VBTAI: biežākie pārkāpumi izglītības iestādēs – vardarbība no pedagogu puses un vienaudžu vidū
Foto: Shutterstock

Viena no Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas (VBTAI) pamatfunkcijām ir uzraudzīt un kontrolēt Bērnu tiesību aizsardzības likuma un citu bērnu tiesību aizsardzību regulējošo normatīvo aktu ievērošanu. Kopumā 2019. gadā, veicot 155 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes, bērni aizpildīja 718 anonīmas aptaujas anketas, inspektori veica pārrunas ar 1705 bērniem, un šajās pārbaudēs konstatēta virkne dažādu pārkāpumi. Par pārkāpumiem tika sāktas arī administratīvo pārkāpumu lietas un 16 gadījumos vainīgajām personām piemērots sods, savā publiskajā gada pārskatā par pagājušo gadu informē VBTAI.

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Visbiežāk konstatētie bērnu tiesību pārkāpumi izglītības iestādēs ir vardarbība no pedagogu puses un vienaudžu vidū, bet par to plašāk tālākajā izklāstā.

Vispārizglītojošās un speciālās skolās 2019. gadā atklāti 30 gadījumi, kad bērni piedzīvojuši vardarbību no pedagogu puses, viens šāds gadījums arī konstatēts internātskolā un speciālās internātskolā, bet deviņi vardarbības gadījumi no pedagogu puses atklāti arī pirmsskolas un speciālās pirmsskolas izglītības iestādēs.

Otrs izplatītākais pārkāpums ir vienaudžu savstarpējā vardarbība, 22 šādi gadījumi atklāti vispārizglītojošās un speciālās skolās, pieci – internātskolās un speciālās internātskolās, bet 10 – bērnudārzos.

Tāpat VBTAI inspektori konstatējuši gana daudz gadījumu, kad izglītības iestādēs tiek pielietotas
nepedagoģiskas metodes un nepiemērotas disciplinēšanas ietekmes darbā ar bērniem. 18 šādi gadījumi atklāti vispārizglītojošās un speciālās skolās, viens – internātskolā un speciālā internātskolā, bet pieci – bērnudārzos.

Arī nepietiekama sadarbība ar vecākiem konstatēta dažādās izglītības iestādēs, bet visvairāk – 17 gadījumos – tieši bērnudārzos. Bērna drošība tikusi apdraudēta sešos gadījumos vispārizglītojošās un speciālās skolās un astoņos – bērnudārzos.

Kā skaidro VBTAI, gadījumos, kad bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu laikā tiek konstatēta emocionālā un/ vai fiziskā vardarbība pret bērnu, ko pieļāvušas valsts vai pašvaldību institūciju amatpersonas vai darbinieki, inspektoram ir tiesības pieņemt lēmumu par lietvedības uzsākšanu administratīvā pārkāpuma lietā, kā arī inspektoram ir tiesības noformēt administratīvā pārkāpuma protokolu par iespējamu emocionālo un/ vai fizisko vardarbību pret bērnu. Savukārt, konstatējot nepedagoģisku metožu izmantošanas gadījumus, iestādes vadītājs pēc savas iniciatīvas vai pēc inspektoru ieteikuma ir tiesīgs disciplināri sodīt pārkāpumu pieļāvušo personu.

Apkopojot informāciju par inspekcijas uzsāktajām administratīvo pārkāpumu lietvedībām, secināms, ka 2019. gadā inspektori izskatīja 50 administratīvo pārkāpumu lietas un 16 no tām tika pieņemts lēmums par administratīvā soda piemērošanu. Par pārbaužu laikā konstatētajiem nepedagoģisku metožu izmantošanas gadījumiem, inspektori, pamatojoties uz bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes rezultātiem, iestādes administrācijai ieteica piemērot personai disciplinārsodu.

Inspekcijas valsts bērnu tiesību aizsardzības inspektori 2019. gadā veica 155 bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes:

 • bērnu ārpusģimenes aprūpes iestādēs – 11 pārbaudes;
 • internātskolās, tostarp speciālajās internātskolās – sešas pārbaudes;
 • vispārizglītojošajās un speciālajās skolās – 75 pārbaudes;
 • pirmsskolas izglītības iestādēs – 41 pārbaudes;
 • krīžu un rehabilitācijas centros – piecas pārbaudes;
 • ieslodzījuma vietās – vienu pārbaudi;
 • sociālās korekcijas izglītības iestādē – vienu pārbaudi;
 • sporta un atpūtas nometnēs – četras pārbaudes;
 • ārstniecības iestādēs – vienu pārbaudi;
 • pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem – astoņas pārbaudes;
 • citās iestādēs – divas pārbaudes.

