'...kož un spārda cilvēkus, ... šantažē tuviniekus' – vecāku sūdzības VBTAI par savu bērnu uzvedību
Foto: Shutterstock

Pagājušajā gadā Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) Konsultatīvajā nodaļā, kas nodarbojas ar bērna uzvedības problēmu koriģēšanu, saņemti 233 vecāku un citu bērna likumisko pārstāvju iesniegumi klātienes konsultācijai un atbalsta programmu izstrādāšanai. Pieteikto bērnu sadalījums dzimumu apakšgrupās ir izteikti neproporcionāls – konsultācijām pieteiktas 55 meitenes (24 procenti no pieteikto bērnu kopskaita) un 178 zēni (76 procenti). Meiteņu īpatsvaram ir tendence palielināties, salīdzinot ar iepriekšējo, 2018. gadu – 2019. gadā konsultācijai pieteikto meiteņu īpatsvars ir pieaudzis par septiņiem procentiem, liecina VBTAI publiskais gada pārskats par pērno gadu.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Klātienes konsultācijai pieteiktie bērni ir vecumā no diviem līdz 17 gadiem, tostarp 46 ir pirmsskolas vecumā (2–6 gadus veci), 59 – sākumskolas vecumā (7–10 gadus veci), 116 – pamatskolas vecuma (11–15 gadus veci) un 12 – vidusskolas vecuma (16–17 gadus veci) bērni. Salīdzinot ar 2018. gadu, samazinājies pirmsskolas un sākumskolas vecuma bērnu īpatsvars, palielinoties pamatskolas un vidusskolas vecuma bērnu īpatsvaram.

Salīdzinot 2016., 2017., 2018. un 2019. gadā iesniegumos minēto bērnu vecumu sadalījumus, redzams, ka pakāpeniski palielinās četrus gadus vecu bērnu, kā arī pusaudžu (12–14 gadu vecu bērnu) skaits. Pirmsskolas vecuma bērnu skaita palielināšanās apliecina vecāku un citu bērna likumisko pārstāvju pieaugošo izpratni par uzvedības un saskarsmes problēmu agrīnas diagnostikas nepieciešamību, uzskata VBTAI.

Konsultatīvās nodaļas darbības laikā saglabājas nosacīti nemainīgs konsultācijai pieteikto bērnu īpatsvara sadalījums pa plānošanas reģioniem – sadalījumā dominē Rīgas reģions (39–48 procenti), seko Pierīgas (13–21 procents), Vidzemes (8–14 procenti), Zemgales (9-13 procenti) Kurzemes (4–11 procenti) un Latgales (4–13 procenti) plānošanas reģioni.

Apkopojot visus līdz šim saņemtos iesniegumus, inspekcija secina, ka attālums ir būtisks faktors konsultatīvā atbalsta saņemšanai, jo lielākā daļa iesniegumu saņemti no apdzīvotajām vietām, kuras atrodas tuvāk Konsultatīvajai nodaļai. Tas nozīmē, ka nepieciešams uzlabot konsultatīvā atbalsta pieejamību tajos novados un pilsētās, kuras atrodas tālu no šiem inspekcijas speciālistiem, teikts publiskajā gada pārskatā.

Saskaņā ar Konsultatīvās nodaļas izstrādāto metodoloģiju, bērnu uzvedības traucējumus un saskarsmes grūtības iedala piecās grupās:

  • agresīva saskarsme;
  • destruktīva uzvedība (tostarp sveša īpašuma piesavināšanās un bojāšana);
  • noteikumu neievērošana (tostarp atkarību problēmas);
  • izaicinoša saskarsme;
  • uzvedības un saskarsmes pašvadības grūtības.

Bērnu vecāku uzvedības problēmu piemēri (saglabāti iesniegumu autoru formulējumi)

Agresīva saskarsme (agresīva, citus bērnus un/vai pieaugušos apdraudoša uzvedība, atklāta agresivitāte pret cilvēkiem, tostarp pret sevi)

