Fоtо: Kārlis Dambrāns, DELFI

Pētniecības attīstībai, jaunu produktu un tehnoloģiju izstrādei Latvijas viedās specializācijas stratēģijas (RIS3) jomās līdz 2029. gadam ar Eiropas Savienības (ES) fondu atbalstu būs iespējas ieguldīt vairāk nekā 56,7 miljonus eiro. To paredz Izglītības un zinātnes ministrijas sagatavotie noteikumi, kurus otrdien, 25. jūnijā, apstiprināja valdība.

ES fondu investīcijas sniegs iespējas nostabilizēt Latvijas vietu un lomu pasaules zinātnē, iesaistīties inovācijas procesos. Tāpat ieguldījumi Latvijas zinātnē palielinās izcilību, pētnieku skaitu, patentu un sadarbības projektu apjomu un kopīgu pētniecības un inovācijas darbu ar privāto sektoru un privātā sektora finansējuma ieguldīšanu pētniecībā. Jaunā ES fondu plānošanas perioda investīcijas ļaus turpināt jau iepriekšējos periodos uzsāktos praktiskas pētniecības projektus.

Finansējuma saņēmēji ir zinātniskās institūcijas un saimnieciskās darbības veicēji, kas projektus īsteno individuāli vai sadarbībā ar citām zinātniskajām institūcijām vai saimnieciskās darbības veicējiem. Projektus varēs īstenot līdz 2029. gada 30. septembrim.

ES fondu ieguldījumus plānots īstenot vairākās projektu iesniegumu atlases kārtās, paredzot, ka pirmajā projektu iesniegumu atlases kārtā plānotais kopējais investīciju apjoms ir ne vairāk kā 35 miljoni eiro, bet otrajā – 15,1 miljona eiro apmērā. Paredzēts, ka viena projekta maksimālais publiskā finansējuma apmērs ir 600 tūkstoši eiro, bet minimālais finansējuma apmērs ir 30 tūkstoši eiro.

ES fondu investīcijas tiks īstenotas atklātu projektu iesniegumu atlases veidā. Projekta iesniedzēji varēs būt zinātniskās institūcijas vai komersanti, kas pētniecības projektu var veikt ar sadarbības partneriem, Latvijas vai ārvalstu zinātniskajām institūcijām vai komersantiem.

ES fondu programmu finansējums ir nozīmīgs instruments, lai attīstītu zinātņu un tehnoloģiju ietilpīgas inovācijas, kas ir būtisks elements valsts ekonomikas izaugsmei un konkurētspējai, norāda ministrijā. Pieejamais finansējums sniedz iespēju pētniecības un inovācijas sektoram piesaistīt cilvēkkapitālu – zinātniekus, inženierus un citus augsta līmeņa speciālistus. Pētniecības un inovācijas jomu attīstība veicina arī jauniešu motivāciju izvēlēties STEM nozaru studijas Latvijas augstskolās.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !