Aptauja: 31% uzņēmēju par lielāko apdraudējumu attīstībai uzskata jaunu biznesa modeļu un tehnoloģiju ietekmi
Foto: Shutterstock

Trešdaļa jeb 31% uzņēmēju par lielāko īstermiņa apdraudējumu uzņēmuma attīstībai uzskata jaunu biznesa modeļu un jaunu tehnoloģiju ietekmi, liecina jaunākais auditorkompānijas "Ernst & Young" (EY) vispasaules uzņēmēju noskaņojuma pētījums "Global Capital Confidence Barometer".

Tostarp 29% aptaujāto respondentu norādīja, ka lielākais īstermiņa apdraudējums uzņēmumam ir ģeopolitikas un likumdošanas nenoteiktība, bet 17% aptaujāto uzņēmēju par lielāko risku uzņēmuma uzskata darbinieku trūkumu.

Aptaujā secināts, ka, neskatoties uz to, ka pasaulē pēdējo divu gadu laikā novērotais ekonomiskās izaugsmes temps zaudē jaudu un kļūst nesabalansēts dažādu valstu un reģionu starpā, uzņēmēji joprojām saglabā pozitīvu noskaņojumu par ekonomisko situāciju - 85% aptaujas dalībnieku norāda, ka ekonomikas apstākļi izaugsmei uzlabojas.

Kā liecina aptaujas dati, vispārējā ekonomikas vide uzņēmumu pirkšanas un pārdošanas (M&A) darījumiem vērtēta kā ļoti laba, 90% uzņēmēju uzskatot, ka M&A darījumu apstākļi nākamā gada laikā uzlabosies. Tomēr 46% aptaujāto uzņēmēju paši gatavojas īstenot kādu M&A darījumu tuvākā gada laikā, kas ir par 10% mazāk nekā pirms gada.

Runājot par iespējamiem darījumu vides riskiem, aptaujā noskaidrots, ka 46% EY pētījuma dalībnieku likumdošanas un politikas nenoteiktību, piemēram, strīdus par tirdzniecības politiku un tarifiem, uzskata kā iespējamu darījumu apdraudējumu.

Tāpat aptaujā noskaidrots, ka 43% aptaujāto uzņēmēju uzskata, ka patlaban lielākais ar darbaspēku saistītais izaicinājums ir esošo darbinieku motivēšana un noturēšana, kam seko nepieciešamība apgūt jaunas prasmes un palīdzēt darbiniekiem pielāgoties jaunu tehnoloģiju vai jaunu biznesa modeļu ieviešanai.

EY partneris Baltijas valstīs Guntars Krols uzskata, ka jaunākais kapitāla noskaņojuma pētījums parāda neviendabīgu ainu - uzņēmēji joprojām ir noskaņoti pozitīvi, taču vide kļūst nesabalansēta. "Nenoteiktība neizbēgami izmaina ekonomikas dalībnieku gaidas un rīcību. Jāsecina, ka kopējais kapitāla noskaņojums joprojām saglabājas optimistisks, taču uzņēmējiem ir pamats kļūt uzmanīgiem," sacīja Krols.

Aptauju no augusta līdz septembrim tiešsaistē veica Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karalistē reģistrētais uzņēmums "Ernst&Young Europe LLP", aptaujājot 45 valstīs 2600 uzņēmēju.

Tags

Baltija Lielbritānija Ziemeļīrija

Comment Form