Pērn samazinājies saņemto sūdzību skaits enerģētikas nozarē
Foto: LETA

Pagājušajā gadā samazinājies saņemto sūdzību skaits enerģētikas nozarē, liecina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas (SPRK) apkopotā informācija.

Pērn SPRK par elektroenerģijas, dabasgāzes un siltumenerģijas apgādē sniegtajiem pakalpojumiem saņēma 96 sūdzības, kas kopumā ir par 36,9% jeb par 55 sūdzībām mazāk nekā 2016.gadā. Atbildes attiecīgajā kalendārajā periodā sniegtas uz 94 sūdzībām.

Elektroenerģijas apgādē aizvadītajā gadā saņemtas 68 sūdzības, no tām 66 ir izskatītas 2017.gadā, savukārt uz divām sūdzībām atbildes sniegtas 2018.gadā. Pērn izskatīto sūdzību skaits, salīdzinot ar 2016.gadu, ir samazinājies par 36,5%. Savukārt dabasgāzes apgādē saņemtas un izskatītas 24 sūdzības, kas ir par 31,4% mazāk nekā gadu iepriekš. Attiecīgi siltumenerģijas apgādē SPRK saņemtas un izskatītas četras sūdzības, kas ir par 60% mazāk nekā 2016.gadā. Siltumenerģijas apgādes jomā izskatīto sūdzību skaits jau kopš 2014.gada saglabājies relatīvi neliels.

No izskatītajām 66 sūdzībām elektroenerģijas apgādes jomā tikai četras ir bijušas pamatotas sūdzības, 50 - nepamatotas, bet 14 - nav bijušas attiecināmas uz SPRK kompetenci. Lietotāji lielākoties sūdzējušies par elektroenerģijas uzskaiti un norēķiniem, proti, par izrakstītajiem rēķiniem, norēķinu kārtību un uzskaitīto un izlietoto elektroenerģijas apjomu. 2017.gadā nav saņemtas sūdzības saistībā ar elektroenerģijas kvalitāti, salīdzinot ar 2016.gadu, kurā saņemtas un izskatītas septiņas šāda veida sūdzības.

SPRK vērš uzmanību, ka sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja un lietotāja strīdu par zaudējumiem, maksājuma dokumentiem vai parāda piedziņu izskata tiesa Civilprocesa likumā noteiktajā kārtībā, savukārt SPRK kompetencē ir izvērtēt tikai sabiedriskā pakalpojuma sniedzēja rīcību tiktāl, cik tā regulēta Ministru kabineta noteikumos "Elektroenerģijas tirdzniecības un lietošanas noteikumi" un citos enerģētikas nozares speciālajos normatīvos aktos.

Dabasgāzes apgādes nozarē no 24 saņemtajām un izskatītajām sūdzībām deviņas sūdzības bija saistītas ar dabasgāzes uzskaiti un norēķiniem, piecas - ar dabasgāzes piegādi un sistēmas pieslēgumiem, četras - ar dabasgāzes tarifiem, savukārt sešas sūdzības saistītas ar citiem jautājumiem, piemēram, komercuzskaites mēraparāta darbība, tarifu piemērošana saistītajiem lietotājiem. Neviena no izskatītajām sūdzībām nav bijusi pamatota, bet trīs sūdzības nebija attiecināmas uz SPRK kompetenci.

SPRK Enerģētikas departamenta direktors Valentīns Hitrovs norādīja, ka, neskatoties uz dabasgāzes tirgus atvēršanu pērn, par ko iepriekš tika izteiktas bažas attiecībā uz pieejamo informāciju lietotājiem, sūdzību skaits dabasgāzes apgādē 2017.gadā nav pieaudzis un ir pat samazinājies, kas daļēji saistīts ar SPRK aktīvu iesaisti sabiedrības informēšanā par neskaidrajiem jautājumiem atvērtajā dabasgāzes tirgū, tiekoties gan ar komersantiem un iedzīvotājiem reģionos, gan sniedzot skaidrojumu publiskajā telpā.

Siltumapgādes jomā no četrām saņemtajām sūdzībām divas sūdzības bija par centralizētās siltumenerģijas apgādes nodrošināšanu pašvaldību teritorijā un divas par siltumapgādes pakalpojuma sniedzēja izrakstītajiem rēķiniem. Izvērtējot siltumenerģijas apgādē izskatītās sūdzības, neviena no sūdzībām nebija attiekusies uz SPRK kompetenci.

No visām iesniegtajām sūdzībām 14 tika saņemtas no juridiskajām personām, savukārt no fiziskām personām - 80 sūdzības. Izskatot 2017.gadā saņemtās sūdzības, SPRK konstatēja, ka divas sūdzības ir uzskatāmas par pamatotām, 71 sūdzība - par nepamatotām un 21 sūdzība neattiecas uz SPRK kompetenci.

Source

LETA

Tags

SPRK
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Comment Form