(dati: CVK)

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

  

 
Politisko partiju apvienība "Saskaņas Centrs"
  


 

Nr

Vārds, Uzvārds(13)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Jānis Garbovskis

1961

 Z/s ''Aizupes''

 īpašnieks

 augstākā

2

 Anatolijs Abramovs

1972

 Liezeres pagasta padome

 deputāts

 augstākā

3

 Silvija Smeltere

1959

 Barkavas arodvidusskola

 direktore

 augstākā

4

 Ineta Stasjule

1962

 SIA ''EURO SKANDI AUTO''

 Valdes priekšsēdētāja vietniece

 augstākā

5

 Sarmīte Pabērza

1960

 Liezēres pamatskola

 direktora vietniece

 augstākā

6

 Ivars Miķelsons

1962

 Bērzaunes pagasta padome

 padomes priekšsēdētāja vietnieks

 vidējā

7

 Harijs Lucāns

1962

 SIA Servis-komercfirma ''Kvarcs''

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

8

 Rihards Saulītis

1953

 Praulienas pagasta padome

 pagasta padomes priekšsēdētāja vietnieks

 vidējā

9

 Gints Sterinovičs

1985

 SIA ''Igmalin''

 vokālais pedagogs

 vidējā

10

 Andris Vīgants

1969

 Kalsnava pagasta padomes administratīvā komisija

 komisijas loceklis

 vidējā

11

 Ainārs Kazušs

1975

 SIA ''Kalnmalas''

 Valdes priekšsēdētājs

 augstākā

12

 Edvīns Cipulis

1951

 Kalsnvas pašvaldības aģentūra

 direktora vietnieks

 vidējā

13

 Vadims Stepanovs

1979

 SIA ''AVD Mēbeles''

 Valdes loceklis

 vidējā

 

"Tautas partija"
 


 

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Andrejs Ceļapīters

1964

 Madonas pilsētas dome

 domes priekšsēdētājs

 augstākā

2

 Daina Ābola

1955

 Mārcienas pagasta padome

 padomes priekšsēdētāja vietniece

 augstākā

3

 Māris Belorags

1963

 SIA "Bērzaunes komunālais uzņēmums"

 valdes loceklis

 augstākā

4

 Guntars Dzenis

1959

 SIA "Madonas namsaimnieks"

 valdes loceklis

 augstākā

5

 Ilmārs Grudulis

1937

 Mētrienas pagasta padome

 padomes priekšsēdētājs

 vidējā

6

 Alda Jansone

1966

 Ošupes pagasta padome

 padomes priekšsēdētāja

 augstākā

7

 Juris Jātnieks

1962

 Vides ministrija Teiču dabas rezervāta administrācija

 direktors

 augstākā

8

 Marita Kazakeviča

1955

 Madonas valsts ģimnāzija

 skolotāja

 augstākā

9

 Bruno Kokars

1944

 Madonas rajona pašvaldības SIA Madonas slimnīca

 valdes priekšsēdētājs

 augstākā

10

 Māris Kolns

1971

 Z/s Kolni

 īpašnieks

 vidējā

11

 Uldis Lielvalodis

1949

 SIA Madonas siltums

 valdes loceklis

 augstākā

12

 Daiga Maderniece

1964

 Praulienas pagasta padome PII"Pasaciņa"

 vadītāja

 augstākā

13

 Vanda Maderniece

1959

 Madonas Valsts ģimnāzija

 direktore

 augstākā

14

 Jolanta Pabērza

1967

 Liezēres pamatskola

 direktore

 augstākā

15

 Alla Piņķe

1956

 Vestienas pagasta padome

 sociālais darbinieks

 augstākā

16

 Gundars Riekstiņš

1968

 Madonas pilsētas dome sociālais dienests

 vadītājs

 augstākā

17

 Jānis Rieksts

1952

 Lazdonas pagasta padome

 vecākais speciālists

 augstākā

18

 Kaspars Udrass

1979

 Kaspara Udrasa veterinārārsta privātprakse

  

 augstākā

19

 Elmārs Vaskis

1942

 Dzelzavas pagasta padome

 padomes priekšsēdētājs, izpilddirektors

 vidējā

20

 Valdis Vucāns

1962

 AS "Sadales tīkls"