"…emocionāli agresīva…"
"…mēdz sist, kost…"
"…periodiski emocionāli un fiziski vardarbīgs…"
"…skrāpējis rokas, sakot, ka nevēlas dzīvot…"
"…saskaroties ar kritiku, paliek agresīvs gan pret vienaudžiem, gan pret skolas personālu…"
"…žņaudza klasesbiedrus, fiziski un emocionāli vardarbīgs…"
"…mēdz sist sev un vecākiem…"
"…draud un sit bērniem un pieaugušajiem…"
"…sit mammai, iekodis audzinātājai pirmsskolā…"
"…kaujās ar jaunāko brāli…"
"…bija draudi izdarīt pašnāvību…"
"…agresīvs pret vienaudžiem un ģimenes locekļiem…"
"…dusmās ņem nazi mēģina durt, ir ievainojis mammu..."
"…pašnāvības mēģinājums, ilgstoša depresija..."
"…mēģināja griezt vēnas, kad nepalaida uz pasākumu…"
"…hiperaktīvs, agresīvs, apsaukājas, draud nosist…"
"…izmanto fizisku spēku, kuru nespēj izvērtēt attiecībā uz vienaudžiem…"
"…kaujās PII un mājās sit māsu…"
"…saka, ka nevienam nav vajadzīga, ka būtu labāk, ja viņas nebūtu, daudz runā par nāvi…"
"…nevienu neklausa, saka, ka grib nomirt…"
"…draud, ka izdarīs kaut ko sliktu sev un citiem, nevēloties dzīvot…"
"…vardarbīga uzvedība skolas vidē pret vienaudžiem un jaunākiem bērniem…"
"…fiziski aizskar bērnus, izsaka draudus bērniem, ir žņaudzis…"
"…agresīvs pret lietām un cilvēkiem, izteicis suicidālas domas…"
"…sit pieaugušos pirmsskolā…"
"…ņem citiem bērniem nost mantas…"
"…reizēm bez iemesla fiziski aizskar vienaudžus…"
"…sit ar priekšmetiem…"
"…kož un spārda cilvēkus…"
"…sit, sper, grūsta vienaudžus…"
"…konfliktus risina ar dūru palīdzību…"
"…kad tiek aizskarts mutiski, tad kaujoties mēģina sevi aizstāvēt…"
"…agresīvs, vēlas sev nodarīt pāri…"
"…agresīvs, sit un skrāpē ģimenes locekļiem…"
"…sit un skrāpē bērniem…"

Destruktīva uzvedība (vardarbība pret dzīvniekiem, sveša īpašuma piesavināšanās, bojāšana vai iznīcināšana u.c., atklāta agresivitāte pret dzīvniekiem, priekšmetiem, īpašumu)

"…mēdz mest un lauzt mantas…"
"…3. klasē bijusi zādzības epizode …"
"…zog…"
"…regulāri zog naudu ģimenes locekļiem…"
"…zog mājās un skolā…"
"…sešas zagšanas epizodes …"
"…ģimenē zog naudu…"
"…plēš mantas, demolē…"
"…lauž priekšmetus…"

Noteikumu un prasību neievērošana, necenzētu vārdu lietošana, klaiņošana, apreibinošu vielu lietošana, skolas kavēšana u.c.

"…traucē mācību procesu, bļaustās, rāpo pa klasi…"
"…nekopj sevi un vidi mājās…"
"…rupji lamājas…"
"…daudz melo…"
"…ir alkohola lietošanas epizodes…"
"…kavē mācību stundas, lieto alkoholu un smēķē…"
"…ir marihuānas lietošanas epizodes…"
"…smēķē, ir alkohola lietošanas epizodes…"
"…ignorē audzinātājas norādījumus…"
"…datoratkarība…"
"…smēķēšanas, alkohola lietošanas epizodes…"
"…aizdomas par narkotiku lietošanu…"
"…atkarība no mobilā tālruņa…"
"…alkohols, cigaretes un pāris reizes narkotiskās vielas…"
"…klaiņo, lieto alkoholu, smēķē zāli, zelējamo tabaku…"
"…atkarība no multfilmām…"
"…neklausa, klaiņo, neatbild uz telefona zvaniem, neievēro noteikumus, ierodas vēlu mājās vai vispār neierodas…"
"…smēķē, lieto alkoholu, atkarība no viedierīcēm …"
"…ļoti zemas pašaprūpes prasmes…"
"…neattaisnoti kavē skolu…"
"…administratīvā pārkāpuma lietas par alkohola lietošanu un smēķēšanu publiskās vietās…"
"…patvaļīgi aiziet no klases mācību stundu laikā..."
"…klaiņo, nav pa nakti mājās, nestāsta, kur atrodas nakts stundās. Ir atkarība no telefona…"
"…neievēro noteikumus, veic huligāniskas darbības, klaiņo, smēķē, lieto alkoholu…"
"…seksualizēta uzvedība, bieži klaiņo, lieto alkoholu un smēķē…"
"…klaiņo, smēķē, lieto alkoholu un narkotikas, neapmeklē skolu…"

Izaicinoša saskarsme (opozicionāra vai izaicinoša saskarsme, atklāti atsakoties ievērot noteikumus vai pamatotas vecāku un citu pieaugušo prasības, tīša citu kaitināšana, provocējot konfliktus u.c.)

"…kaitina un baksta vienaudžus…"
"…traucē mācību procesu un izraisa konfliktsituācijas…"
"…runā pretīm skolotājiem…"
"…manipulē, šantažē tuviniekus…"
"…traucē citus bērnus, provocē konfliktus ar vienaudžiem…"
"…seksualizēta uzvedība…"
"…izsaka draudus vērsties bāriņtiesā, lai viņu izņem no ģimenes…"
"…provocē klases biedrus…"
"…necienīga uzvedība pret vecākiem un skolotājiem…"
"…rupji runā, aizskar citus bērnus un vecākus cilvēkus, atkailinās..."
"…dīvaina, izaicinoša, neprognozējama uzvedība, slēpjas zem galda, neklausa…"
"…kaitina jaunāka vecuma bērnus…"
"…strīdas ar skolotāju, stundas laikā staigā pa klasi…"
"…bļauj, neiecietīgs pret pieaugušajiem…"
"…apzināti krīt, rāpo, izsmērē fekālijas…"
"…pret vecākiem izturas nievājoši un sarkastiski…"
"…skolā provocē vienaudžus un pieaugušos…"
"…dezorganizē mācību procesu…"

Uzvedības un saskarsmes pašvadības grūtības (nespēja mainīt domas, izjūtas vai darbības, lai sasniegtu nozīmīgus mērķus, nespēja pretoties pēkšņam uzbudinājumam vai nevēlamām dziņām, impulsivitāte un nespēja ilgstoši koncentrēties u.c.)

"…neprot savaldīt savas emocijas skolā…"
"…dusmu lēkmes, pēc kurām nespēj stundu nomierināties…"
"…grūtības koncentrēties, nespēj mierīgi nosēdēt…"
"…bailīgs, neveido attiecības ar vienaudžiem…"
"…impulsīva, zaudē paškontroli…"
"…uz aizrādījumiem reaģē histēriski…"
"…bieži nogurst, grūti koncentrēties, miegā skaļi runā, galvas sāpes…"
"…nervozs, neklausa, nekontrolētas dusmu lēkmes, histērijas…"
"…straujas garastāvokļa maiņas…"
"…trauksme, augsta nervozitāte, dusmu un agresijas lēkmes…"
"…bieži dusmojas, nesavaldīgs, nepacietīgs, neiecietīgs…"
"…grūti veido attiecības ar vienaudžiem…"
"…nekontrolētas dusmu lēkmes, krīt uz zemes, histēriski kliedz…"
"…emocionāla, bieži raud, grūti veidot attiecības ar vienaudžiem…"
"…nekomunicē ar apkārtējiem, noslēgusies, nedroša…"
"…nespēj sevi kontrolēt…"
"…neapzinās savas rīcības sekas…"
"…hiperaktīvs, stresains…"
"…grūti uztver jebkādas izmaiņas, grūti iekļaujas jaunā vidē…"
"…nemierīgs, ļoti enerģisks, skolā nevar mierīgi nosēdēt mācību stundu laikā…"
"…grūtības paust emocijas, baidās no pārmaiņām, sāpīgi uztver kritiku, var kļūt agresīva…"
"…vainas sajūta par visu, nav humora izjūtas…"
"…nesavaldīga, traucēta dusmu kontrole…"

Katrā vecāku (bērna likumisko pārstāvju) iesniegumā minētas viena līdz četras bērnu uzvedības problēmas, starp zēnu un meiteņu uzvedības problēmu kvantitatīvajiem rādītājiem nav statistiski nozīmīgu atšķirību, zēnu un meiteņu uzvedības problēmas tiek raksturotas līdzīgi. Arī 2019. gadā iesniegumos dominē uzvedības un saskarsmes pašregulācijas (pašvadības) grūtību apraksti, kas veido gandrīz trešdaļu (31 procentu) no visām iesniegumos minētajām uzvedības un saskarsmes problēmām.

Gandrīz ceturtdaļu (24 procentus) problēmu kopuma veido ar noteikumu neievērošanu saistītās grūtības, aptuveni sestdaļa (17 procenti) uzvedības un saskarsmes grūtību saistītas ar agresīvu uzvedību, 12 procenti vecāku (likumisko pārstāvju) novērojuši izaicinošu, provocējošu saskarsmi, 10 procentos iesniegumu minētas bērnu atkarības problēmas, sešos procentos – destruktīva uzvedība (īpašuma piesavināšanās un bojāšana). Salīdzinot ar 2018. gada iesniegumiem, nedaudz palielinājies izaicinošas saskarsmes gadījumu īpatsvars, nedaudz samazinoties pašvadības grūtību, atkarību un destruktīvas uzvedības īpatsvaram.

Lūk, zemāk atradīsi portāla "Cālis" arhīva rakstu par to, ar ko īsti nodarbojas šīs nodaļas speciālisti:

Uz konsultācijām par uzvedību VBTAI izveidojušās rindas; jaunākais 'huligāns' – divgadniece

Tags

Bērnu audzināšana Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form