VNĪ skeptiski vērtē 'ReRe būve1' iesniegto JRT rekonstrukcijas piedāvājumu
Foto: DELFI

VAS "Valsts nekustamie īpašumi" (VNĪ), saņemot būvnieka "ReRe Būve 1" iesniegto Jaunā Rīgas teātra (JRT) rekonstrukcijas piedāvājumu, konstatējusi, ka tas ir nepilnīgs, portālu "Delfi" informēja VNĪ.

Lai pilnībā izvērtētu piedāvājumu un pārliecinātos par uzņēmēja nolūkiem - gatavību uzņemties atbildību, spēju novērst drošības un kvalitātes pārkāpumus, VNĪ lūguši "ReRe Būve1" iesniegt detalizētu būvdarbu izpildes grafiku un pamatotu izlietojumu norādītajam papildu finansējumam 1,6 miljonu eiro apmērā.

VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna uzsver, ka "atkārtoti uzņēmēja iesniegtajos darbu grafikos ir iekļauti būvdarbi, kas jau ir paveikti un iztrūkst darbu veikšanas starptermiņi, kas izslēdz pasūtītāja kontroles iespējas par būvdarbu progresu".

"Bez izvērstām tāmēm nav iespējams izvērtēt pieprasītā papildu finansējuma pamatojumu. Tāpat uzņēmējs rosinājis patstāvīgi izstrādāt nepieciešamos projekta risinājumus, bet šādu darbu veikšanu nemaz neparedz iepriekšējais līgums," turpina Vārna.

VNĪ arī uzsācis sarunas ar kompetentajām iestādēm, lai pārliecinātos par "RERE Būve1" iesniegtā piedāvājuma atbilstību normatīvajos aktos noteiktajam būvniecībā iesaistīto pušu atbildības sadalījumam.

Ziņots, ka JRT būvnieki pilnsabiedrība "ReRe būve 1" piedāvā VNĪ mierizlīgumu un risinājumu, kādā veidā atsākt teātra rekonstrukciju, lai to pabeigtu līdz 2022. gada 31. martam.

Jau vēstīts, ka Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesa iepriekš pieņēmusi lēmumu par prasības nodrošinājumu, tādējādi aizliedzot uzņēmumam VNĪ slēgt līgumus ar citiem JRT būvniekiem, pieprasīt jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz bankas izsniegto avansa maksājumu garantiju, kā arī pieprasīt atlīdzību no apdrošinātāja. Tiesas aizliegums stājas spēkā nekavējoties un šis lēmums nav pārsūdzams.

Tiesa lemjot par prasības nodrošinājumu, VNĪ kā pasūtītājam JRT rekonstrukcijas projektā aizliegusi slēgt jebkādus darījumus, tai skaitā būvniecības līgumus ar citiem būvniekiem un citām trešajām pusēm būvdarbu turpināšanai JRT projektā.

Tiesa arī liegusi VNĪ pieprasīt jebkādu naudas summu izmaksu, pamatojoties uz bankas izsniegto avansa maksājumu garantiju, kā arī aizliegusi VNĪ pieprasīt jebkādu naudas summu, pamatojoties uz apdrošinātāja izsniegto galvojumu apdrošināšanas polisi.

Jau ziņots, ka VNĪ 5.augustā iesniegusi Rīgas rajona tiesā prasību par līgumsoda piedziņu no pilnsabiedrības "ReRe Būve 1", lai nodrošinātu līgumā par JRT pārbūvi paredzēto prasību izpildi.

VNĪ prognozēja, ka JRT būvnieki "ReRe Būve 1" mēģinās panākt lieguma uzlikšanu turpmākiem JRT būvdarbiem. "Pirms pieņēmām lēmumu par līguma laušanu ar "ReRe Būve 1" par būvniecības procesā pieļautajiem līguma pārkāpumiem, rūpīgi izvērtējām visus juridiskos un ekonomiskos riskus. Tāpat izstrādājām iespējamās tiesvedības scenārijus," pauda VNĪ valdes priekšsēdētājs Andris Vārna.

VNĪ 13. augustā plānoja pārņemt JRT būvlaukumu Lāčplēša ielā 25 no pilnsabiedrības "ReRe Būve1", bet, tā kā būvnieks būvlaukumu labprātīgi nodot atteicās, VNĪ drīzumā organizēs vienpusēju būvlaukuma pārņemšanu līgumā noteiktajā kārtībā.

VNĪ jūlijā paziņojis par līguma laušanu ar pilnsabiedrību "ReRe būve 1". Lēmums par līguma laušanu pieņemts, jo būvnieka darbībā konstatēta virkne būtisku pārkāpumu. Tostarp darbi veikti neatbilstošā kvalitātē, pirms darbu sākšanas nav pienācīgi izpētīta projekta dokumentācija, ir izsniegti nepatiesi apliecinājumi, kā arī nav ievēroti nolīgtie termiņi un darba drošības noteikumi.

VNĪ apņēmusies pabeigt Jaunā Rīgas teātra ēkas rekonstrukciju tā, lai teātris Lāčplēša ielas namā varētu atgriezties 2022. gada vasarā, tādēļ drīzumā tiks sludināts jauns konkurss būvniecības ieceres realizēšanai pēc "projektē un būvē" ("build&design") principiem. Strādājot modelī "projektē un būvē" operatīvo jautājumu risināšana starp būvnieku un projektētāju norit daudz ātrāk un skaidrāk noteiks atbildības.

Savukārt "ReRe būve 1" valdes priekšsēdētājs norādīja, ka VNĪ līguma uzteikumu uzskata par nepamatotu un uzteikuma neatsaukšanas gadījumā vērsīsies tiesā, lai tā atzītu līguma uzteikumu par spēkā neesošu. Koks skaidroja, ka Zaigas Gailes projektā konstatētas vairākas kļūdas, piemēram, nebija izprojektēti ēkas fasādes balsta rāmja pāļi, kā arī projektā nav veikts novērtējums uz blakus esošajām būvēm, kādu ietekmi uz tām atstās projektā paredzētie tehnoloģiskie risinājumi.

VNĪ parakstīja būvdarbu līgumu ar "ReRe būve1" 2018. gada 3. jūlijā.

Pilnsabiedrības "ReRe būve1" dalībnieki ir SIA "Re&Re" un SIA "ReRe Būve".

Tags

Zaiga Gaile

Comment Form