VNĪ arvien grasās lauzt Tabakas fabrikas projekta līgumu
Foto: DELFI

Valsts nekustamo īpašumu pārvaldītājs "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ) vēl arvien grasās vienpusēji lauzt līgumu ar būvuzņēmēju "RBSSKALS Būvvadība" par būvdarbu veikšanu Tabakas fabrikā, Miera ielā 58A, jo būvuzņēmuma iesniegtā vēstule nevar tikt uzskatīta par saistību izpildes garantiju, informēja VNĪ.

Iemesls līguma laušanas procedūrai ir līgumā noteikto saistību neizpilde - būvdarbi objektā tiek kavēti tādā apmērā, ka to pabeigšana nav iespējama būvdarbu izpildes grafikā paredzētajā termiņā. Tāpat uzņēmējs vēl arvien nav iesniedzis līgumsaistību izpildes garantiju.

Izpildes saistību garantijas vietā "RBSSKALS Būvvadība" iesniedzis bankas "Citadele" adresētu apliecinājumu, ka tiks izsniegta līguma izpildes garantija, kurā nav noteikts ne termiņš, cik ilgi bankas apliecinājums ir spēkā, ne arī, cik ilgā laikā šāda saistību izpildes garantija tiks iesniegta. Tāpat neesot norādīts, kādiem nosacījumiem ir jāiestājas, lai šāda garantiju tiktu izsniegta. VNĪ neesot saprotams kādēļ tiek izsniegta šāda vēstule, kas ir vienīgi neskaidrs apsolījums, nevis saistību izpildes garantija saskaņā ar līgumu.

Šo iemeslu dēļ VNĪ grasās lauzt noslēgto līgumu un paredz, ka līguma izbeigšanas process noslēgsies 26. augustā.

"RBSSKALS Būvvadība" iepriekš informēja, ka uzņēmums iesniedzis VNĪ un finanšu ministrei Danai Reizniecei-Ozolai (ZZS) bankas "Citadele" izsniegtu līgumsaistību izpildes galvojumu par bijušās Tabakas fabrikas projekta izpildi. VNĪ norādīja, ka iesniegtā vēstule ir nederīga, jo adresēta citai juridiskajai personai, un tā stāsies spēkā tikai tad, kad starp VNĪ un "RBSSKALS Būvvadība" būs panākta rakstiska vienošanās par darbu atsākšanu Tabakas fabrikā.

Būvuzņēmumā pēc tam skaidroja, ka bankai "Citadele" ir līgums ar visu "RBSSKALS" grupu, kā ietvaros ietilpst arī "RBSSKALS Būvvadība".

Jau ziņots, ka VNĪ apturējuši līguma darbību ar bijušās Tabakas fabrikas remontdarbu veicējiem, uzņēmumu "RBSSKALS Būvvadība", jo pašreizējā būvdarbu izpilde atpaliek no noteiktā darbu izpildes grafika, tādējādi nenodrošinot būvdarbu pabeigšanu, pieņemšanu ekspluatācijā un nodošanu VNĪ līdz 30. novembrim. Tāpat objektā netiekot nodrošināts plānotais darbinieku skaits, kā arī netiek atgūti iekavētie darbi, un līdz ceturtdienai, 11. augustam, uzņēmējs nav iesniedzis līgumsaistību izpildes garantiju.

Tabakas fabrikas remontu JRT vajadzībām bija paredzēts veikt līdz šī gada augustam. Būvdarbu veicēji "RBSSKALS Būvvadība" bija uzvarējuši iepirkumā, kura kopējā līgumcena ir 1 999 590 eiro, neskaitot pievienoto vērtības nodokli. Būvnieki uzskata, ka līgums ar uzņēmumu izbeigts prettiesiski, un lūguši Finanšu ministriju izvērtēt VNĪ rīcību.

Tags

Būvniecība Tabakas fabrika

Comment Form