Aptur licenci un nolemj likvidēt 'VEF banku'
Foto: F64

Finanšu un kapitāla tirgus komisijas (FKTK) padome trešdien anulējusi AS "VEF banka" 1992.gadā izsniegto licenci kredītiestādes darbībai un nolēmusi banku likvidēt, informē komisija.

Komisijas biroja vadītāja Anna Dravniece skaidro, ka licences anulēšanas iemesls nav saistīts ar bankas maksātnespēju, bet šāds lēmums pieņemts, jo "VEF bankas" akcionāri ilgstoši nav saņēmuši FKTK atļauju būtiskas līdzdalības iegūšanai un banka nav nodrošinājusi Kredītiestāžu likuma prasību ievērošanu, akcionāriem neesot lemttiesīgiem un tādējādi nespējot veikt darbības, lai nodrošinātu piesardzīgu bankas darbību.

Līdz ar to "VEF banka" ir aizliegts veikt jebkurus darījumus un naudas norēķinus, kā arī iznīcināt jebkādu tās mantu, arhīva fondus vai atsevišķus dokumentus. FKTK arī iecēlusi "VEF bankai" komisijas pilnvarnieku, nosakot, ka pilnvarnieks darbojas līdz likvidatora iecelšanai.

Komisija likumā noteiktajā kārtībā iesniegs pieteikumu Rīgas apgabaltiesā par kredītiestādes likvidāciju un likvidatora iecelšanu.

Dravniece informē, ka FKTK padome konstatēja – trešdien "VEF banka" finanšu līdzekļi bija pietiekami, lai banka pati nodrošinātu garantēto atlīdzību izmaksu klientiem. Tādējādi nav nepieciešams nodrošināt garantētās atlīdzības izmaksu "VEF banka" noguldītājiem no Noguldījumu garantiju fonda līdzekļiem.

Komisijas padome ir uzdevusi "VEF bankai", saskaņojot ar FKTK pilnvarnieku, izmaksāt klientiem garantēto atlīdzību, sākot ar 31.maiju, garantētā noguldījuma apmērā, bet ne vairāk kā 50 000 eiro (35 000 latu) vienam noguldītājam. Vispirms noguldījumi jāizmaksā fiziskām personām, pēc to izvēles izmaksājot garantēto atlīdzību skaidrā naudā bankas telpās pirmdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 9.00 līdz plkst. 12.00, otrdienās un ceturtdienās no plkst. 14.00 līdz 17.00 vai veicot pārskaitījumu uz fiziskās personas norādīto kontu citā kredītiestādē. Pēc tam noguldījumus jāizmaksā juridiskām personām, veicot pārskaitījumu uz juridisko personu norādītajiem kontiem citās kredītiestādēs.

Komisijas padome arī noteikusi, ka "VEF banka" garantēto atlīdzību izmaksai skaidrā naudā vai pārskaitījumiem uz noguldītāju kontiem citās kredītiestādēs nav tiesīga piemērot komisijas vai jebkādu citu maksu. Garantētās atlīdzības saņemšanai personai jāvēršas Bankas juridiskajā adresē Brīvības gatvē 197, Rīgā, uzrādot personas identitāti apliecinošu dokumentu.

Atbilstoši Noguldījumu garantiju likuma noteikumiem sūdzības saistībā ar personas atzīšanu par noguldītāju, kuram izmaksājama garantētā atlīdzība, kā arī garantētās atlīdzības apmēru un izmaksāšanas termiņiem izskata Finanšu un kapitāla tirgus komisija.

"VEF banka" pēc aktīvu apmēra ir mazākā no Latvijā reģistrētajām kredītiestādēm – tās kopējā tirgus daļa banku sektorā ir 0,02%. Bankas aktīvi trešdien bija 4,9 miljoni latu. Bankai ir 170 noguldītāji, no kuriem tikai 20 klientiem noguldījuma atlikums bija lielāks par 1 000 latu, informē komisija.

Jau vēstīts, ka pirms vairākiem gadiem "VEF banka" nonāca to banku lokā, kuras ASV Finanšu departaments noteica kā finanšu institūcijas, kas rada "primāras bažas par naudas atmazgāšanu", aizliedzot ASV bankām ar to sadarboties.

Comment Form