Fоtо: Publicitātes foto

Latvijas valodas tehnoloģiju uzņēmums "Tilde" ir ieguvis galveno balvu Eiropas Komisijas rīkotajā konkursā "Mākslīgā intelekta lielais izaicinājums" ("Large AI Grand Challenge"). "Tilde" saņems 250 000 eiro naudas balvu un iespēju izmantot visjaudīgāko Eiropas superdatoru LUMI. Ar tā palīdzību uzņēmums varēs izstrādāt sarunbotam ChatGPT līdzīgu lielo valodas modeli latviešu un citām Eiropas valodām. 

Konkursa nolūks ir izcelt un atbalstīt spējīgākos Eiropas mākslīgā intelekta (MI) uzņēmumus, lai veicinātu Eiropas globālo konkurētspēju MI jomā. Konkursā piedalījās 94 uzņēmumi no visas Eiropas. Tiem bija jāapliecina spēja radīt lielos valodas modeļus, kas noteiktos lietojumos var konkurēt ar ChatGPT un līdzīgiem globāliem risinājumiem. Eiropas Komisijas iekšējā tirgus komisārs Tjerī Bretons 26. jūnijā paziņoja, ka vienu no četrām konkursa galvenajām balvām ieguvis Latvijas valodas tehnoloģiju uzņēmums "Tilde".

"Tilde" konkursā piedalās ar mērķi radīt lielo valodas modeli latviešu un citām Eiropas valodām, kas nav pietiekami atbalstītas pašreizējās MI tehnoloģijās. Globālie uzņēmumi MI attīstībā galveno uzmanību pievērš angļu un citām lielākajām valodām. ChatGPT sniegtie rezultāti lielajās valodās ir daudz kvalitatīvāki nekā latviešu un citās skaita ziņā mazākās Eiropas valodās. Eiropas Komisijas naudas balva un iespēja izmantot vienu no jaudīgākajiem pasaules superdatoriem ļaus "Tildei" īstenot šo mērķi un strādāt pie latviešu un citu Eiropas valodu pilnvērtīgas iekļaušanas mākslīgā intelekta risinājumos.

Jaunajā MI modelī, kas tiks veidots neironu tīklu tehnoloģijā, "Tilde" plāno ietvert vairāk nekā 30 miljardus parametru. Lai izveidotu tik lielu valodas modeli, kas nepieciešams ChatGPT līdzīgiem risinājumiem, vajadzīgs visaugstākās veiktspējas superdators. Pateicoties uzvarai Eiropas Komisijas konkursā, "Tilde" ieguvusi iespēju uzkrāt pieredzi superdatoru skaitļošanas uzdevumu veikšanā un veselu gadu izmantot vienu no jaudīgākajiem pasaules superdatoriem LUMI. "Tildei" ir piešķirti 2 miljoni šī superdatora procesorstundu.

LUMI superdators ar 10 240 grafiskajiem procesoriem ir jaudīgākais Eiropā un piektais ātrākais pasaulē. Tas izvietots Somijas vidienē šī skaitļotāja vajadzībām pārbūvētā bijušajā papīrfabrikā. Šis superdators izmanto tikai atjaunīgos energoresursus, bet tā izdalītais siltums nodrošina piekto daļu no reģiona apkures vajadzībām.

"Šī balva ir augsts novērtējums mūsu misijai panākt, lai mākslīgais intelekts tikpat labi kā angļu valodu pārvalda arī latviešu, lietuviešu, igauņu, horvātu, čehu un citas skaitliski mazākas Eiropas valodas. Lai veicinātu visplašāko mākslīgā intelekta lietojumu šajās valodās, jauno modeli veidosim pēc atvērtās zinātnes un atvērtā koda principiem. Tas būs brīvi pieejams gan pētniekiem, gan komerciālu lietojumu izstrādātājiem," skaidro "Tilde" vadītājs Artūrs Vasiļevskis.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !