'ABLV Bank' lūdz FinCEN atsaukt un nevirzīt apstiprināšanai banku iznīcinošo ziņojumu
Foto: LETA

AS "ABLV Bank" aicina ASV Finanšu noziegumu apkarošanas tīklu (FinCEN) atsaukt un nevirzīt tālākai apstiprināšanai februāra vidū publiskoto un bankas darbību iznīcinošo ziņojumu.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

13. februārī FinCEN publicētais paziņojums, kurā saskaņā ar ASV pretterorisma likumu "Patriot Act" 311. sadaļu rosināts noteikt sankcijas pret "ABLV Bank" - liegt bankai izmantot ASV dolāru korespondentbanku pakalpojumus un tādējādi neļaut piekļūt ASV finanšu sistēmai - par naudas atmazgāšanas novēršanas un starptautisko sankciju pārkāpumiem, paralizēja bankas darbu, līdz kredītiestādes akcionāri 26. februārī izlēma par bankas pašlikvidāciju. Tam gan vēl nepieciešams Latvijas banku uzrauga akcepts.

Tagad publicēta bankas sniegtā atbildes vēstule un komentāri.

"ABLV Bank" vēstulē raksturo banku nozari Latvijā, skaidro, kāpēc Latvijā izveidojies NVS valstu klientus apkalpojošs banku sektors, un izklāsta Latvijā un bankā pēdējos gados sasniegto progresu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanā un sankciju ievērošanas jomā. Banka pauž pārliecību, ka FinCEN nav nodrošinājis pietiekamus pierādījumus secinājumiem par "ABLV Bank" un ka ASV nebija nekāda pamata iekļaut ABLV Luksemburgas meitasbanku tās iestādēs definīcijā, kurai FinCEN rosina liegt pieeju ASV finanšu sistēmai. Pausts arī pārmetums FinCEN, ka institūcija nav izpildījusi pienākumu nodrošināt pietiekami detalizētu pamatojumu savam ierosinājumam, kas ļautu bankai sniegt pamatotus komentārus.

Pārmetumi novecojuši, argumentē ABLV

"ABLV Bank" vēstulē pauž viedokli, ka FinCEN nodēvē ABLV par "finanšu institūciju, kas rada bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", balstoties uz vāji pamatotiem, bieži vien novecojušiem un lielākoties secinošiem faktu apgalvojumiem.

Banka vēstulē neapstrīd, ka tās darbības laikā darbības modeli veidojuši samērā augsta riska klienti, kuri ir augsta riska jurisdikciju klienti. Tomēr FinCEN paziņojuma publicēšanas brīdī banka jau bija daudz paveikusi, lai mazinātu riska profilu, pārveidojot klientu bāzi, atsakoties no augstāka riska klientiem, pievēršoties zemāka riska produktiem un uzlabojot atbilstības programmu un praksi.

Šīs pārmaiņas netiek pieminētas, kaut arī tās ir būtiskas, vērtējot, vai banka var radīt iespējamu finanšu noziegumu risku, skaidro banka. Neatkarīgi no tā, vai bankas īstenotās pārmaiņas nav minētas tāpēc, ka FinCEN publicēja savu paziņojumu, par to neinformējot "ABLV Bank", vai arī tāpēc, ka FinCEN daļēji balstījies uz apšaubāmas uzticamības avotiem, FinCEN nepamato ziņojumā publicēto, bankas ieskatā, pārspīlēto apgalvojumu, ka ABLV ir "institucionalizējusi noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju kā vienu no bankas pamatdarbības pīlāriem" un ka tā "cenšas kavēt" Latvijā spēkā esošo tiesību ieviešanu noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas un terorisma finansēšana novēršanas jomā, teikts bankas komentārā.

Banka savā atbildes vēstulē norāda, ka FinCEN nav varējis pamatot savus secinājumus, ka banka "rada bažas par noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju", kas dod tiesības piemērot ASV "Patriot Act" 311. daļas īpašo noteikumu. Banka uzskata, ka paziņojums būtu atsaucams, jo FinCEN saviem apgalvojumiem nav sniedzis pietiekamus vai nav sniedzis nekādus pierādījumus.

