Vecāku pabalsts par nākamo bērnu

Ieviesti jauni nosacījumi maternitātes un vecāku pabalsta saņemšanai
Foto: Shutterstock

Likumā iekļauta norma, kas attiecas tikai uz sievietēm. Proti, māmiņai, kurai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzimst nākamais bērns, vecāku pabalsts par nākamā bērna kopšanu nedrīkst tikt noteikts mazāks par vecāku pabalstu, kāds bija piešķirts par iepriekšējo bērnu.

Vecāku pabalstu aprēķina par 12 kalendāra mēnešu periodu, kas beidzas divus mēnešus pirms tā mēneša, no kura šis pabalsts tiek piešķirts. Ja pirms nākamā bērna piedzimšanas māmiņa ir atsākusi strādāt, šie ienākumi tiek ņemti vērā, aprēķinot vecāku pabalstu par jaundzimušo mazuli. 12 mēnešu periodā netiek ņemtas vērā pārejošas darbnespējas, bērna kopšanas atvaļinājuma, kā arī grūtniecības un dzemdību atvaļinājuma dienas.

Aprēķinātais vecāku pabalsts pēcāk tiks salīdzināts ar to pabalstu apmēru, kas tika saņemts par iepriekšējo bērnu. Gala rezultātā tiks piešķirts apmēra ziņā lielākais pabalsts.

Tagad, ja māmiņai, kopjot bērnu vecumā līdz trim gadiem, piedzims nākamais bērns, aprēķinās vecāku pabalstu par jaundzimušo bērnu un šī pabalsta apmēru salīdzinās ar pabalstu, kāds bija piešķirts par iepriekšējo bērnu. Piešķirs apmēra ziņā lielāko pabalstu. Līdz šim šāda vecāku pabalsta aprēķina formula tika lietota, ja nākamais bērns piedzima, kad iepriekšējam vēl nebija sasniedzis divu gadu vecumu.

Ārpusģimenes aprūpē varēs mainīt iepriekšējo pabalsta periodu

Likums noteic, ka par vienu un to pašu bērnu ir tiesības izvēlēties vecāku pabalstu uz vienu no šādiem periodiem:

  • bērna kopšanai līdz viena gada vecumam (šādā gadījumā pabalsta apmērs ir 60 procenti no pabalsta saņēmēja vidējās algas);
  • bērna kopšanai līdz pusotra gada vecumam (pabalsta apmērs ir 43,75 procenti no pabalsta saņēmēja vidējās algas).

Kā paskaidrots Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras (VSAA) informācijā, ja bērns, par kuru jau ir bijis piešķirts vecāku pabalsts, tiek nodots ārpusģimenes aprūpē un vecāku pabalstu pieprasa aizbildnis, audžuvecāks vai adoptētājs, tad ārpusģimenes audzinātājam ir tiesības mainīt iepriekšējā pabalsta saņēmēja izvēlēto vecāku pabalsta izmaksas ilgumu.

Tags

Bērni Ģimene Grūtniece Pabalsti Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūra Grūtniecība

Comment Form