'Gaso' juridiskā nodalīšana no 'Latvijas Gāzes' atbilst likumam, vērtē regulators
Foto: LETA

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (SPRK) izvērtējusi AS "Gaso" atbilstību dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības prasībām, kas noteiktas Enerģētikas likumā, un atzinusi, ka "Gaso" veiktie pasākumi neatkarības prasību nodrošināšanai ir pietiekami, portālam "Delfi" pastāstīja SPRK.

Uzņēmums regulatoram iesniedzis pirmo ziņojumu par sistēmas operatora atbilstību neatkarības prasībām kopā ar atbilstības programmas izpildi un juridiskās nodalīšanas procesa aprakstu. SPRK informē, ka ir izvērtējusi "Gaso" iesniegtos dokumentus atbilstoši regulatora noteikumiem.

Izvērtējot saņemto informāciju, SPRK secinājusi, ka AS "Latvijas Gāze" reorganizācijas procesā, nodalot "Gaso" no uzņēmuma "Latvijas Gāze", "Gaso" veikusi visas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu neatkarīgu darbību dabasgāzes sadales sistēmas pakalpojuma sniegšanai.

Vienlaikus regulators konstatējis, ka "Gaso" padomes un valdes locekļi nav iesaistījušies vertikāli integrēta dabasgāzes komersanta – "Latvijas Gāze" –, struktūrās, kas tieši vai netieši ir atbildīgas par dabasgāzes ražošanu, pārvadi un uzglabāšanu, sašķidrinātās dabasgāzes pakalpojumu sniegšanu un tirdzniecību.

Tāpat SPRK secinājusi, ka "Gaso" padomes un valdes locekļiem tiek nodrošinātas tiesības neatkarīgi no vertikāli integrēta energoapgādes komersanta pieņemt lēmumus attiecībā uz aktīviem, kas vajadzīgi dabasgāzes sadales tīkla ekspluatācijai, uzturēšanai vai attīstībai.

Izvērtējot "Gaso" noslēgto ārpakalpojumu līgumu sarakstu, regulators konstatējis, ka uzņēmumam "Latvijas Gāze" nav iespēju ietekmēt "Gaso" darbību un nepastāv interešu konflikts attiecībā uz pakalpojumu izmantošanu. Tāpat secināts, ka "Gaso" nodrošina tās komerciālās informācijas konfidencialitāti, ko tā ieguvusi, pildot dabasgāzes sadales sistēmas operatora pienākumus.

Kā informē SPRK, "Gaso" izstrādātajā atbilstības programmā noteiktie konkrētu darbinieku pienākumi un veicamie pasākumi nepieļauj diskriminējošu rīcību un uzņēmums nodrošina pienācīgu programmas ievērošanas kontroli.

Lai secinātu, vai "Gaso" atbilst dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarības prasībām, regulatoram katru gadu ir jāizvērtē komersanta darbības atbilstība Enerģētikas likuma prasībām un regulatora noteikumiem par prasībām dabasgāzes sadales sistēmas operatora neatkarībai. SPRK to izvērtē, balstoties uz komersanta sniegto ziņojumu, kā arī nepieciešamības gadījumā pieprasot papildu informāciju.

"Gaso" ir "Latvijas Gāzes" meitasuzņēmums un ir vienīgais dabasgāzes sadales sistēmas operators Latvijā. Uzņēmums darbu sāka pagājušā gada 1. decembrī. SPRK pērnā gada 8. decembrī izsniedza uzņēmumam licenci dabasgāzes sadalei, kas derīga 20 gadu – no 2017. gada 7. decembra līdz 2037. gada 6. decembrim.

Tags

Enerģētika SPRK

Comment Form