Par elektrības tirgu - jautā lasītāji, atbild 'Latvenergo'

Par elektrības tirgu - jautā lasītāji, atbild 'Latvenergo'
Foto: F64

No nākamā gada Latvijā mainīsies elektroenerģijas tirgus - gan cenas celsies, gan pašiem iedzīvotājiem būs iespēja izvēlēties elektrības tirgotājus. Saistībā ar gaidāmajām izmaiņām iedzīvotājiem ir gana daudz jautājumu. Portāla Cālis.lv lasītāji tika aicināti uzdot savus jautājumus AS "Latvenergo" speciālistiem. Lūk, uzņēmuma sagatavotās atbildes.

Vai pēc 1.janvāra daudzbērnu ģimenēm būs kādas atlaides? Ja esmu jau pieteikusies dāvanu kartei 84 eiro apmērā, vai arī pēc Jaunā gada būs kādas iepējas saņemt lētāku elektroenerģiju? Daudzbērnu ģimenēm it kā ir starta tarifs 300 kWh. Bet uz ko tas attiecas - trīs un vairāk bērnu līdz 18 gadiem, vai līdz 24 gadiem, kamēr studē?

Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanos ir izstrādāts atbalsta mehānisms trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm. No 2015.gada 1.janvāra daudzbērnu ģimenēm pirmās 300 kilovatstundas elektroenerģijas mēnesī tiks nodrošinātas par pašreizējā Starta tarifa cenu – 0.1164 EUR/kWh.

Atbalstu varēs saņemt daudzbērnu ģimenes, kuru apgādībā vai aprūpē ir trīs vai vairāk nepilngadīgu bērnu vai aizbilstamo, kuri vēl nav sasnieguši 18 gadu vecumu (ieskaitot arī bērnus, kuriem 18 gadi paliks 2015.gadā).

Pieteikties atbalsta saņemšanai vajadzēs arī, ja daudzbērnu ģimene saņēmusi atbalstu iepriekš. To izdarīt varēs no janvāra klientu portālā e-latvenergo.

Ja es jau aprīlī biju noslēgusi līgumu "Elektrum ekonomiskais", vai tas būs jāpārslēdz? Vai varēs pārslēgt, ja tomēr pārdomāšu un izvēlēšos kādu citu "Elektrum" variantu. Man nav skaidrs, kāda būs elektroenerģijas cena - vai man ar kalkulatoru jāsarēķina elektroenerģijas cena + obligātā iepirkuma komponentes + sistēmas pakalpojumi = ar cenu, ko es maksāšu? Vai kā citādi? Vai mājas lapā nevarēja norādīt gala cenas, lai var vieglāk salīdzināt?

Aprīlī izvēlētais produkts "Elektrum Ekonomiskais" šobrīd vairs nav spēkā. Laipni aicinām iepazīties vēlreiz ar mūsu "Elektrum" piedāvājumiem, sev izdevīgāko cenu aprēķinot mūsu klientu portālā

Pie katra produkta sadaļā "Cena" ir norādīta informācija, no kā sastāv maksājums. Atšķirībā no līdzšinējās prakses, kad Jūs norēķinājāties saskaņā ar vienu kopīgu tarifu, elektroenerģijas brīvā tirgus apstākļos katra pakalpojuma cenas komponente tiek izdalīta atsevišķi. Kā elektroenerģijas tirgotājs mēs nosakām un savā līgumā ar Jums vienojamies tikai par vienu no šīm sastāvdaļām – maksu par elektroenerģiju. Tā kā dažiem produktiem elektroenerģijas maksu veido cena par kilovatstundu un mēneša maksa, tad vienas kWh izmaksas mainīsies atkarībā no mēnesī patērētā kWh daudzuma. Savukārt pārējās cenas sastāvdaļas (maksa par sistēmas pakalpojumiem, OIK, PVN) paliek regulētas, un tās apstiprina Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija. Pārējo pakalpojumu cenas tiek uzrādītas Jūsu informācijai, taču mēs nevaram garantēt, ka līguma darbības periodā tās paliks nemainīgas, jo tas nekādā ziņā nav atkarīgs no "Latvenergo".

