AppleMark
Foto: F64

Starptautisko norēķinu bankas (SNB) Bāzeles banku uzraudzības komiteja novērtējumā par Eiropas Savienības (ES) banku sektora atbilstību starptautiskajam regulējumam secinājusi, ka ne visi nosacījumi bijuši apmierināti, trešdien, 10.decembrī, raksta laikraksts "Dienas Bizness".

Publicētais novērtējums par ES banku atbilstību Bāzeles III regulējumiem liecina, ka no 14 banku drošības parametriem, ES likumdošana un tās piemērošana četros parametros "lielākoties atbilst" prasībām. Taču, lai arī "vairums, tomēr ne visi globālo standartu nosacījumi bijuši apmierināti," komentējusi SNB.

Kā problemātiskus starptautiskā komiteja atzinusi divus Eiropas banku aspektus. "Viens no tiem ir iekšējo reitingu modelī balstītais finanšu iestāžu kredītrisku izvērtējums salīdzinājumā ar valdību un korporāciju obligācijām un mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanu," raksta "Dienas Bizness". Tādējādi attiecīgi komponente novērtēta kā neatbilstīga Bāzeles banku uzraudzības komitejas standartiem. Negatīvās korekcijas mazo un vidējo uzņēmumu kreditēšanas sektorā liekot secināt, ka Eiropas bankas ir pārāk optimistiskas par pašu kapitāla līmeņa prasību izpildi, raksta laikraksts.

"Dienas Bizness" analizētajā dokumentā teikts, ka šo uzņēmumu kredītu negatīvās korekcijas ietekme uz trim Eiropas kredītiestādēm "būtu nozīmīga, bet divas citas būtu uz robežas starp nozīmīgām un smagām".

Otra komitejas standartiem neatbilstīgā komponente ir Eiropas finanšu iestāžu darījumu partneru kredītrisks darījumos ar atsavinātajiem vērstpapīriem. Tāpat "principiāls risks un nekonsekvence Eiropā ir arī valstu obligāciju uzskatīšanā par pilnībā drošiem aktīviem," atsaucoties uz novērtējumu, raksta laikraksts.

Bāzeles komiteja nevar piespiest ES pārrakstīt likumus, tomēr "tās publicētais novērtējums un norādījumi rada neērtu situāciju ES likumdevējiem, kas ir papildinājuši Kapitāla prasību direktīvu, bet, kā vērtē Bāzeles komiteja, acīmredzot ne pietiekami," ziņo "Dienas Bizness".

Bāzeles banku uzraudzības komiteju izstrādāja SNB dalībnieki 2011.gadā . 60 centrālās bankas un monetārās politikas iestādes pieņēma Bāzeles III regulējumus savu jurisdikciju banku sektoriem ar mērķi novērst globālas finanšu krīzes atkārtošanās iespēju. Regulējums paredz arī lielākas banku pašu kapitāla rezerves, samazinātu kredītplecu un lielāku likviditāti.

Tags

Bizness Eiropas Savienība

Comment Form