Foto: Shutterstock

Eiropas Komisija (EK) ir publicējusi Eiropas Savienības (ES) gada pārskatu tiesiskuma jomā. Tas sniedz salīdzinošus datus par tiesu sistēmu efektivitāti, kvalitāti un neatkarību ES dalībvalstīs. Salīdzinājumā ar pagājušo gadu sabiedrības priekšstats par tiesu iestāžu neatkarību ir uzlabojies arī valstīs, kurās ir novērotas sistēmiskas problēmas, liecina pārskats.

Šā gada rezultātu apkopojumā ir iekļauti vairāki jauni rādītāji par tiesu iestāžu pieejamību, piemēram, par tiesu iestāžu profesiju pieejamību personām ar invaliditāti; par tiesu iestāžu pieejamību patērētājiem, kad tie īsteno pārstāvības prasības, lai aizsargātu savas kolektīvās intereses; par tiesu un prokuratūras darbinieku algām; par notāriem un viņu pilnvarām mantošanas procedūrās.

2024. gada izdevumā pirmo reizi ir iekļauti arī konkrēti jauni dati par tiesu iestāžu neatkarību, piemēram, par tiesu priekšsēdētāju iecelšanu, par valstu sistēmām aktīvu deklarēšanai un par ģenerālprokuroru atbrīvošanu no amata.

"Jaunākais ES rezultātu apkopojums tiesiskuma jomā liecina, ka mūsu centieni stiprināt tiesu iestāžu neatkarību visā ES nes augļus. Izceļot galvenās jomas, kurās vajadzīgi uzlabojumi, un priecājoties par gūtajām sekmēm, mūsu mērķis ir veicināt uzticēšanos mūsu juridiskajām iestādēm un nodrošināt, ka tiesiskums ir neatkarīgs un pieejams visiem," skaidroja EK priekšsēdētājas vietniece jautājumos par vērtībām un pārredzamību Vera Jourova

"Pēdējo divpadsmit gadu laikā šis rezultātu apkopojums ir izrādījies uzticams instruments, kas ļauj apzināt sasniegto un noskaidrot jomas, kurās iespējami uzlabojumi visās dalībvalstīs, tādējādi veicinot mūsu centienus vēl vairāk aizsargāt tiesiskumu un stiprināt gan pilsoņu, gan uzņēmumu tiesības," turpināja Jourova.

Kādi ir galvenie secinājumi?

  • Priekšstats par tiesu iestāžu neatkarību ir uzlabojies, tostarp valstīs, kuras saskārās ar sistēmiskām problēmām. Eirobarometra aptauja, kurā piedalījās plaša sabiedrība, liecina, ka kopš 2016. gada sabiedrības priekšstats par tiesu iestāžu neatkarību ir uzlabojies vai saglabājies stabils 19 dalībvalstīs.

  • Cita Eirobarometra aptauja liecina, ka uzņēmumu priekšstats par neatkarību salīdzinājumā ar 2016. gadu ir uzlabojies vai saglabājies stabils 19 dalībvalstīs. Valstīs, kuras ir saskārušās ar sistēmiskām problēmām saistībā ar tiesu iestāžu neatkarību, uzlabojās gan plašas sabiedrības, gan uzņēmumu priekšstats par tiesu iestāžu neatkarību.

  • 14 dalībvalstīs prokurorus ieceļ vai nu neatkarīgās prokuratūras padomes, vai pati prokuratūra. Izpildvaras (tieslietu ministra, valdības vai valsts vadītāja) lēmumu par prokurora iecelšanu var pārsūdzēt tiesā gandrīz visās 12 dalībvalstīs, kur prokurori tiek iecelti šādā veidā. Gandrīz visās no šīm 12 dalībvalstīm ir arī obligāti jānorāda prokurora kandidāta noraidīšanas iemesli. 20 dalībvalstis piešķir izpildvarai vai parlamentam pilnvaras atlaist ģenerālprokuroru (piecās no tām – pēc Tiesu iestāžu padomes priekšlikuma), un sešās dalībvalstīs šādas pilnvaras ir Tiesu iestāžu padomei. 16 dalībvalstis piedāvā iespēju šo lēmumu pārsūdzēt.

  • Tiesu sistēmu digitalizācijas pakāpi joprojām var uzlabot. Tikai sešās dalībvalstīs ir procesuāli noteikumi, kas ļauj pieņemt pierādījumus digitālā formā civillietās, komerclietās, administratīvajās lietās un krimināllietās. 26 dalībvalstīs šāda iespēja ir dažos gadījumos vai dažās tiesību jomās. Turklāt šā gada izdevuma konstatējumi liecina, ka joprojām ir iespējami uzlabojumi attiecībā uz iespēju uzsākt tiesvedību vai iesniegt prasību tiešsaistē. Deviņas dalībvalstis vai nu pieļauj šādu iespēju tikai dažās situācijās, vai arī nepieļauj vispār.

  • Vairumā dalībvalstu tiek veikti konkrēti pasākumi ar mērķi atbalstīt personu ar invaliditāti profesionālu darbību tiesu sistēmā. 20 dalībvalstīs ir vismaz daži konkrēti pasākumi, kas atbalsta personu ar invaliditāti līdzdalību.

  • 26 dalībvalstīs informācija par cietušā vai aizdomās turētā tiesībām un tiesvedību tiek sniegta bērniem draudzīgā veidā, un 18 dalībvalstīs kriminālprocess, kurā iesaistīti bērni, tiek izskatīts steidzamības kārtā.

2013. gadā sākto ES rezultātu apkopojumu tiesiskuma jomā EK izmanto, lai uzraudzītu tiesu sistēmas reformas dalībvalstīs, un tas ir viens no instrumentiem ES tiesiskuma instrumentu kopumā.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!