Tādējādi uzrādīt cenu par vienu kWh nav iespējams, jo tas atkarīgs no konkrēta produkta un mēnesī patērētās elektroenerģijas daudzuma, t.i., jo lielāks patēriņš, jo mazāka maksa par vienu kWh.

Ja izvēlas dinamisko plānu (kur elektrības cena mainās atkarībā no svārstībām biržā), kur būs pieejama informācija patērētājam par biržā pieejamo cenu, tās dinamiku?

Jums ir iespēja sekot līdzi biržā notiekošajam un biržas cenām ikstundas, dienas, nedēļas un mēneša griezumos gan Latvijas (LV), gan citās zonās "Nord Pool Spot" mājaslapā:

Ja izvēlos, teiksim, tarifu "600+", bet pēc kāda laika mans patēriņš samazinās zem 600 kWh - kas tad notiek?

Produkts "Elektrum Izdevīgais 600+" ir izdevīgs klientiem ar elektroenerģijas patēriņu virs 600 kWh. Līgumu par piedāvājumā norādīto cenu slēdzam uz diviem gadiem. Ja šo divu gadu laikā patēriņš jūtami samazināsies, tad Jums ir iespēja mainīt produkta veidu, piemēram, uz "Elektrum Izdevīgais 200+".

Tā kā man vasarā elektrības rēķini ir virs 600 kW, bez ziemā zem 300 kW, tad mani pavisam neinteresē izlidzinātais, bez tam - elektrība ir mans vienīgais maksājums, ja neskaita mājas apdrošināšanu un NI nodokli. Tāpēc es labāk maksāju pēc reāli patērēta, nevis kaut kāda vidēji mistiski aprēķinātā 514 kW/mēnesī.

Protams, ka klientam ir iespēja izvēlēties sev ērtāko norēķinu metodi – vai nu izlīdzināto maksājumu, maksājot nemainīgu summu, kas aprēķināta atbilstoši vidējam patēriņam, vai arī norēķināties pēc faktiskā patēriņa – ar rēķinu. Šai gadījumā katru mēnesi līdz trešajam datumam jānolasa un jāpaziņo savs skaitītāja rādījums portālā e-latvenergo, kuram atbilstoši izveidosim rēķinu. Skaitītāja rādījums jāziņo arī tad, ja elektroenerģiju konkrētā mēnesī neesat patērējis vai esat norēķinājušies avansā. Rēķinu pēc klienta izvēles var saņemt elektroniski vai saņemt pa pastu. Pa pastu nosūtītajiem papīra rēķiniem tiks piemērota maksa 0.50 EUR.
Ievadot skaitītāja rādījumu portālā e-latvenergo, turpat uzreiz būs iespējams izveidot momentrēķinu un veikt tā apmaksu.
Iepazīties ar mūsu "Elektrum" produktiem, aprēķināt sev piemērotāku un noslēgt līgumu var šeit:

Kad būtu jāizvēlas ekonomisko plānu (līdz 300 kwh). Ar ko tas atškiras no "200+"(izņemot cenu)?

"Elektrum Ekonomiskais" produkts ir piemērots, ja ikdienā aktīvi lietojat internetu un norēķiniem vēlaties izmantot mūsu klientu portālu e-latvenergo. Izvēloties šo produktu, norēķinus veiksiet tikai e-vidē – līdz katra mēneša trešajam datumam portālā e-latvenergo nodosiet skaitītāja rādījumus un varēsiet apmaksāt momentrēķinu. Iespējams arī izvēlēties saņemt e-rēķinu savā e-pastā. Ja vēlēsieties, portālā varēsiet pieslēgt Izlīdzināto maksājumu un katru mēnesi maksāt vienādu, iepriekš zināmu summu. Arī par Izlīdzināto maksājumu varēsiet norēķināties portālā e-latvenergo.

Tātad, apkopojot iepriekš minēto – "Elektrum Ekonomiskajam" varam piedāvāt izdevīgāku cenu, samazinot to uz apkalpošanas rēķina, jo klients visu izdarīs pats klientu pašapkalpošanās portālā e-latvenergo – noslēgs līgumu, katru mēnesi ievadīs skaitītāja rādījumu, apmaksās rēķinu.
Savukārt "Elektrum Izdevīgais 200+" ir pievilcīgs tādēļ, ka šeit ievērots princips - jo lielāks patēriņš, jo izdevīgāka cena. Izvēloties šo produktu, tiek piemērota fiksēta mēneša maksa – viena no elektroenerģijas cenu veidojošām sastāvdaļām. Palielinoties elektroenerģijas patēriņam, mēneša maksa nodrošina zemākas izmaksas par katru patērēto kWh.

Kāpēc vispār jāceļ elektroenerģijas tarifi? Kāds tam ir pamatojums?

Regulētā elektrības cena mājsaimniecībām Latvijā nav mainījusies kopš 2011.gada, taču šajā periodā ir notikušas izmaiņas gan valsts regulētajās cenas sastāvdaļās, gan arī Nord Pool Spot elektroenerģijas biržas cenā.
Jāņem vērā, ka šobrīd spēkā esošajos tarifos par pirmajām 1200 kWh (Starta tarifs) iedzīvotājiem nav jāmaksā reālā elektrības cena, un tā ir būtiski zemāka par reālo. Jaunajos konkurences apstākļos šāda rīcība ir prettiesiska.

Jautājums - ja izvēlos "200+" vai "600+" un maksāju pēc reāli patērētā. Kurā brīdī tiek piemērota daudzbērnu atlaide?

2015.gada janvārī daudzbērnu ģimenes pieteiksies atbalsta saņemšanai klientu portālā e-latvenergo. Sākot ar februāri, kad tiks izrakstīts rēķins par janvārī patērēto elektroenerģiju, rēķinā pirmās 300 kWh no patēriņa tiks aprēķinātas saskaņā ar šī brīža "Starta tarifa" cenu - 0.1164 EUR/kWh. Par pārējo patērēto aprēķins tiks veikts atbilstoši Jūsu izvēlētā produkta cenai.

Ja pasūtu rēķinu, tad varētu domāt, ka rēķinā tas būs ielikts. Bet, ja maksāju uzreiz internetā, ievadot ikmēneša datus?

No nākamā gada maksāt internetbankā, ievadot savus ikmēneša patēriņu, vairs nebūs iespējams. Līdz šim maksājumu par elektroenerģiju aprēķinājāt, sareizinot cenu ar patērēto kilovatstundu daudzumu. Taču tirgus apstākļos situācija mainās – kopējo maksājumu par elektrību veido vairākas komponentes – maksa par elektroenerģiju un tās tirdzniecību, maksa par sistēmas pakalpojumiem (piegādi), obligātās iepirkuma komponentes, PVN. Kopējais elektrības maksājums būs jāaprēķina kā atsevišķo komponenšu summa. Regulētās elektrības maksājuma komponentes (t.i. sistēmas pakalpojumi, OIK, PVN) var mainīties, un ikmēneša maksājuma aprēķins jāveic atbilstoši aktuālajiem tarifiem.

Savukārt elektroenerģijas daļai iespējami dažādu produktu veidi, daži no tiem klientiem var būt sarežģīti aprēķināmi. Tādējādi tirgus apstākļos vairs netiek saglabāta līdzšinējā norēķinu kārtība, kad klients pats aprēķina savu maksājuma summu. Tāpēc turpmāk maksājuma summu aprēķinās elektroenerģijas tirgotājs un nosūtīs klientam informāciju par to – vai tas būtu izlīdzinātais maksājums, vai ikmēneša rēķins.

