Valsts bērna piedzimšanas pabalsts

Ģimenē gaidāms pieaugums: uz kādiem pabalstiem tu vari pretendēt 2017. gadā
Foto: Shutterstock


Šo pabalstu veidu izmaksā valsts. Tāpat to izmaksā tikai vienu reizi pēc bērna piedzimšanas.

Tiesības saņemt bērna piedzimšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir tiem, kuri saņēmuši termiņuzturēšanās atļauju.

Bērna piedzimšanas pabalsts tiek izmaksāts 421,17 eiro apmērā par katru bērnu. Tas tiek piešķirts tikai vienam no vecākiem vai aizbildnim, ja bērns ņemts aizbildniecībā līdz viena gada vecumam. Svarīgi atcerēties – pieteicējam obligāti līdzi ir jābūt bankas konta numuram, uz kuru dzimtsarakstu nodaļas darbinieki noformēs pabalstu.

Lai saņemtu pabalstu, bērna reģistrācijas laikā Dzimtsarakstu nodaļā nepieciešams:

  • uzrādīt personu apliecinošu dokumentu;
  • ārstniecības iestādes izsniegtu medicīnas apliecību, kas apliecina dzimšanas faktu;
  • aizpildīt iesniegumu par pabalstu piešķiršanu.

Iesniegumu valsts bērna piedzimšanas pabalsta saņemšanai var aizpildīt arī dzimtsarakstu nodaļās (pārbaudi, vai arī tava pašvaldība šo pakalpojumu nodrošina, Rīgā to var izdarīt), taču lēmumu par pabalsta piešķiršanu pieņems Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra (VSAA), kurai tiks nosūtīts aizpildītais pieteikums. Iesniegumu par valsts pabalstiem ērti iesniegt vienotajā portālā "Latvija.lv", aizpildot elektronisko formu.

Ir iespējams arī vērsties tieši pie VSAA ar iesniegumu, ko iespējams nosūtīt gan pa pastu, gan aizpildot elektronisko formu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus. Svarīgi atcerēties – pieteikuma iesniedzējam jānorāda bankas konta numurs, uz kuru pabalsti tiks pārskaitīti.

Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Valsts sociālo pabalstu likumu un Ministru kabineta noteikumiem par bērna piedzimšanas pabalsta piešķiršanas un izmaksāšanas kārtību.

Tags

Bērna kopšanas pabalsts Ģimenes valsts pabalsts Rīgas domes Labklājības departaments Rīgas Dzemdību nams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Grūtniecība Jaundzimušais (0-1 mēnesis) Pēcdzemdību periods Zīdainis

Comment Form