 Remontu un celtniecības dienesta vadītājs

 augstākā

 

"Jaunais laiks"
 


 

Nr

Vārds, Uzvārds(20)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Valentīns Rakstiņš

1955

 Madonas pilsētas 2. vidusskola

 Direktors

 augstākā

2

 Andrejs Piekalns

1950

 Aronas pagasta padome

 Padomes priekšsēdētājs

 augstākā

3

 Daiga Elga Ābola

1961

 Madonas pilsētas pirmsskolas izglītības iestāde "Saulīte"

 Iestādes vadītāja

 augstākā

4

 Jānis Sirmais

1976

 Liezēres pagasta padome

 Padomes priekšsēdētājs

 augstākā

5

 Vineta Lamberte

1967

 Bērzaunes pagatsa padome

 Deputāte

 augstākā

6

 Andris Sakne

1954

 SIA "Madonas CB SIA"

 Autobusu parka direktors

 vidējā

7

 Aleksandrs Šrubs

1982

 Barkavas pagasta padome

 Projektu koordinātors

 augstākā

8

 Ruta Vizāne

1955

 Ļaudonas pagasta padome

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 augstākā

9

 Daina Āboliņa

1950

 Kalsnavas pagasta padome

 Kalsnavas pagasta kultūras nama direktore

 augstākā

10

 Modris Zomerovskis

1955

 ZS "Brencēni"

 Īpašnieks

 augstākā

11

 Roberts Šņepsts

1939

 Dzelzavas pagasta padome

 Deputāts

 augstākā

12

 Ilze Melngaile

1973

 Ošupes pagasta padome

 Kultūras darba organizatore

 vidējā

13

 Visvaldis Ozoliņš

1953

 Mārcienas pamatskola

 Direktors

 augstākā

14

 Baiba Pētersone

1953

 Sarkaņu pamatskola

 Direktore

 augstākā

15

 Artūrs Vīle-Bērziņš

1966

 KS "Vestiena"

 Valdes priekšsēdētājs

 vidējā

16

 Aigars Oļukalns

1974

 SIA "Latgran"

 Agronoms

 augstākā

17

 Vilnis Otvars

1965

 A/S "Latvijas Valsts meži" Ziemeļladgales Mežsaimniecība 1. Madonas iecirknis

 Iecirkņa vadītājs

 augstākā

18

 Genadijs Jeršovs

1960

 A/S "Madona"

 Valdes priekšsēdētājs

 augstākā

19

 Artis Kumsārs

1942

 Madonas mūzikas skola

 Direktors

 augstākā

20

 Dzintars Akmentiņš

1966

 Madonas virsmežniecības Cesvaines mežniecība

 Mežsargs

 augstākā

 

"SABIEDRĪBA CITAI POLITIKAI"
  


 

Nr

Vārds, Uzvārds(17)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Gunita Kļaviņa

1978

 Madonas bērnu un jauniešu centrs

 direktore

 augstākā

2

 Jānis Dreimanis

1971

 Ļaudonas vidusskola

 amatu mācības skolotājs

 augstākā

3

 Jānis Melnups

1958

 Madonas rajona padome

 Attīstības nodaļas galvenais speciālists-ekonomists

 augstākā

4

 Sarmīte Jansone

1961

 Lazdonas pamatskola

 direktore

 augstākā

5

 Andris Kļaviņš

1985

 Vidzemes plānošanas reģiona Eiropas Savienības struktūrfondu informācijas centrs

 Madonas filiāles speciālists

 augstākā

6

 Ilze Dreimane

1980

 Z/S ''Griežkrasti''

