Sadarbībā ar valsts izglītības attīstības aģentūru
Sponsor Logo
No Eiropas var ne tikai ņemt, bet arī dot
No Eiropas var ne tikai ņemt, bet arī dot
Cilvēkiem, kas dara darbu, ko mīl, un dara to no sirds, ir tāds īpašs zaigojums acīs. Un tieši tādu dzirksteli varēja just, kad sarunājāmies ar Babītes PII vadītāju Ingrīdu Dzelzkalēju, kas trīs gadu laikā, kopš ir šīs iestādes vadītāja, ir sasniegusi ārkārtīgi daudz – ne tikai pirmsskolas izglītības iestādes teritorijas un apmācību programmas pilnveidošanā, bet arī savas un iestādes pedagogu profesionālo un personīgo prasmju attīstībā, tai skaitā, iesaistoties ERASMUS+ projektos. Runājot ar viņu, rodas pārliecība, ka jebkuru vēlmi ir iespējams īstenot, uz to tikai mērķtiecīgi vajag tiekties.
Dalība ERASMUS+ mobilitātē un sadarbības aktivitātēs papildina izglītības iestādes līdzšinējo darbošanos ar vērtīgu pieredzi, kuru lieliski var izmantot kā tagad, tā arī integrēt nākotnes plānos, nodrošinot mūsdienīgu un lietpratībā balstītu izglītību. Par to, kā no Eiropas var ne tikai ņemt, bet arī dot noderīgu un kvalitatīvu ieguldījumu kopējai Eiropas izglītības telpai, pieredzē dalās Babītes PII vadītāja Ingrīda Dzelzkalēja.
Ar neatlaidīgu darbu sapņi pārvēršas realitātē
"Pirmo reizi par ERASMUS+ sniegtajām iespējām es uzzināju, strādājot par mūzikas skolotāju Jūrmalā, kad Dziesmu un deju svētku mēģinājuma laikā Majoru vidusskolas kolēģe stāstīja, ka dosies uz Vāciju darba vērošanā. Un tad es uzdevu sev jautājumu "Vai tad es to nevaru? Citi brauc, es arī gribu!". Līdz ar papildu darba uzsākšanu Babītes bērnudārzā par pirmsskolas mūzikas skolotāju sāku aktīvi interesēties un domāt par ERASMUS+ projektiem," stāsta Ingrīda Dzelzkalēja.

Viņa neatlaidīgi tiecās pēc sava sapņa – nokļūt starptautiskajos K.Orfa mūzikas skolotāju kursos: "Man nebija finansiālu iespēju to visu pašai apmaksāt, tāpēc izmantoju ERASMUS+ piedāvātās iespējas. Atlika tikai visu izplānot, salikt uz papīra un iesniegt. Tā nu es 2015. gada augustā nokļuvu fantastiskos kursos pie pasaules līmeņa Orff pedagogiem. Atgriezos no Anglijas iedvesmota, pacilāta, bagāta ar zināšanām, laimīga un gatava gāzt kalnus."
ERASMUS+ aizrauj, ieinteresē un rada gandarījumu
Kad 2017. gadā Ingrīda Dzelzkalēja kļuva par Babītes PII vadītāju, viņa ar lielu pārliecību zināja, ka ERASMUS+ projekti būs iestādes ikdienas svarīga sastāvdaļa. Šobrīd Babītes PII piedalās gan ERASMUS+ mācību mobilitātēs, gan stratēģiskās partnerības projektos.

2019. gadā noslēdzās divi ERASMUS+ projekti, savukārt trešā projekta gaitu ir ietekmējusi pašreizējā epidemioloģiskā situācija pasaulē, atliekot tā noslēgumu līdz nākamajam gadam.
"Babītes PII ir pieejama liela apzaļumota teritorija, kas dod iespēju darboties ar bērniem ārā, tikai tajā laikā pietrūka zināšanu un prasmju, kā to kvalitatīvāk izmantot," skaidro iestādes vadītāja. Lai apgūtu un ieviestu praksē āra izglītības metodes, instrumentus un pedagoģiskās tehnikas, īstenots ERASMUS+ projekts "Brīvdabas mācību aktivitātes pirmsskolā", kura laikā divas skolotājas devās mobilitātēs papildināt zināšanas āra izglītības jomā Čehijā un Zviedrijā, bet Ingrīda Čehijā smēlās vadības zinībās, lai, būdama jauna vadītāja, prasmīgāk spētu vadīt pārmaiņas un ieviest stratēģijas.

Projektā "From North to South for better understanding Europe" četru dalībvalstu pirmsskolu pedagogi iepazina citu valstu pieeju pirmsskolas izglītībā caur mūziku, ritmu, kustību un nacionālās kultūras īpatnībām.

