Fоtо: Shutterstock
Dabasgāzes tirgus Latvijā pilnībā tika atvērts 2023. gada 1. maijā, un dabasgāzes cena mājsaimniecībām vairs netiek regulēta, to nosaka katrs atsevišķs tirgotājs. Kopš šī brīža ikviena mājsaimniecība var izvēlēties savam patēriņam piemērotāko dabasgāzes tirgotāju un piedāvājumu. No janvāra līdz septembrim dabasgāzes tirgotāju mainījuši 5,5% mājsaimniecību, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotie dati atbilstoši tirgus dalībnieku sniegtajai informācijai.

Salīdzinot SPRK datus ar identisku periodu pērn, mājsaimniecību aktivitāte ir palielinājusies – dabasgāzes tirgotāju deviņos mēnešos mainījuši 5,5% jeb 20 151 no visām mājsaimniecībām. Salīdzinājumam – pērn identiskā periodā tie bija tikai 0,5% jeb 1917 no visām mājsaimniecībām. Vienlaikus novērojams, ka dabasgāzes pieslēgumu skaits mājsaimniecībām samazinājies par 2%, un septembra sākumā to skaits bija 367 141.

SPRK vērš uzmanību, ka katrai mājsaimniecībai, lai samazinātu izmaksas, ir svarīgi izvērtēt savu dabasgāzes patēriņu un iedziļināties dabasgāzes piegādātāju piedāvājumos, izvēloties piemērotāko produktu un izdevīgāko līgumu.

Jo īpaši būtiski tas ir iedzīvotājiem, kuru mājokļos dabasgāze tiek izmantota apkurei, ņemot vērā, ka patēriņš ir salīdzinoši augstāks. Dabasgāzes tirgotāju var mainīt katru mēnesi līdz esošā mēneša 15. datumam.

Piemēram, ja līdz 15. novembrim tiek noslēgts jauns dabasgāzes tirdzniecības līgums, ar 1. decembri dabasgāzes piegādi nodrošinās izvēlētais tirgotājs. Savukārt produkta maiņu pie esošā tirgotāja var veikt katru mēnesi līdz mēneša pēdējai dienai, savstarpēji vienojoties.

Īpaši uzmanība arī jāpievērš tiem lietotājiem, kuri iepriekš dabasgāzi saņēma no AS "Latvijas Gāze" par regulētu tarifu un pēc tirgus atvēršanas nav izdarījuši izvēli par labu citam produktam vai tirgotājam.

Tas nozīmē, ka dabasgāzi lietotājs turpina saņemt no AS "Latvijas Gāze", bet par universālā pakalpojuma cenu. Universālā pakalpojuma līguma gadījumā tirgotājs saglabā dabasgāzes cenu nemainīgu sešus mēnešus, vienlaikus jāņem vērā, ka šis pakalpojums var būt dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem.

Vienlaikus arī tām mājsaimniecībām, kas noslēgušas universālā pakalpojuma līgumu ar citiem tirgotājiem, jāizvērtē, vai to nav nepieciešams pārslēgt. Spēkā esošu universālā pakalpojuma līgumu lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt bez soda naudas piemērošanas.

Šobrīd mājsaimniecībām pakalpojumu piedāvā trīs tirgotāji – AS "Latvijas Gāze", AS "Latvenergo" ar tirdzniecības zīmolu "Elektrum" un SIA "Elenger". Prognozējams, ka ar laiku dabasgāzes tirgotāju skaits mājsaimniecībām varētu pieaugt.

SPRK atgādina, ka mājsaimniecību lietotājiem ir pieejami divu veidu produkti – fiksētas cenas (cena nemainīga noteiktam periodam) un mainīgas cenas produkts (kuru tirgotājs var mainīt, ja mainās cena dabasgāzes biržā). Katram lietotājam ieteicams izpētīt tirgotāju piedāvājumus un pārdomāt, kurš no piedāvātajiem produktiem ir izdevīgākais saviem patēriņa paradumiem.

Mainīgas cenas produkts

Mainīgas cenas produkta gadījumā dabasgāzes cena lietotājam tiek noteikta atbilstoši tirgotāja aktuālajam cenas piedāvājumam, un tā var mainīties katru mēnesi atkarībā no norisēm pasaules dabasgāzes tirgū. Jāņem vērā, ka tirgotāji var piemērot maksu par tirdzniecības pakalpojumu, kas arī jāatspoguļo piedāvājumā un rēķinā.

