Vecāku pabalsts

Ģimenē gaidāms pieaugums: uz kādiem pabalstiem tu vari pretendēt 2017. gadā
Foto: Shutterstock


Šis pabalsts tiek izmaksāts tikai tiem vecākiem, kuri līdz aiziešanai dekrētā oficiāli bijuši nodarbināti. Pabalsta apmērs atkarīgs no vecāku algas un sociālās apdrošināšanas iemaksām.

Tiesības saņemt pabalstu ir sociāli apdrošinātai personai, kura kopj bērnu vai vairākus vienās dzemdībās dzimušus bērnus, ja šī persona ir nodarbināta pabalsta piešķiršanas dienā (ir uzskatāma par darba ņēmēju vai pašnodarbināto saskaņā ar likumu par valsts sociālo apdrošināšanu).

Tiesības uz vecāku pabalstu pienākas vienam no vecākiem (aizbildņiem, adoptētājiem) neatkarīgi no tā, vai viņš ir bērna kopšanas atvaļinājumā vai turpina strādāt. Tajā pašā laikā darba turpināšana pēc bērna dzimšanas var ietekmēt pabalsta apmēru.

Vecākiem, kuri atrodas bērnu kopšanas atvaļinājumā un nestrādā, ir divi periodi, kuros saņemt vecāku pabalstu:

  • līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai – 60 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas vai
  • līdz bērna pusotra gada vecumam – 43,75 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas.

Šādā apmērā pabalsts tiks noteikts, ja vecāku pabalsta saņēmējs atradīsies bērna kopšanas atvaļinājumā.

Ja ir izdarīta izvēle par vecāku pabalsta izmaksas periodu (līdz bērna viena gada vecumam vai līdz bērna pusotra gada vecumam) un pabalsts piešķirts – tad par vienu un to pašu bērnu izraudzīto izmaksas periodu nav tiesību mainīt.

Vecāku pabalsta saņēmējam, kurš atsāk strādāt, pārtraucot bērna kopšana atvaļinājumu, vai atsāk gūt ienākumus kā pašnodarbinātais – pabalstu izmaksā 30 procentu apmērā no piešķirtās pabalsta summas.

Arī personai, kura pabalsta pieprasīšanas dienā neatrodas bērna kopšanas atvaļinājumā vai gūst ienākumus kā pašnodarbinātais – pabalstu aprēķina 30 procentu apmērā no piešķirtā pabalsta apmēra (atkarībā no tā, kādu pabalsta saņemšanas termiņu pabalsta pieprasītājs ir izvēlējies – līdz bērna viena gada vecumam 60 procentu apmērā no vidējās algas vai līdz bērna pusotra gada vecumam 43,75 procentu apmērā no vidējās algas).

Piemēram: Vecāku pabalsts piešķirts līdz bērna viena gada vecuma sasniegšanai 60 procentu apmērā no pabalsta saņēmēja vidējās apdrošināšanas iemaksu algas – 15 eiro vienā kalendāra dienā.

Pārtraucot bērna kopšanas atvaļinājumu un atsākot strādāt, pabalsts tiks pārrēķināts 30 procenti no 15 eiro = 4,50 eiro vienā kalendāra dienā.

2009. gadā ieviestie pabalstu griesti ir atcelti, sākot ar 2015. gadu. 2016. gada jaunievedumi – iesniegumu par vecāku pabalstiem nepieciešams iesniegt ne vēlāk kā sešus mēnešus pēc apdrošināšanas gadījuma iestāšanās (no tiesību iegūšanas brīža). Ja pabalsti tiek lūgti vēlāk, tad tos varēs saņemt tikai par pusgadu līdz dokumentu iesniegšanas brīdim. Informāciju par to, ka vecāks ir atvaļinājumā, VSAA iegūst no Valsts ieņēmumu dienesta.

Kā iepriekš minēts, vecāku pabalsts un bērna kopšanas pabalsts tiek izmaksāti vienlaicīgi. Taču tos nevar saņemt vienlaicīgi ar maternitātes pabalstu. Vecāku pabalsta izmaksa tiek pārtraukta brīdī, kad vecāks saņem bezdarbnieka pabalstu.

Vecāku pabalsta un bērnu kopšanas pabalsta saņēmējiem tiks veiktas sociālās apdrošināšanas iemaksas pensiju apdrošināšanai, apdrošināšanai pret bezdarbu un invaliditātes apdrošināšanai no 171 eiro (līdz šim no 142,29 eiro).

No 2017.gada 1.janvāra tiesības uz vecāku pabalstu ir arī tad, ja darba tiesiskās attiecības ir bijušas uz grūtniecības vai dzemdību atvaļinājuma iestāšanās brīdi, bet beigušās šā atvaļinājuma laikā (līdz šim, pretendējot uz vecāku pabalstu, svarīgs nosacījums bija atrašanās darba tiesiskajās attiecībās uz vecāku pabalsta pieprasīšanas brīdi).

VSAA mājaslapā un "Latvija.lv" iespējams uzzināt, kā aprēķinātās vidējās algas nosaka pabalsta summu un to, kā mainīt vecāku pabalsta apmēru, ja pabalsta saņēmējs turpina darbu agrāk. Tāpat tur aprakstīts algoritms, kā tiek aprēķināti pabalsti par dvīņiem vai trīnīšiem.

Iesniegumu iespējams nodot jebkurā VSAA filiālē, vienotajā portālā "Latvija.lv", kā arī nosūtīt pa pastu vai e-pastu, aizpildot elektronisko formu, ievērojot elektronisko dokumentu noformēšanas noteikumus. Var izmantot veidlapas, kas atrodamas VSAA mājaslapā.

Ņem vērā, ka vecāku pabalsts tiek piešķirts pēc informācijas saņemšanas par došanos bērnu kopšanas atvaļinājumā, bet tu vari pieprasīt to vienlaikus ar maternitātes pabalsta reģistrāciju, tas ir, līdz brīdim, kad mazulis ir piedzimis.

Šie pabalsti, tāpat kā visi pārējie, tiek pārskaitīti uz bankas kontu vai uz pasta norēķinu sistēmas kontu. Pabalsti tiek izmaksāti par iepriekšējo mēnesi.

Bērna un vecāku pabalsta kalkulatoru atradīsi šeit.

Tags

Bērna kopšanas pabalsts Ģimenes valsts pabalsts Rīgas domes Labklājības departaments Rīgas Dzemdību nams Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Grūtniecība Jaundzimušais (0-1 mēnesis) Pēcdzemdību periods Zīdainis

Comment Form