Valsts budžeta grozījumiem deputāti iesniedz desmitiem priekšlikumu
Foto: DELFI

Šā gada valsts budžeta grozījumiem iesniegti vismaz 48 priekšlikumi, pastāstīja Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijā.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Tomēr komisijā norādīja, ka priekšlikumu skaits varētu būt lielāks, jo vienā komisijai iesniegtajā dokumentā var būt iekļauti vairāki priekšlikumi.

Saskaņā ar sniegto informāciju par budžeta grozījumus pavadošajiem grozījumiem Invaliditātes likumā iesniegti četri priekšlikumi, bet par grozījumiem Sabiedriskā transporta pakalpojumu likumā – 19 priekšlikumu.

Komisijā uzsvēra, ka priekšlikumus iesniegušas visas Saeimas frakcijas. "Ir daudz priekšlikumu no Zaļo un zemnieku savienības, kāarī priekšlikumus ir sniegusi Reformu partija, "Vienotība", Neatkarīgo deputātu apvienība, arī "Saskaņas centra" deputāti," teica komisijā.

Saeimas mājaslapā pašlaik pieejamā informācija liecina, ka deputāts Valērijs Agešins ("Saskaņas centrs") ir iesniedzis priekšlikumu, kas paredz palielināt mērķdotācijas pašvaldībām par 4,6 miljoniem latu pašvaldību izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Viņš aicina piešķirt minēto summu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Bet deputāts Vjačeslavs Dombrovskis (Reformu partija) lūdz iedalīt finansējumu Pasaules Bankas pētījumam ostu pārraudzības un pārvaldības jomā 70 tūkstošu latu apmērā.

Zaļo un zemnieku savienība (ZZS) savukārt iesniegusi vairākus priekšlikumus. Tā aicina piešķirt 5,242 miljonus latu pacientu iemaksu samazināšanai par 50%, neskaitot iemaksas ģimenes ārstam – vienu latu par ārsta apmeklējumu un divus latus par vizīti mājās.

ZZS iesniegusi arī priekšlikumus, kas paredz biedrībai "Dabas koncertzāle" vides izglītības projekta "Dabas koncertzāle" īstenošanai piešķirt papildu 30 tūkstošus latu, Riebiņu novada pašvaldībai Dravnieku pamatskolas jumta remontam un siltināšanai piešķirt papildu 120 tūkstošus latu, Ventspils pilsētas pašvaldībai publiskās infrastruktūras pilnveidošanai, iedzīvotājiem nodrošinot pieejamību dzīves un darbavietām, – 300 tūkstošus latu, Līvānu pašvaldībai Līvānu sociālo un ekonomisko problēmu risināšanai, tostarp uzņēmējdarbības atbalstam, – 75 tūkstošus latu, bet Rīgas Nacionālā zooloģiskā dārza veterinārās ambulances rekonstrukcijai – 60 tūkstošus latu.

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Tāpat ZZS aicina piešķirt 140 tūkstošus latu Latvijas Hokeja federācijai 22.ziemas olimpisko spēļu Sočos kvalifikācijas turnīriem sievietēm un vīriešiem, 50 tūkstošus latu – Latvijas Kamaniņu sporta federācijai, tostarp Pasaules kausa izcīņai Siguldā, 50 tūkstošus latu – Latvijas Riteņbraukšanas federācijai BMX izlases komandas un federācijas jaunatnes programmām, kā arī 50 tūkstošus latu – Latvijas Volejbola federācijai pludmales volejbola izlases komandas un jaunatnes programmām.

Vairākus priekšlikumus iesniedzis arī ZZS deputāts Uldis Augulis. Viņš lūdz piešķirt 50 tūkstošus latu Latvijas Bērnu fondam sociālās rehabilitācijas pakalpojumu sniegšanai bērniem, kuri cietuši no vardarbības, 2300 latu – laikraksta "Latvijas Avīze" organizētajam konkursam "Vēsture ap mums", 45 tūkstošus latu – Latvijas Olimpiskajai vienībai Latvijas olimpiskās komandas sagatavošanas nodrošināšanai ziemas olimpiskajām spēlēm Sočos 2014.gadā, kā arī 90 tūkstošus latu – Liepājas pilsētas pašvaldībai sporta inventāra iegādei pašvaldību bērnudārziem un skolām.

Tāpat ZZS deputāts rosina piešķirt 60 tūkstošus latu Ķeguma novada pašvaldībai sociālā aprūpes centra ēkas rekonstrukcijai, 150 tūkstošus latu – Valkas novada pašvaldībai Vijciema pagasta Tautas nama un pagasta pārvaldes ēkas atjaunošanai, 20 tūkstošus latu – Dailes teātrim sakaru sistēmas (iekšējās un skatuves) atjaunošanai un rekonstrukcijai, kā arī 205 tūkstošus latu – Latvijas Samariešu apvienībai drošas un atbalstošas vides izveidei ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijās senioriem un personām ar invaliditāti.

Augulis pēc "Bulduru dārzkopības vidusskolas" lūguma arī aicina piešķirt 100 tūkstošus latu izglītības iestādes avārijas stāvoklī esošās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai. Vēstulē komisijai Bulduru dārzkopības vidusskola gan lūgusi piešķirt finanšu dotāciju 186,5 tūkstošu latu apmērā.

Bet deputāts Augusts Brigmanis (ZZS) aicina piešķirt 50 tūkstošus latu Latvijas Baptistu draudžu savienībai tās īpašumā esošo valsts nozīmes kultūras pieminekļu restaurācijai.

Savukārt Jānis Dombrava Nacionālās apvienības vārdā aicina piešķirt 15 tūkstošus latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Kultūras ministrijai 11.novembra – Lāčplēša dienas – svinību organizēšanai, kā arī palielināt finansējumu par 10 tūkstošiem latu Latvijas proklamēšanas 18.novembra dienas svinību organizēšanai.

Deputāts Imants Parādnieks (Nacionālā apvienība) savukārt lūdz piešķirt 12 tūkstošus latu filmas "Zīmogs sarkanā vaskā" ieskata materiāla sagatavošanai, kā arī 9300 latu dotāciju biedrībai "Latvijas Nacionālo partizānu apvienība" piemiņas zīmes izgatavošanai un uzstādīšanai Turlavas pagastā Latvijas brīvības cīnītāju piemiņai.

Bet Reformu partijas deputāti aicina likumprojektā par budžeta grozījumiem neiekļaut Jaungulbenes arodvidusskolas jumta remontu, logu un durvju nomaiņu, tādējādi ietaupot 258,9 tūkstošus latu, bet tā vietā iekļaut Rankas arodvidusskolas rekonstrukcijas pabeigšanu, tam piešķirot 165 tūkstošus latu.

Tāpat Reformu partija aicina piešķirt 33 tūkstošus latu lasāmaparātu iegādei Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Tāpat partija rosina 7161 latu paredzēt Augstskolu likumā noteiktās valsts funkcijas izpildei, lai pēc personas iesnieguma varētu pielīdzināt augstskolu likuma noteiktajiem grādiem un profesionālajām kvalifikācijām grādus un profesionālās kvalifikācijas, kas Latvijā iegūtas pirms pašlaik spēkā esošā grādu un profesionālo kvalifikāciju piešķiršanas regulējuma spēkā stāšanās. Tāpat tā aicina piešķirt 5000 latu pasākuma "Eiropas Savienības lietas un starptautiskā sadarbība" ietvaros ārvalstu izglītības dokumentu atzīšanas pasākumiem.

Reformu partijas deputāti Inga Vanaga un Jānis Ozoliņš tāpat aicina budžeta grozījumos neiekļaut Jaungulbenes arodvidusskolas jumta remontu, logu un durvju nomaiņu, tādējādi ietaupot 258,9 tūkstošus latu, taču tā vietā piedāvā novirzīt 47 tūkstošus latu Izglītības un zinātnes ministrijas programmai "Finansējums asistenta pakalpojumu nodrošināšanai personai ar invaliditāti pārvietošanas atbalstam un pašaprūpes veikšanai".

Viņi arī piedāvā no Bulduru dārzkopības vidusskolas parādu segšanai piešķirtā finansējuma iedalīt finansējumu programmai "Mācību literatūras iegāde" 26,6 tūkstošu latu apmērā, kā arī iedalīt papildu finansējumu Izglītības un zinātnes ministrijai šajā pat programmā vēl 13,9 tūkstošu latu apmērā.