Fiksētas cenas produkts

Fiksētas cenas produktam ir divi līguma veidi – fiksētas cenas, tirgotājam un lietotājam vienojoties, un universālais pakalpojums.

Fiksētas cenas gadījumā tirgotājs piedāvā noteiktu nemainīgu cenu noteiktā laika periodā. Līgums parasti tiek slēgts uz pusgadu vai gadu, bet var tikt slēgts arī uz diviem vai vairāk gadiem, vai bez noteikta termiņa. Jāņem vērā, ka tirgotājs var paturēt tiesības cenu mainīt, piemēram, reizi sešos mēnešos. Tādēļ pirms fiksētas cenas līguma slēgšanas ieteicams noskaidrot, cik bieži tirgotājs patur tiesības mainīt (pārskatīt) dabasgāzes cenu.

Tāpat arī tirgotājam ir pienākums vismaz mēnesi pirms līguma termiņa beigām par to informēt lietotāju, skaidrojot turpmākos rīcības variantus. Lietotājiem ieteicams arī pašiem sekot līdzi līguma termiņam un laicīgi apsvērt turpmāko izvēli.

Slēdzot līgumu, jāpievērš uzmanība, vai paredzēta soda nauda par līguma pirmstermiņa izbeigšanu. Tas ir būtiski, ja lietotājs vēlēsies mainīt gāzes produktu vai slēgt dabasgāzes piegādes līgumu ar citu tirgotāju.

Universālā pakalpojuma līguma gadījumā (visiem tirgotājiem ir pienākums piedāvāt universālo pakalpojumu) tirgotājs saglabā dabasgāzes cenu nemainīgu 6 mēnešus.

Spēkā esošu universālā pakalpojuma līgumu lietotājs jebkurā laikā var pārtraukt bez soda naudas piemērošanas. Vienlaikus jāņem vērā, ka šis pakalpojums var būt dārgāks par citiem tirgū pieejamajiem.

Ko vēl svarīgi ņemt vērā?

Ar dabasgāzes tirgotāju piedāvājumiem var iepazīties tirgotāju tīmekļvietnēs vai konsultējoties telefoniski.
Līgumu var pārslēgt tirgotāju pašapkalpošanās portālos vai arī telefoniski, bet pirms tam noteikti rūpīgi jāiepazīstas ar tirgotāja piedāvājumu, jāizpēta ne vien dabasgāzes cenas piedāvājums, bet arī līgums un tā nosacījumi (piemēram, uz cik ilgu laiku līgums tiek slēgts, vai par dabasgāzi tiks piemērota fiksēta vai mainīga cena, kāda ir dabasgāzes tirgus cena biržā līguma slēgšanas brīdī, vai un kāds ir sods līguma pirmstermiņa izbeigšanas gadījumā).

Līguma nosacījumi nedrīkst atšķirties no lietotājam izteiktā piedāvājuma. Pamatā tirgotāju piedāvājumi paredz norēķinus atbilstoši katra mēneša patēriņam, iesniedzot skaitītāja rādījumu un saņemot rēķinu.
Atsevišķi piedāvājumi paredz arī izlīdzināto maksājumu (maksā katru mēnesi vienādu summu, balstoties uz vēsturiski vidējo dabasgāzes patēriņu). Izlīdzinātā maksājuma gadījumā svarīgi apzināties, ka noteikta perioda beigās (ierasti pēc gada) vai tirgotāja maiņas gadījumā,esošais tirgotājs veiks pārrēķinu atbilstoši faktiskajam lietotāja dabasgāzes patēriņam.
Pārrēķina rezultātā var konstatēt gan to, ka lietotājs ir pārmaksājis, gan to, ka lietotājam ir vēl jāpiemaksā starpība starp izlīdzināto maksājumu un faktisko patēriņu un reālajām izmaksām.
Universālā pakalpojuma gadījumā SPRK uzrauga, vai dabasgāzes tirgotājs, izsakot UP piedāvājumu, ir ievērojis visus normatīvajos aktos noteiktos piedāvājuma nosacījumus.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !