Sadarbībā ar valsts izglītības attīstības aģentūru
Sponsor Logo
Mobilitāte, kas palīdz pilnveidoties arī pasniedzējiem
Mobilitāte, kas palīdz pilnveidoties arī pasniedzējiem
Foto: publicitātes
Lai gan biežāk "Erasmus+" tiek asociēts ar iespēju tieši profesionālo izglītības iestāžu audzēkņiem doties mācību mobilitātes praksē, tomēr programma sniedz iespējas arī pedagogiem. Dodoties uz ārvalstīm, arī viņi var papildināt savas zināšanas, iedvesmoties jaunām mācību tehnikām, kā arī novērtēt izglītības iestāžu sniegtās iespējas gan pie mums, gan citur.
Jelgavas tehnikums trīs gadus pēc kārtas izmanto "Erasmus+" mobilitātes projektu sniegtās iespējas un visās izglītības programmās piedāvā ne tikai audzēkņiem, bet arī profesionālo mācību priekšmetu skolotājiem papildināt savas zināšanas un prasmes ārvalstīs. Par ieguvumiem no "Erasmus+" programmas sarunājāmies ar Jelgavas tehnikuma pārstāvjiem – izglītības metodiķi autotransporta un būvniecības jomā Gunti Janmeru un projekta vadītāju Jolantu Milleri.
Iziet ārpus komforta zonas
""Erasmus+" mācību mobilitātes ir iespēja topošajiem speciālistiem gūt profesionālo pieredzi ārvalstīs, dodoties mācību praksē uz kādu no "Erasmus+" partnervalstīm. Audzēkņiem tas dod iespēju iegūt jaunas zināšanas un pilnveidot profesionālās kompetences, kas veicinās ne tikai viņu personīgo, bet arī profesionālo izaugsmi, nodarbinātību un iespējas iekļauties Eiropas darba tirgū. Savukārt pedagogiem starptautiskā pieredze palīdz pilnveidot ikdienas darbu un rosina profesionālo mērķu sasniegšanu," stāsta Jolanta Millere.

""Erasmus+" mobilitāte un stratēģiskās partnerības projekti ir izaicinājums gan pedagogam, gan studentam. Tie paver iespējas pārliecināties par katra spējām adaptēties svešā vidē, sazināties svešvalodā un rast risinājumus nestandarta situācijās," uzsver Jolanta Millere. Un tomēr Jelgavas tehnikuma audzēkņi labprāt izmanto iespēju piedalīties "Erasmus+" projektu mācību mobilitātē. Interesentu netrūkst, tāpēc dalībnieki tiek izvēlēti konkursa kārtībā, uzklausot arī rekomendācijas no profesionālās izglītības skolotājiem, angļu valodas skolotāja un grupas audzinātāja.

"Erasmus+" liek mobilizēt savas labākās rakstura īpašības, lai iekļautos darba kolektīvos un vietējās sabiedrībās. Tāpat mobilitāte liek pilnveidot svešvalodu zināšanas, turklāt ne tikai sarunvalodas līmenī, bet arī atbilstošajā profesijā.
Studenti izjūt lielāku atbildību par savu darbu, izrāda interesi par mobilitātes valsts kultūru un labprāt piedalās vietējās aktivitātēs. Katra pozitīvā pieredze un veiksmes stāsts ir motivācija izaicināt sevi, iziet no komforta zonas un doties pasaulē," uzsver Jolanta Millere.
Starptautiska profesionālā pieredze
Jelgavas tehnikuma izglītības metodiķis autotransporta un būvniecības jomā Guntis Janmers kopā ar studentiem "Erasmus+" mobilitātēs pabijis vairākkārt. "Mūsu automehāniķu un inženierkomunikāciju tehniķa profesiju apguvēji "Erasmus+" mobilitāti īstenojuši Francijā, Spānijā, Anglijā un Vācijā. Studentu pieredzes stāsti šajās mobilitātēs ir dažādi un dažreiz sākotnējā negatīvā pieredze rezultātā izrādās laba dzīves skola turpmākai izaugsmei. "Erasmus+" studentiem ļauj iepazīt darba vietas, uzņēmumus un profesionālās izglītības iestādes citās valstīs. Tā ir arī iespēja salīdzināt uzņēmumus, kuros viņi ir bijuši mācību praksēs Latvijā ar ārvalstu uzņēmumiem," uzsver Guntis Janmers.