Pārkāpumi internātskolās

2019. gadā inspektori veica sešas pārbaudes speciālajās internātskolās un internātskolās vardarbības risku izvērtēšanai skolas internātā. Bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes speciālajās internātskolās un internātskolās, lai novērtētu iespējamos vardarbības, tostarp seksuālās vardarbības riskus, inspekcija veic kopš 2013. gada.

Patiesībā ar bērnu tiesību ievērošanu šajās izglītības iestādēs grūtības jau ir gadiem. Arī pērn rakstījām, ka internātskolās ik gadu atklāj gana daudz pārkāpumu.

Izvērtējot bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu rezultātus par 2019. gadu, secināms, ka internātskolās un speciālajās internātskolās tiek pieļauti bērnu tiesību pārkāpumi un nepilnības:

 • četros gadījumos nepietiekama sadarbība ar vecākiem;
 • divos gadījumos emocionāla vardarbība no pedagoga puses;
 • divos gadījumos emocionāla vienaudžu savstarpējā vardarbība;
 • vienā gadījumā vienaudžu savstarpējā fiziskā vardarbība;
 • vienā gadījumā vienaudžu savstarpējā seksuālā vardarbība;
 • vienā gadījumā nepedagoģisku metožu pielietošana darbā ar bērniem.

Pēc katras bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes veikšanas inspekcija sniedz ieteikumus konstatēto nepilnību novēršanai. Pēc veiktajām pārbaudēm speciālajās internātskolās un internātskolās tika uzsāktas divas administratīvā pārkāpuma lietvedības par pedagogu vardarbību pret bērnu.

Pārkāpumi krīzes un rehabilitācijas centros un nometnēs

Inspekcija 2019. gadā veica piecas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes arī krīzes un rehabilitācijas centros. Tika konstatēts:

 • divos gadījumos nelabvēlīga sociālā vide iestādē;
 • divos gadījumos vienaudžu savstarpējā emocionālā vardarbība;
 • divos gadījumos apdraudēta bērna drošība iestādē;
 • vienā gadījumā nepedagoģisku metožu pielietošana darbā ar bērniem;
 • vienā gadījumā vienaudžu savstarpējā fiziskā vardarbība,
 • vienā gadījumā apdraudētas bērna tiesības iegūt pamatizglītību;
 • vienā gadījumā netiek nodrošinātas bērna tiesības uz atpūtu un brīvo laiku;
 • vienā gadījumā konstatēta nepietiekama sadarbība ar vecākiem.

Vēl VBTAI pērn veica četras bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes bērnu nometnēs. Tika konstatēts:

 • vienā gadījumā nometnē ir apdraudēta bērna drošība;
 • vienā gadījumā ir nepietiekama sadarbība ar vecākiem.

Vienu bērnu tiesību ievērošanas pārbaudi inspekcija veica arī ārstniecības iestādē, kur pārkāpumi netika konstatēti.

Pārkāpumi pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem


VBTAI pagājušajā gadā veica astoņas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes pie bērnu uzraudzības pakalpojuma sniedzējiem, un tajās tika konstatēts, ka:

 • divos gadījumos netiek ievēroti Ministru kabineta noteikumi bērnu uzraudzības pakalpojumu sniedzējiem;
 • divos gadījumos ir apdraudēta bērna drošība;
 • divos gadījumos bērniem netiek nodrošināta droša, saturīga un lietderīga brīvā laika pavadīšana;
 • vienā gadījumā konstatēts neatbilstošs bērnu skaits grupā;
 • vienā gadījumā darbiniekiem nav obligātās veselības aprūpes kartes.

Pēc bērnu tiesību ievērošanas pārbaužu veikšanas iestādēm un fiziskām personām tika uzdoti uzdevumi konstatēto pārkāpumu un nepilnību novēršanai.

Inspekcija 2019. gadā veica divas bērnu tiesību ievērošanas pārbaudes citās iestādēs. Tika konstatēts:

 • vienā gadījumā – nepietiekama sadarbība ar vecākiem;
 • vienā gadījumā – vienaudžu savstarpējā emocionālā vardarbība;
 • vienā gadījumā – savstarpējā fiziskā vardarbība;
 • vienā gadījumā apdraudēta bērna drošība.

Tags

Bērnudārzi Emocionāla vardarbība Izglītība Skola Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form