"Projekta sagatavošanas laikā seminārā Zviedrijā tapa ideja, ka, esot vizītē Somijā, varētu sarīkot semināru pie leģendārās somu Orff pedagoģes un komponistes Soili Perkio. Biju par viņu daudz dzirdējusi un sapņoju reiz nokļūt pie Soili kursos. Un, ziniet, mums tas patiešām izdevās! Mēs ar divām Babītes PII skolotājām bijām nokļuvušas pasaules līmeņa seminārā pie Soili Perkio," stāsta Ingrīda Dzelzkalēja, kurai ERASMUS+ jau atkal palīdzēja piepildīt sapni.

"Ar projektu "Move, sing and spy under the same sky" vēlējāmies panākt, lai mācības pirmsskolā vairāk notiktu ārā, dabā, lai tiktu veicināta kustību aktivitāte," par jaunāko ERASMUS+ projektu, kurā iesaistījusies Babītes PII, stāsta iestādes vadītāja. Projekta noslēgums gan ir atlikts līdz nākamā gada februārim, ņemot vērā epidemioloģisko situāciju pasaulē.
Motivēti darīt un īstenot arvien jaunas idejas
ERASMUS+ projekti dod iespēju salīdzināt dažādu valstu pieeju, prakses un metodes. No katra brauciena skolotājas atgriežas pārliecinātas par sevi, iedvesmotas un jaunām idejām bagātas. Braucieni ienes jaunas vēsmas darbā ar bērniem. Grieķijā, Spānijā un Ungārijā skolotājas varēja izbaudīt lielisku dabas un kultūrvēsturisko vidi, bet pedagoģiskā darba kontekstā lielākie ieguvumi ir no pieredzes apmaiņas Somijā un Zviedrijā. "Somija pedagoģiskā darba kontekstā sniedz vērtīgu redzējumu," stāsta Babītes PII vadītāja, "tur viss notiek mierīgi, plūstoši, bez nervozitātes. Helsinku lielākajā bērnudārzā Päiväkoti Franzenia mūs pārsteidza somu mēbeles, kas ir pielāgotas ne tikai bērniem, bet arī pedagogiem. Bērni pārsvarā sēž uz augstiem krēsliem pie normāla augstuma galdiem. Skolotājam, pieejot pie bērna, nav jāsaliecas vai jāsēž uz zemā bērnu krēsliņa - skolotājas atrodas sev ērtā, dabīgā pozā. Lovīsā iepazinām jaunu mākslas tehniku – zīmējumus ar cukura sīrupu. Arī mūsu bērniem ļoti patīk šāda krāsu pludināšanas tehnika. Somijā mūs iepazīstināja arī ar dziesmu zīmēšanas metodi (song drawing) - tā ir aizraujoša muzikālā darbība, kurā dziedāšana un zīmēšana iet roku rokā."

Praksē ieviesta arī pirms dažiem gadiem Zviedrijas Montesori pirmsskolā novērotā bērnu pašapkalpošanās ēdienreizēs. "Tagad arī mums vairs nav problēmu organizēt ēdināšanu tā, lai bērni paši uzliktu, cik un ko vēlas," skaidro Babītes PII vadītāja. No skandināviem pārņemtas arī vairākas idejas aktivitātēm ārā, bet no ungāriem aizgūta ideja par pasaku tūri mežā, kas īstenota arī Babītes PII teritorijā.
Šajā projektu īstenošanas laikā visi skolotāji un arī divi skolotāju palīgi ir bijuši kursos vai pieredzes apmaiņā kādā no Eiropas valstu pirmsskolām. Skolotājām pirms braucieniem bija bažas par angļu valodas zināšanām, taču praksē ir pierādījies, ka nav jābaidās, ja prasmes ir tikai nelielas – cilvēki ir atsaucīgi, izpalīdzīgi un saprotoši. Neviens nesmejas un nepārmet, ja kāds izsakās nepareizi vai ar akcentu.
Mums ir, ko rādīt un mācīt arī Eiropai
ERASMUS+ projektu ietvaros partnervalstis apmeklēja arī Babītes PII, vērojot ikdienas darbu ar bērniem. "Man lielu gandarījumu sniedza viesu uzņemšana. Pirmā viesu uzņemšana bija stresa pilna, jo gribējās visu izdarīt pēc iespējas labāk. Man bija iespēja parādīt, ko mūzikas jomā spēj Latvijas bērnudārza audzēkņi un cik augstā līmenī pie mums Latvijā ir mūzikas izglītība pirmsskolā, taču paralēli bija jāparedz vērtīgas kultūras aktivitātes, jāpadomā par viesu ēdināšanu, par suvenīriem un transportu. Man ļoti palīdzēja kolēģes, uztverot gan manas idejas, gan atbalstot pasākuma organizatorisko pusi. Otrajā reizē jau viss noritēja daudz vieglāk, visi darbojās kā labi iestrādāts mehānisms," stāsta Ingrīda Dzelzkalēja.

