PTAC piemērojis 10 000 eiro piespiedu naudu 'CityParks Latvija'
Foto: F64

Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) secinājis, ka pretēji PTAC lēmumā norādītajam "CityParks Latvija" nepilda uzlikto tiesisko pienākumu, līdz ar to PTAC lēmuma piespiedu izpildes panākšanai uzlicis uzņēmumam piespiedu naudu desmit tūkstošu eiro apmērā, informē PTAC. Savukārt "Cityparks Latvija" nepiekrīt PTAC lēmumam ne par sākotnējo sodu, ne papildu sodu.

Pagājušā gada 28. decembrī PTAC pieņēma lēmumu patērētāju kolektīvo interešu pārkāpuma lietā, ar kuru atzina SIA "CityParks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu. Lēmums pieņemts, jo uzņēmums piemēroja netaisnīgus līguma noteikumus, t.sk., neproporcionāli lielu līgumsodu, nenodrošināja pietiekošu laiku, lai patērētāji varētu iepazīties ar līguma noteikumiem, un neizskatīja patērētāju sūdzības pēc būtības.

PTAC jau iepriekš ir ziņojis, ka neskatoties uz to, ka uzņēmums PTAC lēmumu ir pārsūdzējis, tam ir pienākums pildīt uzlikto tiesisko pienākumu un nekavējoties izbeigt negodīgu komercpraksi. Tomēr laika posmā no 2019. gada 1. janvāra līdz 2019. gada 22. februārim, saistībā ar uzņēmuma rīcību, PTAC saņēma 30 patērētāju rakstveida iesniegumus, kā arī sniedza vairāk nekā 100 konsultācijas. Patērētāju sniegtā informācija norādīja uz to, ka uzņēmums atsakās izpildīt patērētāju prasījumus, atceļot vai samazinot tādu uzņēmuma piemēroto līgumsodu, kurš PTAC lēmumā atzīts par netaisnīgu līguma noteikumu, kā arī nenodrošina patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstošu patērētāju sūdzību izskatīšanu.

Šī gada 26. februārī, konstatējot, ka uzņēmums turpina īstenot negodīgu komercpraksi, PTAC nosūtīja brīdinājumu, kurā aicināja "CityParks Latvija" nekavējoties izpildīt PTAC lēmumā noteiktos pienākumus labprātīgi. Tomēr, neskatoties uz to, pēc PTAC brīdinājuma nosūtīšanas, saistībā ar uzņēmuma rīcību PTAC ir turpinājis saņemt gan patērētāju rakstveida iesniegumus, gan sniedzis konsultācijas.

PTAC ir konstatējis, ka pretēji PTAC lēmumā uzliktajam tiesiskajam pienākumam, uzņēmums nenodrošina patērētāju tiesiskajām interesēm atbilstošu patērētāju sūdzību izskatīšanu. Minēto apstiprina uzņēmuma saziņa ar patērētājiem, sistemātiski un vienveidīgi atsakot izpildīt patērētāju prasījumus atcelt vai samazināt piemēroto līgumsodu, kura noteikumi atbilst līguma noteikumiem, kurus PTAC lēmumā atzinis par netaisnīgiem. Tostarp uzņēmums noraida patērētāju iesniegtos pierādījumus un argumentus, kuriem ir būtiska nozīme iebildumu izskatīšanā. Vienlaikus atbilstoši patērētāju sniegtajai informācijai, konstatējams, ka uzņēmums joprojām nenodrošina patērētājiem pietiekošu laiku, lai varētu iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos noteiktās prasības.

Minētajos apstākļos PTAC secinājis, ka pretēji PTAC lēmumā norādītajam, "CityParks Latvija", nepildot uzlikto tiesisko pienākumu, rada būtisku aizskārumu patērētāju kolektīvajām ekonomiskajām interesēm. Līdz ar to konkrētajā situācijā, PTAC lēmuma piespiedu izpildes panākšanai, saskaņā ar Administratīvā procesa likuma 370. panta pirmo un trešo daļu, PTAC "CityParks Latvija" uzliek piespiedu naudu desmit tūkstošu eiro apmērā. Piespiedu naudu var uzlikt atkārtoti, līdz uzņēmums izpilda attiecīgās darbības.

Savukārt "Cityparks Latvija" valdes loceklis Māris Priednieks aģentūrai LETA norādījis, ka nepiekrīt PTAC lēmumam ne par sākotnējo sodu, ne papildu sodu, tāpēc uzņēmums izmantos pieejamās, likumīgās iespējas iesniegt tiesā blakusprasību, kā arī gaidīs tiesas spriedumu šajā lietā.

"Šobrīd būtiski tiek ietekmēta "Cityparks Latvija" pamatdarbība, uzņēmums cieš finanšu zaudējumus, nepieciešams milzīgs administratīvais resurss, lai risinātu lietas, kuras radījis PTAC komunikācijas veids. Esam samazinājuši arī līgumsodu apmēru, atbilstoši PTAC prasībai, bet šīs visas ir tiesvedības procesa nianses, kuras arī jārisina tiesiskā ceļā," pauda Priednieks, piebilstot, ka uzņēmums vēlas un ir gatavs pildīt PTAC uzlikto sodu un prasības, ja tiktu skaidri definēts, kāds ir tirgū pieļaujamais līgumsods un šādas prasības tiktu piemērotas visiem tirgus dalībniekiem nevis tikai "Cityparks Latvija".

"Pašlaik, pēc PTAC direktores Baibas Vītoliņas domām, bez pamatotiem argumentiem "Cityparks Latvija" piemērotajam līgumsodam ir jābūt piecas reizes mazākam, nekā identiskos gadījumos piemēro konkurentiem. Konkurentiem PTAC ne reizi nav piemērojis sodu par lēmumu ilgstošu, gadiem ilgu nepildīšanu, bet mēs jau pirmajā reizē esam saņēmuši rekordlielu sodu, un, nesagaidot tiesas lēmumu, arī otru sodu. Pirms nepilna gada analizēti un atzīti par nelikumīgiem, konkurentu stāvvietu noteikumu punkti netiek mainīti. Konkurentu līgumsodi, lai gan līdzvērtīgi mūsu, tiek atzīti par atbilstošiem," pauda Priednieks. Viņš norādīja, ka "Cityparks Latvija" būtu izpildījis PTAC prasības, ja tās būtu formulētas. "Uzskatām, ka šobrīd notiek negodīga un nepamatota vēršanās no PTAC puses pret vienu tirgus dalībnieku," pauda Priednieks.

Jau vēstīts, ka PTAC par negodīgu komercpraksi pagājušā gada beigās piemēroja 50 000 eiro sodu "Cityparks Latvija". No 2017. gada 1. janvāra līdz 2018. gada 28. novembrim PTAC bija vērsušies 428 patērētāji ar sūdzībām saistībā ar "Cityparks Latvija" rīcību, patērētājiem piemērojot līgumsodus par neatbilstošu autostāvvietas pakalpojumu izmantošanu.

PTAC atzina "Cityparks Latvija" īstenoto komercpraksi par negodīgu, jo patērētājiem piedāvāti vai piemēroti normatīviem neatbilstoši un netaisnīgi līguma noteikumi par līgumsodu, nav nodrošināta patērētāju interesēm atbilstoša sūdzību izskatīšana pēc būtības, kā arī nav nodrošināts pietiekams laiks iepazīties ar līguma noteikumiem un izpildīt tajos paredzētās darbības. Savukārt "Cityparks Latvija" PTAC lēmumu pārsūdzēja Administratīvās rajona tiesas Rīgas tiesu namā.

Šogad februāra beigās PTAC brīdināja "Cityparks Latvija" par iespējamu naudas sodu līdz 10 000 eiro apmērā, ja uzņēmums nesāks pildīt tam noteiktos pienākumus.

Tags

Transporta nozare Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form