Rotaļas bez traumām: noteiks drošības prasības bērnu spēļu laukumos
Foto: DELFI

Ar mērķi veidot drošu vidi spēļu laukumos, samazinātu risku, kā arī aizsargātu bērnus no iespējamām traumām, Ekonomikas ministrija ir izstrādājusi Ministru kabineta noteikumu projektu "Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem", nosakot drošības prasības publiskai lietošanai paredzētiem spēļu laukumiem un to aprīkojumam.

Ik gadu Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC) konstatē neatbilstošas spēļu iekārtas un ik gadu spēļu laukumos notiek nelaimes gadījumi dēļ drošuma prasībām neatbilstošām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām. Neatbilstības un trūkumi galvenokārt ir saistīti ar spēļu laukumu projektēšanu, virsmu pārklājumu nodrošināšanu, nepietiekamu spēļu laukumu uzturēšanas kārtību, nedrošu iekārtu uzstādīšanu. Tāpat bieži vien netiek veiktas pēcuzstādīšanas vai regulārās pārbaudes, spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu apkopes, kā arī nevar konstatēt atbildīgo personu par spēļu laukumu uzturēšanu.

2008. un 2010. gadā PTAC veica apsekojumus Rīgas un Jūrmalas spēļu laukumos. Attiecīgi 2010. gadā 80 procentos gadījumu spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas neatbilda drošuma prasībām un 45 procentos gadījumos nebija novērsti 2008. gadā konstatētie defekti.

2011. gadā PTAC veica 118 apsekojumus, pārbaudot spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu un spēļu laukumu dokumentāciju, kā arī pārbaudīja pamatinformāciju par prasībām. Savukārt, 2014. un 2015. gadā kopā tika veiktas 186 pārbaudes (tai skaitā arī pirmsskolas izglītības iestādēs) un tika veikti 28 apsekojumi spēļu laukumos. Rezultātā pilnīgi visos gadījumos tika konstatētas drošuma prasībām neatbilstošas spēļu vai citu aktivitāšu iekārtas. Būtiskākās neatbilstības: 77 procentos gadījumu bija neatbilstošs pārklājums, 61 procentos gadījumu bija salauzti un bojāti elementi.

Arī 2017.gadā PTAC veica spēļu laukumu uzraudzību Eiropas Savienības kopprojekta ietvaros. Šajā reizē tika pārbaudīti 43 spēļu laukumi un visos tika konstatētas neatbilstības. Atkārtoti būtiskākās no tām bija saistītas ar neatbilstošu pārklājumu 83 procentos un bojātiem, salauztiem elementiem 63 procentos gadījumu.

Noteikumu projektā "Drošuma prasības bērnu spēļu laukumiem" ietvertas obligātās drošības prasības, kuras jāievēro spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukumu ražotājam, importētājam vai izplatītājam. Tāpat noteiktas obligātās pārbaudes, kuras spēļu vai citu aktivitāšu iekārtu vai spēļu laukuma īpašniekam vai tiesiskajam valdītājam obligāti jāveic pēc to uzstādīšanas. Noteikta arī spēļu laukumu reģistrācijas, to apkopes jeb uzturēšanas un uzraudzības kārtība.

Paredzams, ka izstrādātās drošuma prasības veicinās jau uzstādīto un lietošanā esošo, kā arī no jauna lietošanai atvērto bērnu spēļu laukumu drošību un sekmēs kvalitatīvu to uzturēšanu.

Plānots, ka minētā kārtība stāsies spēkā no 2020. gada 1. janvāra, kad visām no jauna uzstādītām spēļu vai citu aktivitāšu iekārtām vai spēļu laukumiem būs jānodrošina akreditēta pārbaudes veicēja īstenota pēcuzstādīšanas pārbaude, kā arī reģistrācija. Uzraudzību šajā jomā veiks PTAC.

Vienlaikus tiks noteikts sešu mēnešu periods, kura laikā visiem jau pirms noteikumu stāšanās spēkā uzstādīto spēļu laukumu valdītājiem būs jānodrošina spēļu laukuma riska novērtējums, kā arī jāreģistrē spēļu laukums.

Tags

Bērna veselība Ekonomikas ministrija Patērētāju tiesību aizsardzības centrs PTAC

Comment Form