Pieaudzis uzņēmumu īpatsvars, kas šogad plāno īstenot jaunus investīciju projektus
Foto: DELFI

Ārvalstu investoru padome Latvijā (FICIL) trešdien, 15. janvārī, iepazīstināja ar pētījumu par investīciju klimatu Latvijā. Investīciju klimats Latvijā investoru vērtējumā 2019. gadā joprojām ir viduvējs, sasniedzot 2,6 punktus no 5, un tas salīdzinājumā ar 2018. gada mērījumiem ir uzlabojies tikai par 0,1 punktu. Tā secināts Rīgas Ekonomikas augstskolas un FICIL veiktajā pētījumā "Ārvalstu investīciju vides indekss 2019".

"Pašreizējos apstākļos Latvijā strādājošie ārvalstu investori jūtas salīdzinoši labi, un ir pieaudzis to uzņēmumu īpatsvars, kas šogad plāno īstenot jaunus investīciju projektus: no 55% 2018. gadā līdz 64% šogad. Taču uzņēmēji norāda uz ilgstoši nerisinātām problēmām, kas bremzē Latvijas konkurētspēju par jaunām investīcijām, piemēram, darbaspēka nepieejamība, demogrāfiskās situācijas pasliktināšanās, izglītības kvalitāte, joprojām augstais ēnu ekonomikas īpatsvars. Turklāt turpina strauji pieaugt darbaspēka izmaksas, tādēļ nākamajos gados iespējama situācija, kad atsevišķi uzņēmumi sāk meklēt citu atrašanās vietu tām funkcijām, kas rada zemāku pievienoto vērtību. Latvijas izaicinājums ir uzlabot konkurētspējas aspektus, lai mēs būtu gatavi šādai situācijai, kad aizplūstošas zemākas pievienotās vērtības investīcijas būs jāaizvieto ar jaunām augstas pievienotās vērtības investīcijām," norāda pētījuma autors Rīgas Ekonomikas augstskolas (REA) profesors Arnis Sauka.

Līdzīgi kā iepriekšējo gadu pētījumos arī jaunākajā pētījumā ārvalstu investoriem Latvijā tika jautāts, vai viņu uzņēmums plāno palielināt investīcijas Latvijā. No 47 aptaujātajiem investoriem 30 uz jautājumu atbildēja apstiprinoši. 2018.gada ziņojumā apstiprinoši atbildēja 22 no 40 intervētajiem, savukārt 2017. gada ziņojumā - 24 no 42 atbildēja apstiprinoši. 2019. gada pētījumā 12 investori atbildēja, ka neplāno palielināt investīcijas, bet pieci atbildēja, ka "tas būs atkarīgs no apstākļiem" vai ka viņi vēl nav pieņēmuši lēmumu.

"Attiecībā uz turpmākajiem investīciju plāniem pausti gan ļoti pozitīvi, gan ļoti negatīvi vērtējumi, tomēr patiesībā ir daudz vairāk pozitīvo nekā negatīvo atbilžu," secina pētījuma autori. Kāda ražošanas uzņēmuma pārstāvis aptaujā atzinis, ka nākamajos trijos gados iecerējis investīcijas vairāku desmitu miljonu eiro apmērā. Savukārt kādas nekustamo īpašumu kompānijas pārstāvis norādījis, ka uzņēmums pēdējos divus gadus investējis aptuveni 30 miljonus eiro gadā, bet 2020. gadā iecerēts ieguldīt vēl 15 miljonus eiro, lai paplašinātu savu klātbūtni Latvijas tirgū. Kāda cita nekustamo īpašumu kompānijas pārstāvis atzina, ka uzņēmums patlaban neplāno investīcijas, bet viss būs atkarīgs no pieejamajiem projektiem, nodokļu sistēmas un godīgas konkurences.

Piekto gadu pēc kārtas FICIL veic pētījumu par uzņēmējdarbības vidi Latvijā ārvalstu investoru vērtējumā. Atsaucoties uz šī pētījuma rezultātiem, ko prezentēs Rīgas Ekonomikas augstskolas asociētais profesors Arnis Sauka, politiķi un investori divos diskusiju ciklos koncentrēsies uz šādām prioritārajām jomām kā cilvēkresursi, iekļaujot tādus jautājumus kā darbaspēka pieejamība, augstākās izglītības kvalitāte, demogrāfija un veselības aprūpe, finanšu un nodokļu sistēma, tiesiskums un godīga konkurence.

Tags

Ēnu ekonomika Investīcijas

Comment Form