Vecāki sašutuši: līdz ar RD līdzfinansējuma palielinājumu aug arī privāto bērnudārzu maksa
Foto: Panthermedia/Scanpix

Balstoties uz izmaiņām Ministru kabineta noteikumos, Rīgas dome, sākot ar šī gada janvāri par 15 eiro palielinājusi pašvaldības līdzfinansējuma apmēru privātos bērnudārzus apmeklējušajiem bērniem, taču līdz ar to augusi arī maksa par privātajiem bērnudārziem, par ko ir sašutuši vecāki.

Pēdējo nedēļu laikā sociālajos tīklos savu sašutumu par šo situāciju pauduši gana daudz vecāku, norādot, ka "ar vienu roku dod, ar otru atņem". Ja sākotnēji, izdzirdot jaunumus par līdzfinansējuma pieaugumu, bijis prieks, tad jau vēlāk noskaidrojies, ka maciņā naudas vairāk nepaliks, jo arī bērnudārzi paaugstina cenas.

Ja bērns apmeklē pašvaldības bērnudārzu, vecākiem jāmaksā tikai par ēdināšanas pakalpojumu, jo pārējās izmaksas sedz pašvaldība. Bērnudārzu vai grupiņu fondi, papildu nauda kancelejas precēm vai dzimšanas dienas dāvanām katram audzēknim ir brīvprātīga lieta, par kuru vecāki lemj, savstarpēji vienojoties.

Taču ap 5000 bērnu apmeklē privātās pirmsskolas iestādes, no kuriem aptuveni 1000 bērnu, kuriem nav nodrošināta vieta bērnudārzā vecāku pieprasītajā laikā, gaida rindā uz vietu kāda no Rīgas pašvaldības bērnudārziem, informē Rīgas domes Izglītības, kultūras sporta departamenta sabiedrisko attiecību vadītāja Indra Vilde, un lielākā daļa no viņiem, gaidot savu kārtu, ik dienas apmeklē privāto bērnudārzu. Ja pašvaldība nevar nodrošināt bērnam vietu pašvaldības bērnudārzā, vecākiem vai bērna likumiskajiem pārstāvjiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma saņemšanai pašvaldības teritorijā esošajā privātajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Rīgas domes saistošajos noteikumos par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju minēts, ka pašvaldības līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē piešķir un izmaksā, ja:

  • Bērns ir vismaz pusotru gadu vecs;
  • Bērna un vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgā;
  • Bērnam nav nodrošināts pašvaldības finansēts pirmsskolas izglītības pakalpojums;
  • Valsts izglītības informācijas sistēmas datubāzē ir reģistrēti dati par to, ka bērns ir uzņemts un apgūst pirmsskolas izglītības programmu privātajā bērnudārzā.

Sākot ar šī gada janvāri, šis Rīgas domes piešķirtais līdzfinansējums palielināsies par 15 eiro – bērniem no pusotra līdz četru gadu vecumam līdzfinansējuma summa būs 246 eiro un 187 eiro bērniem obligātajā izglītības vecumā. Līdz šim līdzfinansējuma apmērs bērniem no pusotra līdz četriem gadiem bija 231 eiro, bet bērniem obligātajā izglītības vecumā (5-7 gadi) – 174 eiro.

Vecāki sašutuši: līdz ar RD līdzfinansējuma palielinājumu aug arī privāto bērnudārzu maksa
Foto: Shutterstock

Ja pašvaldības atbalsta apmērs nesedz visas izmaksas par bērnudārzu, šīs summas starpību jāapmaksā vecākiem. Summa, ar kādu vecākiem ir jārēķinās, sūtot bērnu privātajā bērnudārzā atšķiras. Ir tādas vietas, kur vecākiem, pēc pašvaldības līdzfinansējuma nākas piemaksāt tikai par ēdināšanas pakalpojumiem, bet ir arī tādas, kur nākas piemaksāt summu, kura nereti sasniedz pat vairāk nekā 200 eiro mēnesī, ieskaitot ēdināšanu.

Privāto bērnudārzu sniegto pakalpojumu maksu nosaka daudz un dažādas izmaksas, to skaitā arī papildu interešu izglītības pulciņi. Dažos no tiem tiek pieprasīta arī iestāšanās maksa, kas var sasniegt pat 100 eiro, bet citos papildus maksai par dārziņa apmeklējumu, vecākiem vienreiz gadā ir jāveic maksājums par mācību un rotaļu materiālu iegādi vairāku desmitu eiro vērtībā.

Ir novērota tendence, ka līdz ar līdzfinansējuma palielināšanu privātos bērnudārzus apmeklējušajiem bērniem, daudzos privātajos dārziņos tiek celtas arī maksas par to sniegtajiem pakalpojumiem. Portāls "Cālis" vērsās sešos privātajos dārziņos, lai noskaidrotu, vai šogad plānots celt pakalpojumu maksu. Trīs no sešiem dārziņiem atteicās sniegt publisku komentāru par mācību maksas celšanas iemesliem. Vienā no tiem par iespējamo maksas celšanu 2019. gadā tiks spriests tikai vēlāk, taču divos jau ir ticis pieņemts lēmums to palielināt, kā vienu no iemesliem minot arī līdzfinansējuma palielinājumu.

Turpretim privātā bērnudārza "Ābolu maiss" dibinātāja Kristīne Erdmane telefona sarunā atklāj, ka līgums par līdzfinansējuma palielināšanu 2019. gadā vēl nav saņemts, kā rezultātā maksa par dārziņa apmeklējumu vēl nav mainīta. "Šobrīd grūti teikt, vai kas mainīsies. Pagaidām mums nav pamata šādus lēmumus pieņemt, taču nezinu, kāda būs situācija pēc mēneša, jo apmeklējuma maksu ietekmē ne tikai līdzfinansējums, bet arī nomas maksa un citas izmaksas," atklāj Erdmane. Šobrīd bērnudārza "Ābolu maiss" pilna laika apmeklējums vienam bērnam izmaksā 305 eiro + ēdināšana, kas ir aptuveni trīs eiro līdz 3,80 par trim ēdienreizēm dienā, informē bērnudārza dibinātāja.

Savukārt par pirmsskolas izglītības iestādes "Karlsons" apmeklējumu vecākiem jāmaksā 390 eiro mēnesī + 3,56 eiro par ēdināšanu. Bērnudārza vadītāja Svetlana Andersona sarunas laikā atklāj, ka šī ir jaunā maksa par dārziņu. Pagājušajā gadā tā bija 370 eiro, kas nozīmē, ka šogad maksa par pirmsskolas iestādes pilna laika apmeklējumu ir paaugstināta par 20 eiro. "Vecāki šīs izmaiņas nejūt, jo ir palielinājies līdzfinansējums, līdz ar to šī summa nolīdzsvarojas," skaidro Andersone.

Vecāki sašutuši: līdz ar RD līdzfinansējuma palielinājumu aug arī privāto bērnudārzu maksa
Foto: Shutterstock

Privātā bērnudārza "Lotte" pilna laika apmeklējums vienam bērnam no 2019. gada 1. janvāra izmaksā 380 eiro mēnesī + 4,50 par ēdināšanu. Taču iepriekšējos gados par šī dārziņa apmeklējumu vecākiem bija jāmaksā 300 eiro. Pirmsskolas izglītības iestādes vadītāja Iveta Pudāne skaidro, ka maksa par apmeklējumu ir celta saistībā ar kopējo izmaksu palielināšanos, nevis RD līdzfinansējuma pieaugumu: "Kā mēs zinām, janvārī gandrīz visam ceļas cena, faktiski arī tāpēc mēs esam pacēluši maksu. Taču šogad mums netiek celta maksa par ēdināšanu, tāpēc nolēma, ka tiks pacelta mācību maksa." Viņa piebilst, ka maksa par mācībām bērnudārza neaug katru gadu un iepriekšējā summa – 300 eiro mēnesī bija nemainīga vairākus gadus.

Latvijas Privāto pirmsskolu biedrības un pirmsskolas "CreaKids" vadītāja Daina Kājiņa skaidro, ka Rīgas dome palielināja līdzfinansējumu privātajiem bērnudārziem, jo izmaksas par vienu bērnu, salīdzinot ar 2017. gadu, ir augušas. "Visas pašvaldības līdzfinansējumu bērniem, kuri apmeklē privātās pirmsskolas pārskata katru gadu, to nosaka MK noteikumi, kuros ir definēta aprēķina metodika".

Pašvaldības līdzfinansējuma apmērs mēnesī vienam bērnam aprēķināts ne tikai, ievērojot Ministru kabineta noteikumos noteikto metodiku, bet arī, ņemot vērā, ka pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādēs 2018. gada 1. septembrī pirmsskolas izglītības programmas apguvei Valsts izglītības informācijas sistēmā reģistrēti 23 795 bērni, no kuriem 13 441 bērni vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem un 10 354 bērni obligātās izglītības vecumā, skaidro Rīgas domes pārstāvis Mārtiņš Vilemsons. 2017. gadā pašvaldības bērnudārzos viens bērns izmaksāja 231 eiro, līdz ar to šī summa tika piešķirta kā līdzfinansējums arī vecākiem, kuru bērni apmeklē privātos bērnudārzus. Savukārt 2018. gadā vidējās pašvaldības izmaksas par vienu bērnu auga par 15 eiro, kas līdz ar to tika pievienoti 2019. gada privāto pirmsskolas izglītības iestāžu līdzfinansējumam.

Pašvaldības atbalsts tiek aprēķināts, ņemot vērā pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādes izmaksas:

  • Darbinieku atalgojums;
  • Dažāda veida ārējie pakalpojumi – sakaru (pasta, telefona) pakalpojumi, komunālās izmaksas, administratīvie un ar iestādes darbības nodrošināšanu saistītie izdevumi, remontdarbi un iestāžu uzturēšanas pakalpojumi, kā arī īres un nomas maksas;
  • Mācību līdzekļi un materiāli;
  • Medicīniskie izdevumi – zāles, medicīnas ierīces un instrumenti;
  • Kurināmais un citi enerģētiskie materiāli;
  • Biroja precēs un inventārs iestādes darbības nodrošināšanai.

Sīkāk ar formulām, pēc kurām tiek aprēķināta kopējos pašvaldības pirmsskolas izglītības iestāžu izdevumi, pašvaldības izglītības iestādēs nepieciešamās vidējās izmaksas vienam izglītojamam vecumā no pusotra gada līdz četriem gadiem, kā arī vidējās pašvaldības bērnudārzu izmaksas vienam izglītojamam, īstenojot bērnu obligāto sagatavošanu pamatizglītības ieguvei, vari iepazīties šeit.

"Gluži tāpat kā izdevumi ir palielinājušies pašvaldības bērnudārzos, tie ir palielinājušies arī privātajos, tāpēc ir tikai loģiski, ka pieaug mācību maksa, situāciju privātajās pirmsskolas izglītības iestādes skaidro Daina Kājiņa. Viņa piebilst, ka mācību maksu nosaka katra pirmsskola individuāli, citi to dara kalendārā gada sākumā, citi jaunā mācību gada sākumā.

Kopā ar aukļu pakalpojuma sniedzējiem 2018. gadā Rīgas domes piešķirtais līdzfinansējums privātām pirmsskolas izglītības iestādēm bija 17,5 miljoni eiro, informē Vilemsons.

Source

Cālis.lv

Tags

Bērnudārzi Izglītība Lasāmgabali Rīgas dome
Pamanījāt kļūdu?
Iezīmējiet tekstu un nospiediet Ctrl + Enter!

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.

Comment Form