Fоtо: AFP/Scanpix

Ko dara Parlaments un kādi ir Eiropas Komisijas pienākumi un kas ir ES Padome? Eiropas Komisijas pārstāvniecība Latvijā izstrādājusi infografiku, kas skaidro Eiropas Savienības (ES) iestāžu funkcijas.

Eiropas Parlaments ir vienīgā ES iestāde, kuru ik pēc pieciem gadiem ievēl Eiropas pilsoņi. No 2024. gada 6. līdz 9. jūnijam notika Eiropas vēlēšanas, kurās tika ievēlēti 720 EP deputāti — par 15 deputātiem vairāk nekā iepriekšējās vēlēšanās.

Parlaments un Eiropas Savienības Padome ir likumdevēji, kuriem ir kopīgas pilnvaras pieņemt un grozīt tiesību aktu priekšlikumus un lemt par ES budžetu. Parlaments arī pārrauga Eiropas Komisijas un citu ES struktūru darbu un sadarbojas ar ES dalībvalstu parlamentiem.

Eiropas Komisija ir ES izpildiestāde. Tā ierosina jaunus tiesību aktus un politikas virzienus, uzrauga to īstenošanu un pārvalda ES budžetu. Komisija arī nodrošina, ka ES politika un tiesību akti tiek pareizi piemēroti visās dalībvalstīs.

Komisijā ir 27 komisāri — pa vienam no katras ES dalībvalsts. Parlaments apstiprina visu komisāru komandu, pēc kā Komisiju oficiāli ieceļ Eiropadome.

Komisiju vada tās priekšsēdētājs vai priekšsēdētāja. ES dalībvalstu vadītāji šim amatam izvirza kandidātu, pamatojoties uz Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātiem, un Eiropas Parlaments balso par kandidāta ievēlēšanu. Vairāk nekā 50% EP deputātu ir jānobalso "par", pretējā gadījumā ES dalībvalstu vadītājiem ir jāizvirza cits kandidāts.

Fоtо: EK pārstāvniecība Latvijā

Eiropas Savienības Padome, saukta arī vienkārši par Padomi, risina sarunas un pieņem tiesību aktus, vairumā gadījumu kopā ar Eiropas Parlamentu. Padome ir atbildīga arī par ES dalībvalstu politiku koordinēšanu konkrētās jomās. Padomes locekļi ir ES dalībvalstu valdību ministri, kas tiek sagrupēti pa politikas jomām.

Ik pēc sešiem mēnešiem Padomes prezidentūra tiek uzticēta citai ES dalībvalstij.

Savukārt Eiropadome nosaka Eiropas Savienības vispārējo politisko virzību un prioritātes. Eiropadomes locekļi ir visu 27 ES dalībvalstu vai to valdību vadītāji, Eiropadomes priekšsēdētājs un Eiropas Komisijas priekšsēdētājs. Eiropadome tiekas vismaz četras reizes gadā.

ES Padomi un Eiropadomi nedrīkst jaukt ar Eiropas Padomi, kas nav ES iestāde. Tā ir starptautiska organizācija, kas atrodas Strasbūrā un kuras mērķis ir aizsargāt cilvēktiesības, demokrātiju un tiesiskumu.

Minēto institūciju darbu papildina citas ES iestādes un struktūras, tostarp: Eiropas Savienības Tiesa, kas atrodas Luksemburgā, Eiropas Centrālā banka, kas atrodas Frankfurtē un Eiropas Revīzījas palāta, kuras mītne arī atrodas Luksemburgā.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !