Bērna kopšanas pabalsts

Ģimenē gaidāms pieaugums: uz kādiem pabalstiem tu vari pretendēt 2017. gadā
Foto: Shutterstock


Šo pabalstu piešķir personām, kuras kopj bērnu vecumā līdz diviem gadiem. Tie var būt gan viens no bērna vecākiem, aizbildņi vai bērna adoptētājs. Lai saņemtu šo pabalstu, nav svarīgi, vai vecāks līdz bērna dzimšanai ir strādājis vai nē.

Tiesības saņemt bērna kopšanas pabalstu ir Latvijā pastāvīgi dzīvojošiem Latvijas pilsoņiem, nepilsoņiem, ārvalstniekiem un bezvalstniekiem, kuriem piešķirts personas kods. Pabalstu nepiešķir personām, kuras saņēmušas termiņuzturēšanās atļaujas.

Pabalsta apmērs atkarīgs no bērna vecuma:

  • personai, kura kopj bērnu vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī;
  • personai, kura kopj bērnu vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem – 42,69 eiro mēnesī.

Ja ģimenē ir piedzimuši dvīnīši vai trīnīši, tad papildus bērna kopšanas pabalsta pamatapmēram par katra nākamā bērna kopšanu piešķir piemaksu:

  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā līdz pusotram gadam – 171 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu;
  • personai, kura kopj dvīņus vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus vecumā no pusotra gada līdz diviem gadiem – 42,69 eiro mēnesī par katru nākamo bērnu.

Bērna kopšanas pabalstu ir tiesības saņemt gan tiem vecākiem, kuri nav sociāli apdrošinātās personas (nav darba ņēmēji vai pašnodarbinātie), gan tiem, kuri ir sociāli apdrošinātās personas.

Ja vecāks nav sociāli apdrošinātā persona – bērna kopšanas pabalstu piešķir no bērna dzimšanas dienas datuma, ar nosacījumu - ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu un kopšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts, vecāku pabalsts vai bērna kopšanas pabalsts par to pašu laika posmu otram vecākam.

Ja vecāks ir sociāli apdrošinātā persona (darba ņēmējs vai pašnodarbinātais) – par viena un tā paša bērna kopšanu vienlaikus piešķir vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu.

Abus pabalstus vienlaikus var saņemt,- ja vien sakarā ar šī bērna piedzimšanu nav piešķirts maternitātes pabalsts par to pašu laika posmu.

Jāmin, ka vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu par viena un tā paša bērna kopšanu, par vienu un to pašu laika posmu piešķir vienai personai. Tādēļ vecākiem ģimenē ir jāvienojas, kurš saņem pabalstus par bērna kopšanu, jo gan vecāku pabalstu, gan bērna kopšanas pabalstu par viena bērna kopšanu piešķir vienam vecākam (vienai personai).

Piemēram: Ģimenē, kurā piedzimis bērns, abi vecāki ir strādājoši. Bērna mātei ir piešķirts un izmaksāts maternitātes pabalsts par grūtniecības atvaļinājuma periodu (70 dienām pirms dzemdībām) un dzemdību atvaļinājuma periodu (56 dienām pēc dzemdībām). Vecāki ir vienojušies, ka pabalstus par bērna kopšanu saņems bērna tēvs. Tādējādi vecāku pabalstu un bērna kopšanas pabalstu bērna tēvam ir tiesības pieprasīt piešķirt ar nākamo dienu, kas seko maternitātes pabalsta izmaksas beigu datumam.

Pabalsts tiek piešķirts, pamatojoties uz Valsts sociālo pabalstu likumu un Ministru kabineta noteikumiem par bērna kopšanas pabalsta un piemaksas pie bērna kopšanas pabalsta un vecāku pabalsta par dvīņiem vai vairākiem vienās dzemdībās dzimušiem bērniem apmēru, tā pārskatīšanas kārtību un pabalsta un piemaksas piešķiršanas un izmaksas kārtību.

Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro).

Iesniegumu par pabalstu saņemšanu var iesniegt arī pa pastu vai e-pastu. Pieteikuma veidlapas var atrast saitē VSAA mājaslapā.

Dokumentus iespējams iesniegt jebkurā VSAA teritoriālajā nodaļā. Bet ne vēlāk kā sešus mēnešus no brīža, kad pienākas tiesības uz pabalstu. Lūdzot pabalstus vēlākā periodā, pabalsti pienākas par ne vairāk kā sešiem mēnešiem līdz pieteikuma iesniegšanai. Pabalsts tiek izmaksāts par katru iepriekšējo, nevis par katru tekošo mēnesi.

Tags

Bērna kopšanas pabalsts Ģimenes valsts pabalsts Rīgas domes Labklājības departaments Rīgas Dzemdību nams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Grūtniecība Jaundzimušais (0-1 mēnesis) Pēcdzemdību periods Zīdainis

Comment Form