Savukārt Saeimas Budžeta un finanšu (nodokļu) komisijas priekšsēdētājs Jānis Reirs ("Vienotība") aicina apstiprināt mērķdotāciju apmēru pašvaldībām 212,067 miljonu latu apmērā, tostarp pašvaldību pamata un vispārējās vidējās izglītības iestāžu, pašvaldību speciālās izglītības iestāžu, pašvaldību profesionālās izglītības iestāžu un daļējai interešu izglītības programmu un sporta skolu pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām 151,683 miljonu latu apmērā, pašvaldību speciālajām pirmsskolas izglītības iestādēm internātskolām, Izglītības iestāžu reģistrā reģistrētajiem attīstības un rehabilitācijas centriem un speciālajām internātskolām bērniem ar fiziskās un garīgās attīstības traucējumiem 47,457 miljonu latu apmērā, pašvaldību izglītības iestādes bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pedagogu darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas iemaksām 12,022 miljonu latu apmērā, pašvaldību tautas mākslas kolektīvu vadītāju darba samaksai un valsts sociālās apdrošināšana obligātajām iemaksām 491,4 tūkstošu latu apmērā.

Viņš komisijas vārdā arī iesniedzis priekšlikumu par papildu 12 tūkstošu latu piešķiršanu Valsts valodas centram terminoloģijas darba nodrošināšanai, lai veiktu proaktīvu terminoloģijas izstrādi laikā, kad tiek rakstīti un saskaņoti jaunas nozares regulējoši Eiropas Savienības tiesību aktu projekti.

Cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija savukārt aicina palielināt finansējumu Nacionālajai elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomei par 20,4 tūkstošiem latu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem. Komisija paskaidro, ka tas ļautu nodrošināt Elektronisko plašsaziņas līdzekļu likumā noteiktās funkcijas – pētījumiem, kas nepieciešami, īstenojot sabiedrisko pasūtījumu, nepieciešams finansējums divu ekspertu piesaistei piecu tūkstošu latu apmērā un monitoringa centra kapacitātes palielināšanai 15,4 tūkstošu latu apmērā, tostarp četri tūkstošo latu vajadzīgi darbavietu iekārtošanai, bet 11,4 tūkstoši latu būtu atalgojums trim darbiniekiem.

Savukārt deputāte Elīna Siliņa (Neatkarīgo deputātu grupa) aicina likumprojekta sadaļā "Ieņēmumi" no dividendēm palielināt summu par 3,881 miljonu latu. Viņa paskaidro, ka ieņēmumu avots ir "Latvijas dzelzceļa" dividendes likumā "Par valsts un pašvaldību kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" noteiktā apmērā. Vienlaikus viņa aicina apturēt Murjāņu sporta ģimnāzijas ēku kompleksa rekonstrukcijas plānus, tādējādi samazinot izdevumus par aptuveni 327 tūkstošiem latu. Viņa arī ierosināja nepiešķirt 400 tūkstošus latu Zemkopības ministrijai biroja ēkas ugunsdrošības normu pārkāpumu novēršanai.

Deputāts Ivans Ribakovs ("Saskaņas centrs") aicina palielināt finansējumu Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas programmā "Pašvaldību attīstības nacionālie atbalsta instrumenti" par 30 tūkstošiem latu Balvu novada domei Balvu pareizticīgās baznīcas ēkas atjaunošanai. Viņš lūdz piešķirt finansējumu no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Vienlaikus Izglītības, kultūras un zinātnes komisija lūdz Budžeta un finanšu (nodokļu) komisiju, sagatavojot likumprojektu otrajam lasījumam, no valsts budžeta programmas "Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem" iedalīt Jaunpiebalgas novada domei 74,7 tūkstošus latu ārkārtas situācijas novēršanai Jaunpiebalgas vidusskolas sākumskolas ēkā, iedalīt Regīnas Ezeras literārā mantojuma fondam 2000 latu zibens radīto postījumu novēršanai Regīnas Ezeras memoriālajā mājā "Brieži", kā arī iedalīt Strazdumuižas internātvidusskolai attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 30 tūkstošus latu lasāmo aparātu iegādei.