 grāmatvede, projektu vadītāja

 augstākā

7

 Anita Biķerniece

1952

 Kalsnavas pagasta padome

 Pašvaldības sociālā dienesta vadītāja - sociālā darbiniece

 augstākā

8

 Melita Grudule

1944

 Mētrienas pamatskola

 direktore

 augstākā

9

 Andris Bardziņš

1966

 SIA ''Aiviekstes Energobūvnieks''

 darbu vadītājs

 augstākā

10

 Danute Vēze

1974

 Madonas Bērnu un jauniešu centrs

 pulciņa skolotāja

 augstākā

11

 Kārlis Kumsārs

1985

 Vidzemes televīzija

 operators, montāžists

 augstākā

12

 Normunds Dzelme

1961

 Barkavas pamatskola

 direktors, mājturības skolotājs

 augstākā

13

 Ina Gutāne

1971

 Nodibinājuma ''Lubāna mitrāja kompleks fonds'' Informācijas centrs

 vadītāja

 augstākā

14

 Jānis Roģis

1964

 SIA ''RDN''

 valdes priekšsēdētājs

 vidējā

15

 Guntars Fiļipenkovs

1964

 A/S ''Balteco Venta''

 vairumtirdzniecības vadītājs

 vidējā

16

 Normunds Urtāns

1967

 Zemnieku saimniecība ''Ruļmurēni''

 īpašnieks

 vidējā

17

 Dina Podjavo

1972

 Vestienas pamatskola

 direktores vietniece audzināšanas darbā, skolotāja

 augstākā

 

"Latvijas Sociāldemokrātiskā Strādnieku partija"
  


 

Nr

Vārds, Uzvārds(17)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Gunārs Ozols

1935

 Pensionārs

  

 augstākā

2

 Egons Strumpe

1975

 SIA Madonas CMT

 Valdes loceklis

 vidējā

3

 Ilze Zvirgzdiņa

1963

 SIA Madonas Poligrāfs

 Izpilddirektore

 augstākā

4

 Jānis Šmeiss

1951

 SIA Marno j

 Latgales reģiona pārvaldnieks

 augstākā

5

 Aivars Rubuls

1968

 Valsts Probācijas dienests

 Vecākais referents

 augstākā

6

 Andris Rieba

1966

 Madonas Pilsētas Dome

 Zemes ierīkotājs

 augstākā

7

 Matīss Kalniņš

1950

 Valsts Augu Aizsardzības Dienests

 Vecākais Inspektors

 augstākā

8

 Dzintars Kozulis

1956

 ZS Zīles

 Īpašnieks

 augstākā

9

 Imants Koks

1949

 ZS Dārznieki

 Īpašnieks

 augstākā

10

 Edīte Zaube

1965

 Degumnieku pamatskola

 Direktora vietniece

 augstākā

11

 Andris Jaško

1960

 Aizsardzības Ministrija

 Nodaļas vadītājs

 augstākā

12

 Mārīte Šīre

1954

 Praulienas pagasta padome

 Bāriņtiesas priekšsēdētāja

 augstākā

13

 Arkādijs Pušmucāns

1952

 SIA Madonas Atrakcijas

 Izpilddirektors

 augstākā

14

 Ina Ivanova

1986

 RSEPAA

 Studente

 vidējā

15

 Sandra Tumaševica

1984

 Bezdarbnieks

  

 vidējā

16

 Anita Brimere

1971

 Valsts kase

 Vecākā eksperte

 augstākā

17

 Aigars Dreimanis

1961

 SIA 3A

 Valdes loceklis

 vidējā

 

"Centriskā partija Latvijas Zemnieku savienība"
 


 

Nr

Vārds, Uzvārds(13)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Ilma Ceriņa

1955

 Sarkaņu pagasta padome

 Finanšu, budžeta un grāmatvedības struktūrvienības vadītāja

 augstākā

2

 Agris Lungevičs

1984

 Kalsnavas pagasta padome

 Izpilddirektors

 augstākā

3

 Ilmārs Šķēls

1959

 Zemnieku saimniecība "Mežvidi"

