Lelle.
Foto: F64

Seksuālā vardarbība pret nepilngadīgu personu 80% gadījumu notiek ģimenes lokā, tāpēc daudz retāk nekā svešinieku uzbrukumi nonāk publiskā laukā, atgādina "Centrs Dardedze". Bērnu tiesību aizsardzības speciālisti aicina vecākus nevis baidīties pašiem un baidīt bērnus, bet rīkoties - runāt ar saviem bērniem biežāk par personīgo drošību.

"Ģimene ir sistēma, kas diemžēl labi spēj glabāt noslēpumus, pie kam pedofili visbiežāk tuvojas un iesaista bērnu ilgā laika posmā, darot to plānoti un mērķtiecīgi, tāpēc bērns lielākoties pat nesaprot, kas ar viņu notiek. Turpretī, ja uzbrukums noticis uz ielas, bērnam uzreiz ir skaidrs, ka notiek, kas slikts un viņš attiecīgi reaģē. Jebkurā gadījumā, svarīgi ir tas, cik bērns ir bijis iepriekš sagatavots pastāvēt par sevi un rīkoties, stāsta "Centrs Dardedze" konsultāciju daļas vadītāja Laila Balode.

Vecākiem, rūpējoties par savu bērnu drošību, pirmkārt, ir ar bērniem jārunā, izstrādājot t.s. drošības stratēģijas, kā bērnam rīkoties ārkārtas situācijā, jo bērnam jāsaprot, ka tomēr kaut ko viņš jebkurā situācijā var darīt, tāpēc jābūt gatavam rīkoties.

"No vienas puses vecākiem ir jāaudzina bērns, kas ir drošs un laimīgs, bet no otras – nedrīkst iemācīt bērnam uzticēties pilnīgi visiem. Ticēt savām izjūtām jeb "ieslēgt savu iekšējo signalizāciju" ir viens no pamatiem, ko mēs mācām bērniem Džimbas drošības programmā, runājot par vardarbības jautājumiem".

"Centrs Dardedze" vērš vecāku uzmanību uz to, ka seksuāla vardarbība pret bērnu ne
vienmēr izpaužas kā fizisks uzbrukums, bet tā ir jebkāda neķītra darbība, piemēram, ja bērns ir spiests skatīties filmas, foto vai literatūru, kas nav piemērotas viņa vecumam. Šādās situācijās nav vispār fiziska kontakta, bet arī tā ir bērna seksuāla izmantošana, jo bērns jūtas bezspēcīgs, izmisis un psiholoģiski traumēts.

"Ikdienā palīdzot bērniem, kuri cietuši no dažādām pieaugušo pārestībām, esam pārliecinājušies, ka daļa no šīm nelaimēm nebūtu notikušas, ja bērns zinātu kā tādās
situācijās rīkoties - mācētu nosaukt palīdzības dienesta tālruni, zinātu, ko darīt, ja kāds svešinieks, lūdz viņam doties līdzi, mācētu atšķirt labos pieskārienus no sliktajiem," uzsver Agnese Sladzevska, "Centrs Dardedze" vadītāja.

"Centrs Dardedze" izstrādāto Džimbas drošības programmu, kuru šogad līdzfinansē  Labklājības Ministrija valsts programmas bērna un ģimenes stāvokļa uzlabošanai  2014.gadam ietvaros, aicināti apmeklēt gan pirmsskolas, gan sākumskolas vecuma bērni  kopā ar saviem skolotājiem un sociālajiem pedagogiem. Programmas mērķis ir iemācīt  bērniem atpazīt bīstamas situācijas un kā rīkoties, lai mazinātu risku bērniem kļūt par vardarbības upuriem. Vairāk informācijas: www.centrsdardedze.lv; www.dzimba.lv

Comment Form