Mums atnāca "Latvenergo" vēstule un tiek piedāvāts "Elektrum Universālais". Bet nekāda cita iespēja netiek piedāvāta. Man neliekas, ka piedāvātā summa vidēji mēnesī atbilst realitātei, patiesībā tā ir zemāka.

1. Es vēlos maksāt kā līdz šim, pēc skaitītāja. Kā to izdarīt?
2. Kāda man ir alternatīva agresīvajam un dārgajam "Latvenergo"?

Jums ir izvēles brīvība – izvēlēties sev piemērotāko no mūsu "Elektrum" produktiem vai jebkuru cita elektroenerģijas tirgotāja piedāvājumu, ja tas jums ir atbilstošāks. Mēs esam sagatavojuši savus piedāvājumus katram klientam, ņemot vērā vēsturisko patēriņu. Jums, saskaņā ar mūsu datiem, piemērotākais ir "Elektrum Universālais". Taču Jūs varat brīvi izvēlēties to produktu, kas pēc Jūsu domām ir labākais, tāpēc iesakām apmeklēt mūsu klientu portālu, lai aprēķinātu sev izdevīgāko "Elektrum" produktu un noslēgtu līgumu.

Bez tam, ja izlīdzinātā maksājuma summas aprēķinam Jūsuprāt vajadzētu izmantot citu mēneša vidējo patēriņu, jo Jūsu patēriņa ieradumi ir mainījušies, tas arī ir izdarāms. Jūs varat brīvi nomainīt vidējā patēriņa lielumu pats portālā e-latvenergo, atverot sev izveidoto "Elektrum" piedāvājumu pie produkta apstiprināšanas vai arī jebkurā laikā vēlāk - jebkurā līguma darbības laikā. Summu var izmainīt arī mūsu klientu servisa darbinieki – ja nepieciešama palīdzība, aicinām sazināties pa bezmaksas tālruni 80200400. Lai izdodas atrast savu "Elektrum" produktu!

Ja es izvēlos citu elektroenerģijas piegādātāju, nevis "Latvenergo", kādā veidā man ar uzņēmumu ir jāizbeidz sadarbība? Sūtot vēstuli, ierodoties Klientu apkalpošanas centrā personīgi vai tas notiek automātiski, kad es noslēdzu jaunu līgumu par elektroenerģijas piegādi?

Šajā gadījumā Jūsu izvēlētais elektroenerģijas tirgotājs uzņemas nokārtot visas saistības, līdz mēneša 15.datumam par jaunajiem klientiem informāciju nosūtot sistēmas operatoram AS "Sadales tīkls". Ar esošo tirgotāju līgums tiks automātiski lauzts. Jūsu ziņā - atliek norēķināties ar iepriekšējo tirgotāju par patērēto elektroenerģiju līdz mēneša beigām.

Kā pensionārei visvienkāršākiem vārdiem izskaidrot, kāpēc pēc Jaunā gada viņai būs jāmaksā gandrīz divreiz vairāk? Tirgus atvēršana viņai īsti neko neizteiks, konkurentu ienākšana - vēl jo mazāk, jo taču cenai konkurences apstākļos tā kā būtu jākrītas.

Taisnība, konkurences apstākļos cenām būtu jāsamazinās. Taču līdz šim spēkā esošie elektroenerģijas tarifi ir būtiski zemāki par reālajām tirgus izmaksām, tas ir, līdz šim mājsaimniecības nemaksāja patieso cenu par patērēto elektroenerģiju.

Eiropas Savienībā nav ļauts ierobežot konkurenci, mākslīgi samazinot cenu. Līdz ar elektroenerģijas tirgus atvēršanos ir izstrādāts atbalsta mehānisms trūcīgajiem, maznodrošinātajiem un daudzbērnu ģimenēm, taču visām pārējām mājsaimniecībām par elektroenerģiju ir jāmaksā atbilstoši reālajai tirgus cenai.