Budžeta komisijai arī iesniegtas vairākas pašvaldību un iestāžu vēstules ar lūgumu piešķirt papildu finansējumu.

Tostarp vēstulē komisijai Aglonas, Baltinavas, Ciblas, Dagdas, Ilūkstes, Kārsavas, Riebiņu, Rugāju, Vārkavas, Viļakas, Viļānu un Zilupes pašvaldības aicina tām piešķirt finansējumu, lai nodrošinātu Latgales reģiona līdzsvarotu attīstību, 9,18 miljonu latu apmērā.

"Piešķirtais finansējums virssaistības aktivitātei "Nacionālās un reģionālās nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšanai līdzsvarotai valsts attīstībai" 17,9 miljonu latu apmērā Daugavpils, Rēzeknes, Ludzas, Balvu, Preiļu, Krāslavas novadu pašvaldību projektu īstenošanai ir ļoti konkrēts un apsveicams valdības solis Latgales reģiona problēmu risināšanai. Ir piešķirts finansējums aptuveni 150 latu uz vienu minētajās pašvaldībās dzīvojošo cilvēku. Taču, ja valdības mērķis ir tieši līdzsvarota un iespējami vienlīdzīgāka visas valsts attīstība, tad ir nepieciešams arī papildu finansējums Latgales attīstības programmas ietvaros pārējo 12 pašvaldību uzņēmējdarbības projektu un citu ar to saistīto aktivitāšu atbalstam vismaz tādā pašā apmērā kā iepriekšminētajos attīstības centros – aptuveni 150 latu uz vienu iedzīvotāji, tas ir kopā visām 12 mūsu pašvaldībam vismaz 9,18 miljonu latu apmērā," teikts pašvaldību vadītāju vēstulē.

Dagdas pašvaldība arī iesniegusi atsevišķu pieprasījumu budžeta komisijai – tā lūdz piešķirt vēl papildu līdzekļus novada attīstībai. Dagdas novada domes vēstulē komisijai norādīts, ka pašvaldībai nepieciešami papildu finanšu līdzekļi kopumā 173 tūkstošu latu apmērā pašvaldības funkciju nodrošināšanai un infrastruktūras sakārtošanai. "Visaktuālākais jautājums, kas Dagdas novada pašvaldībai ir steidzīgi jārisina un kuram ir nepieciešami papildu finanšu līdzekļi, pašlaik ir kvalitatīvi sagatavoties 2012./2013.gada apkures sezonai. Veicot apsekošanu pēc apkures sezonas pabeigšanas, tika konstatēts, ka kritiskā stāvoklī ir apkures katli vairākās pašvaldības pārziņā esošajās katlumājās: Dagdas pilsētas katlumājās Alejas ielā 5, Mičurina ielā 12A, kā arī Asūnes, Svariņu, Šķaunes un Ezernieku pagasta katlumājās. Katlumāju Alejas ielā 5, Dagdā, ir paredzēts slēgt un pievienot katlumājai Mičurina ielā 12A, Dagdā, izbūvējot jaunu siltumtrasi aptuveni 800 metru garumā. Lai kvalitatīvi sagatavotos jaunajai apkures sezonai, ir nepieciešami papildu līdzekļi 128 tūkstošu latu apmērā," klāsta pašvaldība.

Tā arī uzsver, ka pašvaldība 2011.–2012.gadā realizēja projektu "Saietu nama un izstāžu zāles izveidošana Ķepovas pagastā", kurā tika renovēta ēkas daļa. Savukārt pārējā ēkas daļa aptuveni 275 kvadrātmetru platībā ir ļoti sliktā, vidi degradējošā stāvoklī un steidzami jārenovē, taču projekta līdzekļi šim pasākumam nav paredzēti. "Renovētās telpas varētu izmantot pašvaldības pagasta bibliotēkas izvietošanai, kura pašlaik atrodas nepiemērotās telpās. Līdz ar to pašvaldībai nepieciešams papildu 21 tūkstotis latu," informē Dagdas novada pašvaldība un piebilst, ka pašvaldības iestādē "Veselības un sociālo pakalpojumu centrs "Dagda"" ir jāuzlabo sabiedriskās dušas pakalpojumi, padarot tās pieejamas arī cilvēkiem ar īpašām vajadzībām. Līdz ar to pašvaldībai nepieciešami vēl papildu 24 tūkstoši latu.

