Foto:Veiss
Foto: DELFI

Uzlabojot Valsts ieņēmumu dienesta (VID) darbu nodokļu parādu piedziņas jomā, 2013.gada laikā nodokļu parādu apjoms vairs nepieaug. Būtiski palielinājušās arī piedzītās summas – šī gada astoņos mēnešos piedzīti 189,6 miljoni latu, kas ir par 34% vairāk nekā 2012.gada astoņos mēnešos, portālu "Delfi" informēja VID.

Kopš 2008.gada nodokļu parādu kopējam apjomam katru gadu bija tendence pieaugt, bet kopš 2012.gada kopējais parādu apjoms ir salīdzinoši stabils - 2012.gadā nodokļu parādu apjoma pieaugums bija 10%, 2013.gada astoņos mēnešos – 0,6%, informēja VID.

Iemesls tam ir ekonomikas augšupeja, piedziņas rezultātā iekasētie nodokļu parādi un no 2012.gada 1.oktobra līdz 2013.gada 1.janvārim īstenotais nodokļu atbalsta pasākums.

2012.gada 1.janvārī darbu uzsāka jaunizveidotā VID Nodokļu parādu piedziņas pārvalde, centralizējot parāda piedziņas procesus un nodrošinot vienveidīgu un vienādas intensitātes piedziņas darbu visā valsts teritorijā attiecībā uz visiem VID administrēto maksājumu veidiem.

Viena no Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes prioritātēm ir darbs ar jaunajiem nodokļu parādniekiem un nodokļu maksātājiem, kuri pirmo reizi nonākuši nodokļu parādnieku sarakstā. Konstatējot šādus nodokļu parādus, Nodokļu parādu piedziņas pārvaldes darbinieki mēneša laikā sazinās ar nodokļu maksātāju un informē par parāda apmēru un nokavējuma naudas aprēķināšanas kārtību, par iespējām parādu samaksāt, kā arī informē nodokļu maksātāju par iespēju lūgt piešķirt samaksas termiņa pagarinājumu. Tādējādi ir izdevies jau pirmā mēneša laikā atgūt ap 60% jauno parādu.

2013.gada 11.janvārī pēc VID iniciatīvas tika grozīts likums "Par nodokļiem un nodevām", kas deva VID tiesības nepiedzīt iekšzemes nodokļu parādus, kas ir mazāki par 10 latiem, kā arī dzēst parādus, kas ir mazāki par 10 latiem un vecāki par trim gadiem. Tādējādi nodokļu parādi tika dzēsti apmēram 10 000 nodokļu maksātāju.

VID Klientu servisa programmas ietvaros nākamā gada sākumā ir plānots ieviest nodokļu maksātāju – Elektroniskās deklarēšanas sistēmas lietotāju - automātisko brīdināšanu par nodokļu parādiem. Brīdinājums par nodokļu parādiem parādīsies ik reizi pēc pieslēgšanās elektroniskās deklarēšanas sistēmai līdz brīdim, kad parāds pilnībā tiks dzēsts. Vienlaikus ir paredzēta iespēja, norādot iespējamo parāda apmaksas datumu, uzzināt nodokļu parāda, nokavējuma naudas un soda naudas kopējo apmēru norādītajā potenciālajā apmaksas datumā.

Kopējais VID administrēto nodokļu parāds uz 2013.gada 1.septembri ir 1,029 miljardi latu.

VID aicina ikvienu nodokļu maksātāju atbildīgi izturēties pret nodokļu savlaicīgu nomaksu un kopīgi nepieļaut nodokļu parāda pieaugumu valsts budžetam.

Comment Form