Babītes PII saņēmusi daudz atzinīgu un sirsnīgu vārdu gan par organizāciju, gan saturīgajām mācību aktivitātēm: "Jūs nevarat iedomāties, cik lepna jutos gan par mūsu mazo Babītes bērnudārzu, gan par Latviju kopumā. Mums ir, ko rādīt un mācīt arī Eiropai. Ceru, ka mēs nekad nepazaudēsim to, ka mums pirmsskolās ir gan mūzikas, gan sporta skolotāji."
Nākotnes plāni un ierobežojumi
Šogad rudenī Babītes PII ir uzsākusi divus ERASMUS+ projektus, kuru ietvaros vēlas bērnos attīstīt radošu konstruktīvo domāšanu, pastiprināti pievērsties matemātikas jomai. Sešu valstu projekts "Little nature lovers" Babītes PII ir nozīmīgs, lai digitālajā laikmetā nepazaudētu zināšanas un saikni ar dabu. Īpaši tāpēc, ka Babītes bērnudārzs atrodas skaistā, zaļā vietā – visas iespējas bērniem izzināt pasauli, esot tiešā saskarsmē ar dabu un tās objektiem.

"Diemžēl Covid-19 ietekmē projektus pašreiz nevaram īstenot, kā sākotnēji bija plānots – nācās atcelt dalību oktobrī paredzētajos kursos Itālijā, bet ar skolu partnerības projekta dalībniekiem bez domāšanas pieņēmām lēmumu, ka 2020. gadā nekur neviens nebrauksim," teic Babītes PII vadītāja, piebilstot, ka ir priecīga, ka komunikācija turpinās ar dažādiem tiešsaistes un digitālajiem rīkiem, organizētām aktivitātēm katram savā bērnudārzā.
Profesionālā pilnveidošanās un izaugsme
ERASMUS+ projekti attīsta spējas tālredzīgi plānot, redzēt iestādes attīstību kopumā un tālākā perspektīvā. "Pēc dabas esmu tāda, kurai jauni izaicinājumi ir nepieciešamība – tas liek nepārtraukti mācīties, meklēt un atrast, iegūt un dot. Man ļoti patīk dalīties pieredzē – ja esmu ko interesantu un labu uzzinājusi, man noteikti tas kādam jāparāda, jāpastāsta un jāpadalās. Un ja es saņemu atgriezenisko saiti, ka manis dotais noder citiem darbā ar bērniem, tad šis gandarījums ir neizmērojams. Tā ir neaprakstāma laimes sajūta, jo esmu paveikusi nozīmīgas lietas, turklāt bērnu izglītības labā," uzsver I.Dzlezkalēja.

Kā atzīst Babītes PII vadītāja, ERASMUS+ projektos ir vērts iesaistīties, jo Eiropas Savienība sniedz lielisku iespēju un finanses – tikai ir jāpastrādā, lai pie tā tiktu.
Vienīgais šķērslis ir negribēšana. Toties mūsdienu brīvās ceļošanas laikmetā, neņemot vērā Covid laiku, nav māksla kaut kur aizbraukt par lielu naudu. ERASMUS+ programma sniedz milzīgu pievienoto vērtību bezmaksas ceļošanai – tā ir izglītošanās un komunikācijas prasmju trenēšana svešvalodā, tā ir iespēja iepazīt valsti un tās kultūru nevis tūrista acīm, bet būt iekšā reālajā dzīvē, ikdienā. Tas patiešām ļauj sajusties kā daļai no Eiropas izglītības telpas. Un mēs – Latvija – noteikti esam augstas kvalitātes šīs izglītības telpas daļa. Dalība projektos bagātina mūsu ikdienu - tie ir jauni izaicinājumi un mērķi, kuru sasniegšana ceļ pašapziņu gan personīgā, gan institucionālā līmenī.

Projektu atbalsta:

Projekta "Erasmus+ iedvesmo" veidotāji: saturs – Oskars Morozovs, Jolanta Roze, Andra Čudare, Sabīne Košeļeva, foto – Ginta Špate, Kārlis Dambrāns, Mārtiņš Purviņš, video – Patriks Pauls Briķis un Miks Siliņš, dizains – Inga Čujevska, izstrāde – Kārlis Simanovičs, redaktore – Kristīne Melne, projekta vadītāja – Anta Akantjeva-Ummere
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.