Fоtо: Shutterstock

Ogu audzētājs SIA "Latgales dzērvenes" Ludzas novada Briģu pagastā vēlas izveidot četrus hektārus lielu dīķi dzērveņu lauku apūdeņošanai, liecina paziņojums par ietekmes uz vidi sākotnējā izvērtējuma veikšanu.

Saskaņā ar uzņēmuma iesniegumu ir paredzēta apūdeņošanas dīķa ierīkošana dzērveņu lauku apūdeņošanai. Dīķis atradīsies īpašumā "Valsts mežs" Briģu pagastā.

Izrokamās grunts apjoms ir 148 395 kubikmetri, kas tiks novietots krautnēs blakus paredzētajam dīķim. Dīķi nav paredzēts savienot ar citu ūdensobjektu, tā uzpilde ir paredzēta no gruntsūdens.

Atsauksmes vai priekšlikumus par uzņēmuma ieceri iedzīvotāji līdz 25.jūnijam var rakstiski iesniegt Valsts vides dienesta Atļauju pārvaldē Rūpniecības ielā 23, Rīgā, LV-1045, elektroniski "ap@vvd.gov.lv" vai izmantojot e-adresi.

"Firmas.lv" dati liecina, ka "Latgales dzērveņu" apgrozījums pērn ir bijis 2284 eiro, bet peļņa sasnigusi 122 539 eiro. Uzņēmuma īpašnieki vienādās daļās ir Viktors Grūtups un Raitis Šķilters.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !