Atbalsta iespēju Rīgā deklarētiem vecākiem atzīmēt, ka nevēlas bērnu skolot pašvaldības bērnudārzā
Foto: DELFI

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta komiteja 4. februārī atbalstījusi priekšlikumu Rīgā deklarētiem vecākiem paredzēt iespēju atzīmēt, ka nevēlas bērnu skolot pašvaldības bērnudārzā. To paredz jaunie pašvaldības saistošie noteikumi par kārtību, kādā Rīgas pilsētas pašvaldība īsteno pirmsskolas izglītības nodrošināšanas funkciju.

Saistībā ar jauno metodiku izmaksu aprēķināšanai par viena bērna uzturēšanu pašvaldības pirmsskolas izglītības iestādē ir sagatavoti jauni pašvaldības saistošie noteikumi, kas cita starpā paredz arī iespēju vecākiem izdarīt atzīmi, ka nevēlas bērnu skolot pašvaldības bērnudārzā.

Saskaņā ar noteikumiem vecākiem turpmāk būs tiesības reģistrētajos pieteikumos norādīt, ka viņi nevēlas saņemt pirmsskolas izglītības pakalpojumu pašvaldības bērnudārzā, jo bērna uzraudzību nodrošina vecāks vai vecāku izvēlēta privātpersona vai bērns saņem pirmsskolas izglītības pakalpojumu privātajā bērnudārzā. Līdz brīdim, kamēr reģistros būs redzama šāda atzīme, bērns netiks iekļauts pašvaldības bērnudārzu reģistrā. Šo atzīmi bērna vecākiem būs iespējams noņemt vai pievienot jebkurā laikā.

Noteikumu projektā minēts, ka iespēja saņemt līdzfinansējumu pirmsskolas izglītības pakalpojuma nodrošināšanai privātajā izglītības iestādē paredzēta visiem bērniem, kuru dzīvesvieta un viena no vecāku vai bērna likumiskā pārstāvja dzīvesvieta ir deklarēta Rīgas pilsētas administratīvajā teritorijā un ja bērnam no pusotra gada vecuma nav nodrošināta iespēja tikt uzņemtam izvēlētajā pašvaldības bērnudārzā. Noteikumu projekts arī paredz, ka bērnus pirmsskolas izglītības iestādē varēs reģistrēt arī dzimtsarakstu nodaļās.

Līdz ar šo noteikumu apstiprināšanu spēku zaudēs līdzšinējie saistošie noteikumi, kas regulēja kārtību, kādā tiek nodrošināta pirmsskolas izglītības funkcija Rīgā.

Jau vēstīts, ka no 1. janvāra spēkā stājas Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas noteikumu projekts par metodiku, kā aprēķināmas viena bērna vidējās izmaksas par izglītošanu pirmsskolas izglītības iestādē.

Lai aprēķinātu, cik pašvaldībai izmaksā viena bērna izglītošana pirmsskolas izglītības iestādē, jāņem vērā 19 kritēriji. Aprēķinot vidējās izmaksas, pašvaldības varēs noteikt atbalstu bērnam par izglītošanu privātajā bērnudārzā, ja viņam netiek nodrošināta vieta pašvaldības uzturētajā pirmsskolas izglītības iestādē.

Starp kritērijiem ir atalgojums, izņemot pedagogu atalgojumu, ko piešķir kā mērķdotāciju no valsts budžeta, darba devēja sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas, pabalsti un kompensācijas. Metodika paredz ņemt vērā mācību, darba un dienesta komandējumus, pasta, telefona un citu sakaru pakalpojumu izmaksas, remontdarbus un iestāžu uzturēšanas pakalpojumus, īres un nomas maksas. Tāpat būs jāņem vērā izdevumi par precēm iestādes darbības nodrošināšanai, kurināmo, zālēm un ķimikālijām, medicīniskajām ierīcēm, mācību līdzekļiem un materiāliem, kā arī izdevumi periodikas iegādei.

Tags

Bērnudārzi Rīgas dome

Comment Form