"ABLV Bank" norāda, ka FinCEN nav pievērsis uzmanību bankas paveiktajam pēdējos gados, kas ietver arī apkalpoto nerezidentu īpatsvara samazināšanu. ABLV turpināja pilnveidot spēju novērst finanšu noziegumus arī nedēļās pirms FinCEN paziņojuma publicēšanas. Banka bija apstiprinājusi vairākus uzlabojumus normatīvajos noteikumos attiecībā uz naudas atmazgāšanas novēršanu un sankciju ievērošanu, kam bija jāstājas spēkā šogad februārī un martā.

FinCEN nenovērtē pozitīvās pārmaiņas, kas vērojamas Latvijā naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju ievērošanas regulējumā, secināts bankas vēstulē.

"ABLV Bank" norāda, ka pretēji FinCEN apgalvotajam, ka banka "institucionalizējusi" noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju, banka kopš 2015. gada daudz paveikusi, lai samazinātu finanšu noziegumu riskus, taču FinCEN to ignorē.

Čaulas veidojumu īpatsvara samazināšana

"ABLV Bank" vēstulē raksturoti soļi risku mazināšanai, ko banka veikusi pēc Latvijas banku uzrauga prasībām. 2016. gada maijā noslēgtais administratīvais līgums starp Finanšu un kapitāla tirgus komisiju (FKTK) un banku ne tikai lika pilnveidot naudas atmazgāšanas novēršanas sistēmu un sankciju ievērošanas programmu, bet arī paredzēja, ka bankai jāpārskata darbības modelis ar mērķi samazināt atbilstības riskus. Banka piesaistīja starptautisku konsultantu uzņēmumu. Pērnvasar apstiprinātajā jaunajā stratēģijā tika atzīts, ka ABLV atkarība no klientiem, kas ir nerezidenti, ir stratēģiski vājais punkts, un noteikta bankas virzība uz jaunu zemāka riska darbības modeli.

Banka atzina, ka tās vēsturiski apkalpotie klienti – čaulas uzņēmumi – rada risku, un apņēmās tuvāko gadu laikā samazināt čaulas uzņēmumu finanšu aktīvu apjomu. Bankas jaunajā stratēģijā noteiktais kredītiestādes mērķa tirgus bija vidēji un lieli privāti uzņēmumi, kā arī to īpašnieki un vadītāji.

Banka skaidro, kā tā pārskatījusi klientu risku līmeni un izbeigusi sadarbību ar ļoti riskantiem klientiem vai tādiem, kas nevēlas atklāt pietiekami daudz informācijas bankai. Atbilstoši bankas jaunajiem standartiem 2017. gada janvāra beigās 68% no bankas klientiem bija zema vai vidēja riska klienti. Tādējādi 2018. gada februārī nepastāvēja FinCEN nepareizi raksturotā situācija, ka "atbilstoši pašas ABLV risku novērtēšanas metodoloģijai 90% tās klientu bija augsta riska", raksta "ABLV Bank".

Banka vērš uzmanību, ka atbilstoši 2017. gadā noslēgtajam administratīvajam līgumam ar FKTK banka apņēmās līdz 2020. gadam samazināt čaulas veidojumu finanšu aktīvu īpatsvaru kopējā klientu aktīvu apjomā līdz 35% vai mazāk. 2017. gada vidū čaulas veidojumu finanšu aktīvu īpatsvars kopējā klientu finanšu aktīvu apjomā bija 65%, rāda bankas iesniegtie materiāli.

2017. gada pēdējā ceturksnī banka bija samazinājusi to klientu īpatsvaru, kas ir čaulas veidojumi, līdz 37% no savas kopējās klientu bāzes un sāka samazināt čaulas veidojumu aktīvu īpatsvaru klientu kopējā aktīvu apjomā. Ja banka turpinātu darbību, tā bija plānojusi izpildīt apņemšanos pret FKTK un samazināt čaulas veidojumu aktīvu īpatsvaru līdz 35% no kopējiem klientu aktīviem līdz 2020. gadam.

Bankas iesniegtajos materiālos redzams, ka 2017. gada jūnija vidū bankas klientu vidū bija 10 454 klientu ar čaulas veidojuma pazīmēm, kas tobrīd bija 37% no visiem 28 118 bankas klientiem. Čaulas kompāniju kredīta apgrozījums kopējā bankas klientu kredīta apgrozījumā 2017. gada jūnija beigās veidoja 84%, savukārt ieņēmumu apjoms no čaulas veidojumu apkalpošanas veidoja 47% no kopējā ienākumu apmēra.