Jautāts par "Erasmus+" lomu studentu izaugsmē, pasniedzējs uzsver, ka gandrīz katrs students, kurš ir bijis "Erasmus+" mobilitātē, pārvērtē savas iepriekšējās zināšanas un viedokli par "vieglo peļņu" ārvalstīs un vairs netiecas uzreiz pēc skolas pamest Latviju. Izbaudījuši konkurenci un novērtējuši apstākļus ārvalstīs, studenti meklē un arī pēc Jelgavas tehnikuma beigšanas atrod labu darbu tepat Latvijā. Darba devēji pozitīvi novērtē pieredzi, ko studenti guvuši "Erasmus+" mobilitātes laikā ārvalstīs. Daļa studentu turpina izglītību atbilstošajā profesijā kādā no Latvijas augstskolām.
Iespējas mācību procesa uzlabošanai
Apmeklējot dažādus uzņēmumus un profesionālās izglītības iestādes, mācību telpas un laboratorijas ārvalstīs, pedagogi iepazīst materiāli tehnisko bāzi, laboratoriju iekārtojumu un dažādās pieejas praktiskai mācību norisei: "Personīgi man starptautiskās pieredzes gūšana palīdz nodrošināt pilnvērtīgu materiāli tehnisko bāzi Jelgavas tehnikumā automehāniķu un inženierkomunikāciju tehniķa programmās."

Pieredzes apmaiņas laikā kopā ar ārvalstu kolēģiem tiek meklētas labākās metodes praktisko mācību organizācijā un vadīšanā. Savukārt "Erasmus+" mobilitātē gūto pieredzi darba vietās var lieti izmantot mācību stundās dažādu situāciju analīzei. "Tādējādi kopā ar studentiem meklējam atrisinājumu konkrētām situācijām, analizējam, kādēļ risinājums bijis tieši tāds un meklējam citus iespējamos risinājumus," uzsver Guntis Janmers.
Pēc "Erasmus+" mobilitātēm skolotāji pārskata savas mācību programmas, veic uzlabojumus un aktualizē atsevišķas mācību tēmas. Vērojot mācību stundas un praktiskās nodarbības ārzemēs, var skaidri saskatīt gan kopīgo, gan atšķirīgo. Guntis secina, ka mācīšanas tehnikas profesionālajā izglītībā ir ļoti līdzīgas gan Latvijā, gan ārvalstīs.
"Kopīgais ir pedagogu motivācija strādāt un nodot savas zināšanas studentiem – topošajiem profesionāļiem. Īpaši praktisko mācību stundās var redzēt, ar kādu degsmi darbojas pedagogi. Atšķirībā no mums, ārvalstīs skolotāji stādā ar mazāku studentu skaitu grupā. Tas, protams, atvieglo pedagoga individuālo darbu ar izglītojamajiem, taču Jelgavas tehnikuma pedagogi prot īstenot individuālo pieeju katram izglītojamajam, neskatoties uz lielāku izglītojamo skaitu grupā. Salīdzinot "Erasmus+" mobilitātēs iepazītās darba vietas un uzņēmumus, ar lepnumu varu teikt, ka visas Jelgavas tehnikuma praktisko mācību laboratorijas automehāniķiem un inženierkomunikāciju tehniķiem ir aprīkotas ar modernākām un mūsdienu prasībām atbilstošākām iekārtām," stāsta Guntis Janmers.
Foto: publicitātes
Kompleksa un ļoti vērtīga pieredze
Jelgavas tehnikuma pārstāvis "Erasmus+" mobilitātes un stratēģiskās partnerības projektus vērtē kā ļoti nepieciešamu mācību procesa sastāvdaļu. "Uzskatu, ka šie projekti jau sen īsteno prasmes, uz kurām akcents ir likts tikai pēdējā laikā," uzsver Guntis Janmers.

Savukārt Jolanta Millere piebilst, ka, piedaloties "Erasmus+" mobilitātē, ieguvējs pilnīgi noteikti ir ikviens. Dalība "Erasmus+" programmā sniedz kompleksu un ļoti vērtīgu pieredzi samērā īsā laika posmā, ļaujot novērtēt svešvalodu zināšanu nepieciešamību, atklāt izglītojamo un pedagogu potenciālu, tādējādi palīdzot mobilitātes dalībniekiem turpmāku lēmumu pieņemšanā.

Projektu atbalsta:

Projekta "Erasmus+ iedvesmo" veidotāji: saturs – Oskars Morozovs, Jolanta Roze, Andra Čudare, Sabīne Košeļeva, foto – Ginta Špate, Kārlis Dambrāns, Mārtiņš Purviņš, video – Patriks Pauls Briķis un Miks Siliņš, dizains – Inga Čujevska, izstrāde – Kārlis Simanovičs, redaktore – Kristīne Melne, projekta vadītāja – Anta Akantjeva-Ummere
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.