Savukārt Latvijas Vecticībnieku Pomoras baznīcas Centrālā padome aicina piešķirt 11 tūkstošus latu, lai novērstu kultūras vērtību zādzības no baznīcām, tostarp 6000 latu vajadzīgi signalizācijas uzstādīšanai 40 dievnamos, kultūras vērtību inventarizācijai Latvijas vecticībnieku dievnamos nepieciešami 4000 latu, bet speciāla marķējuma iegādei – tūkstotis latu.

Finansējums tiek lūgts arī vairāku izglītības iestāžu remontiem un darbības nodrošināšanai.

Vaiņodes internātpamatskolas struktūrvienība ģimenes atbalsta centrs "Dialogs" lūdz piešķirt 44,5 tūkstošus latu darbinieku algu nodrošināšanai, lai centrs nebūtu jāslēdz un tas varētu turpināt darboties 2012./2013.mācību gadā. Internātskolas vadība paskaidro, ka sākotnēji atalgojumu speciālistiem nodrošināja Liepājas rajona padome, bet uzturēšanu – Vaiņodes internātpamatskola, taču šī prakse tika pārtraukta reģionālās reformas apstākļos. Lai nebūtu jāpārtrauc darbība, līdz 2011./2012.mācību gadam centru daļēji finansēja no internātpamatskolas budžeta, daļēji – no Eiropas Sociālā fonda (ESF) projektu līdzekļiem, periodiski saņemts atbalsts arī no Zviedrijas sabiedriskās organizācijas "Lettlands Venner". Savukārt šā gada jūlijā beidzās ESF projekts "Ilglaicīgs un vispusīgs atbalsts sociālās atstumtības riska mazināšanai bērniem un jauniešiem Dienvidkurzemē", no kura līdzekļiem tika finansēti arī centra speciālisti. "Līdz ar projekta noslēgumu ir izveidojusies situācija, ka 2012./2013.mācību gadā nepietiekamu finanšu līdzekļu dēļ būsim spiesti centra darbību pārtraukt," teikts vēstulē.

Kārsavas novada pašvaldība savukārt lūdz piešķirt 248,5 tūkstošus latu Kārsavas vidusskolas ēku renovācijas vispārceltniecības darbiem.

Bet Bulduru Dārzkopības vidusskola lūdz likumprojektā par valsts budžeta grozījumiem 2012.gadā iekļaut finanšu dotāciju vidusskolai 186,5 tūkstošu latu apmērā izglītības iestādes avārijas stāvoklī esošās siltumapgādes sistēmas rekonstrukcijai.

Savukārt Latvijas Kultūras akadēmija aicina piešķirt 87,5 tūkstošus latu studiju procesa un saimnieciskās darbības nodrošinājumam.

Vēstuli budžeta grozījumiem iesniedzis arī Latvijas institūts, kas lūdz piešķirt tam papildu finansējumu 18,2 tūkstošu latu apmērā, no tiem 3773 lati paredzēti darbinieka atalgošanai pēdējā ceturksnī, kas strādās ar krievvalodīgo auditoriju, savukārt 14,4 tūkstoši latu nepieciešami, lai sāktu kaut minimālu informatīvo materiālu klāsta atjaunošanu un papildināšanu.

Jau ziņots, ka Saeima 22.augustā pirmajā lasījumā atbalstīja 2012.gada valsts budžeta grozījumus. Priekšlikumus otrajam lasījumam varēja iesniegt līdz piektdienas, 24.augusta, pulksten 12. Budžeta grozījumus otrajā lasījumā plānots apstiprināt Saeimas plenārsēdē 13.septembrī.

Budžeta grozījumi paredz 2012.gada valsts konsolidētā budžeta ieņēmumus noteikt 4,775 miljardu latu apmērā, bet izdevumus – 4,864 miljardu latu apmērā. Tādējādi, salīdzinot ar iepriekš apstiprināto, ieņēmumus plānots palielināt par 251,3 miljoniem latu, bet izdevumus – par 219,4 miljoniem latu.

Prioritārajiem pasākumiem budžeta grozījumos paredzēti papildu 70 miljoni latu.

Lasi vēl
 
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.