 Īpašnieks

 augstākā

4

 Līga Calmāne

1958

 Ļaudonas pagasta padome

 Pagasta padomes priekšsēdētāja

 augstākā

5

 Inese Solozemniece

1975

 SIA "METRUM"

 Projektu vadītāja

 augstākā

6

 Valda Kļaviņa

1964

 Sarkaņu pagasta padome

 Tautas nama "Kalnagravas" direktore

 augstākā

7

 Rasma Dzintra Ozoliņa

1948

 Madonas pansionāts

 Direktore

 augstākā

8

 Aldis Bondars

1967

 Valsts meža dienests, Madonas virsmežniecība, Aronas mežniecība

 Mežzinis

 augstākā

9

 Aiga Siliņa

1975

 Madonas Tipogrāfija

 Tirdzniecības struktūrvienību vadītāja

 augstākā

10

 Sarmīte Rukmane

1955

 A/S "Latvijas Valsts Meži", Sēklas un stādi, Kalsnavas arborētums

 Informācijas centra vadītāja

 augstākā

11

 Artūrs Grandāns

1966

 Madonas mūzikas skola

 Pedagogs

 vidējā

12

 Pēteris Sniedze

1964

 Sarkaņu pagasta padome

 Autobusa vadītājs

 vidējā

13

 Andris Simtnieks

1956

 Zemnieku saimniecība "Zāģeri"

 Īpašnieks

 augstākā

 

Partija "LPP/LC"
 


 

Nr

Vārds, Uzvārds(18)

Dzimis

Darba vieta

Amats

Izglītība

1

 Raimonds Aizstrauts

1956

 SIA "ARA Kalnozols"

 priekšsēdētājs

 vidējā

2

 Vera Gutāne

1963

 Vestienas pamatskola

 Direktore

 augstākā

3

 Valdis Garančs

1961

 VAS Latvijas autoceļu uzturētājs Madonas CR

 Ražošanas inženieris

 augstākā

4

 Lidija Spilberga

1952

 Madonas pilsētas sociālais dienests

 Lietvede

 vidējā

5

 Andris Trečaks

1956

 SIA "Madonas siltums"

 Inženieris

 augstākā

6

 Andra Brosova

1983

 SIA " Cers projekti"

 projektētāja

 augstākā

7

 Jānis Starcis

1981

 Z/S "Pliederi"

 Īpašnieks

 vidējā

8

 Zigmunds Āboliņš

1962

 Bērzaunes pamatskola

 Direktors

 augstākā

9

 Aina Miezīte

1958

 Madonas Valsts Ģimnāzija

 Mūzikas skolotāja, kordiriģente

 augstākā

10

 Ligita Tumanova

1949

 Pensionāre

  

 vidējā

11

 Aivars Sinelis

1959

 Bērzaunes pamatskola

 Fizikas, matemātikas un informātikas skolotājs

 augstākā

12

 Edgars Jaundālders

1970

 SIA "Heliks"

 Autoskolas vadītājs ,CSN un SD pasniedzējs

 augstākā

13

 Mareks Platačs

1984

 Mārcienas komunālais uzņēmums

 Valdes loceklis

 augstākā

14

 Itālo Ceimers

1967

 P/S "Lazduroza"

 Īpašnieks

 augstākā

15

 Anita Cibule

1960

 SIA "Ametrs"

 Mērniecības nozares vadītāja

 augstākā

16

 Edgars Kebbe

1984

 Jauniešu organizācijas"Jauns un aktīvs"

 Vadītājs

 augstākā

17

 Lauris Daiders

1984

 Profesionāls motosportists

 motobraucējs

 vidējā

18

 Jānis Veips

1937

 Pensionārs

  

 vidējā


 

Seko Delfi arī Instagram vai Telegram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form