Kāds man būs tarifu plāns un elektrības cena, ja nenoslēdzu līgumu? Mans patēriņš vidēji ir ap 200-270 kWh, atkarībā no sezonas. Vislabprātāk, es darītu kā līdz šim - eju e-latvenergo lapā, nododu skaitījumus un tiešsaistē samaksāju. Vai tad nebūs tie papildus 0,50 jāmaksā? Līdz šim nav.

Par to nav jāuztraucas - ja līdz 2014.gada 15.decembrim klients nebūs izvēlējies savu elektroenerģijas tirgotāju un noslēdzis ar viņu līgumu, bez elektroenerģijas viņš nepaliks. Klientam tiks nodrošināta elektroenerģijas piegāde Universālā pakalpojuma ietvaros ar produktu "Elektrum Universālais".

Ja Jūsu patēriņš ir no 200-270 kWh un Jums ērtāk ir gan nodot rādījumus, gan maksāt tiešsaistē, tad Jums piemēroti ir divi produkti - "Elektrum Ekonomiskais" vai "Elektrum Izdevīgais 200+" ar rēķinu. Kā saprast, kurš piemērotāks?

"Elektrum Ekonomiskais" ir piemērots Jums, ja ikdienā aktīvi lietojat internetu un norēķiniem vēlaties izmantot mūsu klientu portālu e-latvenergo. Izvēloties šo produktu, norēķinus veiksiet tikai e-vidē – līdz katra mēneša trešajam datumam portālā e-latvenergo nodosiet skaitītāja rādījumus un varēsiet apmaksāt momentrēķinu, vai arī izvēlēties saņemt e-rēķinu savā e-pastā. Ja vēlēsieties, portālā varēsiet pieslēgt Izlīdzināto maksājumu un katru mēnesi maksā vienādu, iepriekš zināmu summu. Arī par Izlīdzināto maksājumu varēsiet norēķināties portālā.

"Elektrum Ekonomiskajam" varam piedāvāt izdevīgāku cenu, samazinot to uz apkalpošanas rēķina, jo klients visu (noslēgs līgumu, katru mēnesi ievadīs skaitītāja rādījumu, apmaksās rēķinu) izdarīs pats – klientu pašapkalpošanās portālā e-latvenergo.

Savukārt "Elektrum Izdevīgais 200+" ir pievilcīgs tādēļ, ka cena par katru kilovatstundu atkarīga no patēriņa – jo vairāk patērēts, jo izdevīgāka cena par kWh. Izvēloties šo produktu, tiek piemērota fiksēta mēneša maksa – viena no elektroenerģijas cenu veidojošām sastāvdaļām. Palielinoties elektroenerģijas patēriņam, mēneša maksa nodrošina zemākas izmaksas par vienu kWh.

Norēķināties kā līdz šim, pašam aprēķinot maksājuma summu, gan vairs nebūs iespējams, jo kopējais maksājums veidojas no atsevišķu pakalpojumu summas. Tāpēc klientiem tiek piedāvātas 2 norēķinu iespējas – izlīdzinātais maksājums, kad katru mēnesi tiek maksāta viena summa, atbilstoši klienta vēsturiskajam vidējam patēriņam, vai norēķini ar rēķiniem. Tad klientiem katru mēnesi līdz 3. datumam jānoziņo skaitītāja rādījums, pamatojoties uz ko tiks izrakstīts rēķins. Ja klients pieradis norēķinājies portālā e-latvenergo un izvēlas norēķinu metodi – rēķins, izmaiņas nebūs lielas. Katru mēnesi līdz 3. datumam portālā e-latvenergo būs jāievada skaitītāja rādījums un jāizveido momentrēķins, kuru uzreiz arī varēsiet apmaksāt.