"ABLV Bank" vēstulē rakstīts, ka banka izteikusi vēlēšanos ieņemt līderpozīciju naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju ievērošanas jomā Baltijā. Šī rīcība neraksturo banku, kuras "īpašnieki un augstākā līmeņa vadība ir personīgi pauduši nevēlēšanos būtiski mainīt ABLV augsta riska darbības stilu", kā tas ir minēts vienā no FinCEN apgalvojumiem, kuram nav sniegti pierādījumi, vēstulē ASV institūcijai raksta "ABLV Bank".

"ABLV Bank" arī uzskata par nepamatotiem FinCEN paziņojumā paustos apgalvojumus, ka "bankas vadība un darbinieki ir iesaistīti savu klientu pretlikumīgajās finanšu darbībās" un ka banka un tās darbinieki "virza un iesaistās noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas shēmās". Šiem apgalvojumiem nav sniegti nekādi pierādījumi un tie neatbilst tam, cik daudz uzmanības bankas padome un valde veltīja, lai nodrošinātu atbilstību finanšu noziegumu novēršanas jomā, teikts bankas komentārā.

Banka norāda, ka vienlaikus ar finanšu noziegumu novēršanas reformām Latvijā ABLV mēģināja arī ieiet ASV finanšu tirgū, izveidojot pārstāvniecību Ņūdžersijā. 2016. gada aprīlī ABLV atvēra "Advisory Services" biroju Ņujorkā, lai palīdzētu sagatavot pieteikumus bankas darbības veikšanai nepieciešamo atļauju saņemšanai no ASV Centrālās bankas un Ņūdžersijas štata, kurus tā iesniedza 2017. gada janvārī. Pieteikums pārstāvniecības atvēršanai atspoguļo bankas izvēli būt pakļautai tiešam ASV regulējumam un ievērot visaugstākos noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas novēršanas un sankciju ievērošanas standartus, argumentē banka un norāda, ka tas ir pretrunā ar FinCEN ziņojumā apgalvoto, ka bankas vadība, akcionāri un darbinieki "institucionalizēja noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju kā vienu no bankas pamatdarbības pīlāriem".

Nav bankas, nav risku ASV finanšu sistēmai

Banka skaidro, ka pašlaik tā veic vienīgi pasākumus savas darbības pabeigšanai un nevar radīt apdraudējumu ne kādai ASV finanšu iestādei, ne arī ASV finanšu sistēmai kopumā. Tāpēc FinCEN būtu jāatsauc savs paziņojums un lēmumprojekts, kā arī jāpārtrauc tā virzība apstiprināšanai, teikts "ABLV Bank" vēstulē.

ABLV ir ierosinājusi neatgriezenisku likvidācijas procesu atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, tādējādi banka nevienam nerada un nevar radīt noziedzīgi iegūtu līdzekļu legalizācijas risku. Tāpēc turpināt lietas virzību galīgā lēmuma pieņemšanai attiecībā uz ABLV nebūtu ne praktiskas, ne tiesiskas nozīmes. "ABLV Bank" vēstule FinCEN
"ABLV Bank" lielākie akcionāri ir Oļegs Fiļs, Ernests Bernis un Nika Berne, kam uz tiešas un netiešas līdzdalības pamata pieder 87,03% bankas akciju.

"ABLV Bank" 2017. gadā strādāja ar 51,2 miljonu eiro peļņu, liecina neauditētie dati.

Šajā lietā "ABLV Bank" intereses ASV pārstāv advokātu birojs "WilmerHale" un advokāts Deivids Koens, kurš specializējies naudas atmazgāšanas novēršanas un sankciju jautājumos.

Koens no 2015. līdz 2017. gadam bijis ASV Centrālās izlūkošanas pārvaldes direktora vietnieks, pirms tam bijis ASV finanšu ministra vietnieks terorisma un finanšu izlūkošanas jautājumos un strādājis ar naudas atmazgāšanas novēršanas jautājumiem, pārraugot arī FinCEN. Savulaik veidojis normatīvos aktus, kas ir pamatā ASV pretterorisma likuma "Patriot Act" trešajai sadaļai un radīja jaunus mehānismus, kā novērst naudas atmazgāšanu un terorisma finansēšanu.

Seko Delfi arī Instagram profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!

Tags

ABLV Bank ASV Baņķieru drāma Oļegs Fiļs
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form