomes izglītības pārvalde

 vadītāja

 augstākā


Zaļo un Zemnieku savienība

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Gunārs Upenieks

1964

 LR 9. Saeima

 deputāts

 augstākā

2

 Aivars Umbraško

1972

 Aulejas pagasta padome

 pagasta padomes priekšsēdētājs

 vidējā

3

 Aleksandrs Jevtušoks

1952

 SIA "Krāslavas slimnīca"

 valdes loceklis

 augstākā

4

 Ēvalds Cauņa

1958

 Krāslavas novada p/a "Labiekārtošana -K

 direktors

 vidējā

5

 Andrejs Jakubovskis

1969

 Krāslavas "Varavīksnes"vidusskola

 vēstures skolotājs, kultūras metodiķis

 augstākā

6

 Jānis Mančinskis

1966

 Krāslavas novada dome

 Administratīvās nodaļas vadītājs

 augstākā

7

 Jānis Geiba

1956

 AAS "BALTA"

 Krāslavas un Preiļu KAC vadītājs

 vidējā

8

 Vera Bīriņa

1964

 Robežnieku pagasta padome

 Robežnieku pagasta attīstības speciāliste

 augstākā

9

 Vitālijs Aišpurs

1955

 AS "Sadales tīkls"

 Austrumu reģiona ekspluatācijas daļas, Krāslavas nodaļas vadītājs

 augstākā

10

 Biruta Čižika

1960

 SIA "Vasals"

 valdes locekle

 augstākā

11

 Česlavs Varnass

1960

 Z/s "Lesničevka"

 īpašnieks

 vidējā

12

 Andris Uzuls

1957

 Kaplavas pagasta padome

 pagasta padomes priekšsēdētājs

 augstākā

13

 Antons Ļaksa

1965

 Kombuļu pagasta padome

 atbildīgais par elektrosaimniecību

 vidējā

14

 Andris Rukmans

1980

 Krāslavas novada dome

 Projektu realizācijas speciālists

 augstākā

15

 Artis Konošonoks

1984

 Aulejas pagasts

 Aulejas pagasta lauku attīstības speciālists

 vidējā

16

 Jāzeps Dobkevičs

1950

 Kultūras Ministrija

 KM kultūras eksperts

 augstākā

17

 Ēvalds Suveizda

1956

 SIA "Drabis"

 mehāniķis

 vidējā

18

 Māris Osis

1964

 SIA "ĢEO OK"

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

19

 Viktorija Lene

1961

 Skaistas pagasta padome

 lauku attīstības speciāliste

 vidējā

20

 Francis Zalbovičs

1963

 Z/s "Vaicuļevas"

 īpašnieks

 vidējā


Latgales Tauta

Nr

Vārds, Uzvārds(14)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Inga Prilucka-Pūce

1983

 SIA "Justa"

 pārdevēja

 vidējā

2

 Ilmārs Skerškāns

1971

 Valsts Darba Inspekcija

 vecākais inspektors

 augstākā

3

 Pāvels Trofimovs

1951

 nav

 pensionārs

 vidējā

4

 Vladimirs Dovgaļovs

1947

 nav

 pensionārs

 vidējā

5

 Irēna Prilucka

1961

 Sia "Justa"

 valdes loceklis

 vidējā

6

 Jāzeps Skudra

1946

 nav

 pensionārs

 vidējā

7

 Aleksandrs Čerņenko

1986

 nav

 nav

 vidējā

8

 Olga Buhalova

1989

 nav

 nav

 vidējā

9

 Ervīns Kuzmičs

1987

 SIA "Māra N"

 pārdevējs konsultants

 vidējā

10

 Andrejs Krikovs

1973

 VMD Dienvidlatgales virsmežniecības Indras mežniecība

 mežsargs

 augstākā

11

 Anastasija Dovgaļova

1949

 nav

 pensionāre

 vidējā

12

 Jeļena Žurņa

1982

 SIA "Vārpa"

 Degvielas uzpildes stacijas operatore

 augstākā

13

 Larisa Jacina

1983

 nav

 nav

 vidējā

14

 Jānis Skerškāns

1942

 Sia "Latgales reklāma"

 pastnieks

 vidējā


LPP/LC

Nr

Vārds, Uzvārds(13)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Tračums

1962

 Krāslavas novada dome

 deputāts

 augstākā

2

 Normunds Mačuļskis

1964

 SIA "ALKO"

 Tirdzniecības pārstāvis

 augstākā

3

 Stanislavs Pekšs

1948

 LR Valsts ieņēmumu dienets

 Muitas posteņa virsuzraugs

 augstākā

4

 Ivars Murāns

1963

 Daugavpils pilsētas sociālo lietu pārvalde, Bērnu nams "Auseklītis"

 Vadītājs

 augstākā

5

 Edvīns Gasperovičs

1971

 Valsts vides dienests

 Sektora vadītājs

 augstākā

6

 Viktorija Naļivaiko

1957

 Krāslavas ģimnāzija

 Vēstures un sociālo zinātņu skolotāja

 augstākā

7

 Vija Konceviča

1962

 Krāslavas pamatskola

 Direktore

 augstākā

8

 Viktors Beinarovičs

1960

 Krāslavas sporta skola

 Direktors

 augstākā

9

 Skaidrīte Gasperoviča

1972

 Krāslavas pamatskola

 Direktora vietniece

 augstākā

10

 Jānis Umbraško

1961

 AS "Krāslavas piens"

 izejvielas kvalitātes tehniķis

 augstākā

11

 Konstantīns Dilba

1963

 Valsts vides dienests

 Vecākais inspektors

 augstākā

12

 Anatolijs Ļackis

1962

 z/s "Tauriņi"

 īpašnieks

 vidējā

13

 Elvīra Linčika

1987

 nestrādā

 -

 augstākā


PCTVL- Par cilvēka tiesībām vienotā Latvijā!

Nr

Vārds, Uzvārds(17)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 AIVARS SKERŠKĀNS

1965

 SIA "AS&K"

 VALDES LOCEKLIS

 augstākā

2

 VASILIJS ZAICEVS

1944

 PENSIONĀRS

  

 vidējā

3

 GRIGORIJS GONTMAHERS

1936

 AVĪZES "RAKURSS"

 KORESPONDENTS

 augstākā

4

 KATRĪNA PIGINA

1948

 SIA "DILANIS T"

 PĀRDEVĒJA

 vidējā

5

 ERNESTS AVGUCEVIČS

1969

 SIA "NELA WOOD"

 KOKMATERIĀLU PIEŅĒMĒJS

 vidējā

6

 VENERANDA PURPLIŠA

1957

 BEZDARBNIECE

  

 vidējā

7

 VIKTORS KRIVIŅŠ

1958

 PAŠNODARBINĀTA PERSONA

  

 vidējā

8

 IGORS KRASNIKOVS

1963

 IU "KRIGO"

 ĪPAŠNIEKS

 vidējā

9

 LARISA ČERNIKA

1947

 PENSIONĀRE

  

 augstākā

10

 VADIMS BUHALOVS

1961

 IU "SATELIT L"

 ĪPAŠNEKS

 vidējā

11

 ALEKSEJS KUČIKS

1975

 AS "KRĀSLAVAS PIENS"

 METINĀTĀJS

 vidējā

12

 GENRIHS IŽIKS

1932

 PENSIONĀRS

  

 vidējā

13

 ANDREJS ŠAHIROVS

1979

 IU "ŠADON-L"

 ĪPAŠNIEKS

 vidējā

14

 VALENTĪNA SOROČINA

1953

 SIA "KRĀSLAVAS MŪRNIEKS"

 GRĀMATVEDE

 augstākā

15

 ŽANNA RAČICKA

1982

 PAŠNODARBINĀTA PERSONA

 FRIZIERIS

 vidējā

16

 JĀNIS NOVIKS

1958

 PENSIONĀRS

  

 vidējā

17

 DIĀNA LARIONOVA

1987

 SIA "NOTES"

 PĀRDEVĒJA

 vidējā

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form