Kas ir laika tarifs? Tas nozīmē, ka jābūt diviem skaitītājiem? Kurš maksā par to uzstādīšanu.

Noprotam, ka par laika tarifu Jūs dēvējat divu laika zonu skaitītāju. Tas ir viens skaitītājs, kurš nodrošina atsevišķu uzskaiti dienā un naktī.
Atsevišķa elektroenerģijas uzskaite dienā un naktī klientam varētu būt izdevīgāka, ja jūsu ikmēneša patēriņš ir lielāks par 200 kWh un ja elektrību lielākoties tērējat naktī un brīvdienās.
Pārbaudīt, vai divu laika zonu uzskaite Jums ir izdevīga, var šeit:
Pieteikt skaitītāja maiņu bez maksas varat no jau iepriekš minētās interneta lapas, kurā aprēķinājāt, vai divu laiku zonas uzskaite Jums ir piemērota.

Ja apsver domu par cita elektrības tirgotāja izvēli

Delfi.lv jau iepriekš ziņoja, - lai arī izskanējusi informācija, ka elektroenerģiju būs iespējams iegādāties pat no sešiem dažādiem uzņēmumiem, pašlaik cenas nosaukuši tikai trīs. Iedzīvotājiem, kuri neizskata iespēju iegādāties elektroenerģiju komplektā ar citiem pakalpojumiem no SIA "Baltcom TV", izvēle ir tikai starp diviem tirgotājiem - "Latvenergo" un SIA "WIN Baltic".

Līdz ar tirgus atvēršanu lielai daļai mājsaimniecību jārēķinās ar elektroenerģijas izmaksu pieaugumu. Visbūtiskāk to izjutīs mājsaimniecības, kas patērē līdz 100 kWh/mēnesī, tādējādi līdz šim iekļaujoties "Starta tarifā", un kas neatbilst daudzbērnu ģimenes vai trūcīgā/maznodrošinātā statusam. Piemēram, ar vismaz 16% sadārdzinājumu jārēķinās mājsaimniecībai, kas vidēji mēnesī patērē 400kWh elektroenerģijas, neatbilst daudzbērnu ģimenes vai trūcīgā/maznodrošinātā statusam un nevēlas iegādāties elektroenerģiju komplektā ar citiem pakalpojumiem.

Salīdzinājumā attiecīgai mājsaimniecībai ar vidējo mēneša elektroenerģijas patēriņu 100kWh - ar vismaz 43% sadārdzinājumu.

Ja mājsaimniecība apsver iespēju iegādāties fiksētu elektroenerģijas apjomu komplektā ar citiem pakalpojumiem (internetu, televīziju vai telefonsakariem), ir vērts izskatīt SIA "Baltcom TV" piedāvājumu. Tomēr izdevīgumu vispārīgi novērtēt grūti, jo fiksētā summa būs jāmaksā arī gadījumā, ja komplektā iekļautais elektroenerģijas apjoms mēneša laikā pilnībā netiks iztērēts. Šajā gadījumā lēmumam jābūt jo īpaši rūpīgi pārdomātam, ņemot vērā augsto līguma pirmstermiņa laušanas maksu.

Source info

Calis.lv


Copyrights

Stingri aizliegts DELFI publicētos materiālus izmantot citos interneta portālos, masu informācijas līdzekļos vai jebkur citur, kā arī jebkādā veidā izplatīt, tulkot, kopēt, reproducēt vai kā citādi rīkoties ar DELFI publicētajiem materiāliem bez rakstiskas DELFI atļaujas saņemšanas, bet, ja atļauja ir saņemta, DELFI ir jānorāda kā publicētā materiāla avots.
Pregnancy widget logo Pregnancy widget logo
Aprēķināt
Norādi pēdējo mēnešreižu
pirmo dienu
Kļūda!
Lūdzu, norādiet korektu
datumu pagātnē.
Iesaisties sarunā!