Sadarbībā ar valsts izglītības attīstības aģentūru
Sponsor Logo
Paplašināt redzesloku un izaicināt sevi
Valmieras tehnikuma pieredze 'Erasmus+' programmā
Paplašināt redzesloku un izaicināt sevi
Valmieras tehnikuma pieredze 'Erasmus+' programmā
Mācības un studēšana mūsdienās nav tikai mērķtiecīga zināšanu apgūšana, studiju laikā neredzot neko citu kā vien ceļu no dzīvesvietas līdz mācību iestādei un atpakaļ. "Erasmus+" programma mūsdienu zinātkārajiem jauniešiem, viņu pasniedzējiem un pašām mācību iestādēm piedāvā plašas izaugsmes un pilnveidošanās iespējas. Par to, kā "Erasmus+" programma ietekmē Valmieras tehnikumu un tā audzēkņus, stāsta tehnikuma direktore Vineta Melngārša un projektu daļas vadītāja Kristīne Auziņa.
"Valmieras tehnikuma (turpmāk rakstā – VT) audzēkņi atšķirībā no augstskolu studentiem "Erasmus+" programmā var aizvadīt piecas līdz sešas nedēļas. Tā ir lieliska iespēja atvērt horizontus, noņemt klapes no acīm un praktiskos apstākļos iemācīties izdzīvot un sadzīvot svešā vidē," skaidro tehnikuma direktore. "Piedalīties "Erasmus+" mobilitātē VT audzēkņiem nav obligāts nosacījums, tā ir katra jaunieša izvēle. Katrai programmai tiek izsludināta pieteikšanās un konkurss, tiek vērtētas pretendentu sekmes, svešvalodu prasmes, sekots, lai nebūtu disciplīnas pārkāpumu. Izvērtēšanai seko intervija, kuras laikā mēs pārliecināmies, ka jaunietis ir motivēts doties ārvalstu praksē. Līdz šim visi jaunieši, kas pārstāvējuši VT "Erasmus+" programmā, ir atstājuši labu iespaidu."
Gan audzēkņiem, gan pasniedzējiem
"Meklējot sadarbības partnerus, rūpīgi sekojam tam, kādas prasmes ir jāapgūst praksē, un saskaņojam ar otru pusi, lai piedāvājums sakristu ar to, kādas prasmes mūsu jaunietim ir jāapgūst. Atsevišķos gadījumos skolēns pats sameklē sev prakses vietu ārzemēs, pārsvarā tie ir ilglaicīgi un uzticami VT sadarbības partneri," skaidro projektu daļas vadītāja.

Dalība "Erasmus+" projektos pilnveidoties ļauj ne tikai VT audzēkņiem, bet arī tā pasniedzējiem.

"Tie pasniedzēji, kuri "Erasmus+" programmā dodas ārvalstu vizītēs, nostiprina un pilnveido savas svešvalodu zināšanas gan ikdienas komunikācijā, gan profesionāli, pilnveidojot specifisko terminoloģiju sava priekšmeta ietvaros," skaidro Vineta Melngārša.
Nenovērtējama ir pieredze, ko skolotāji iegūst, redzot, kādas metodes un paņēmienus izmanto viņu ārvalstu kolēģi, pasniedzot vienu un to pašu mācību programmu vai priekšmetu dažādās valstīs.
"VT ēdināšanas pakalpojumu speciālisti regulāri dodas praksē uz Dāniju, kur apgūst praktiskās iemaņas dažādu ēdienu gatavošanā. Esam novērojuši, ka salīdzinājumā ar Dāniju VT ēdienu gatavošanas laboratorijas ir tehniski labāk aprīkotas, mūsu audzēkņi mācību procesā strādā ar ļoti modernām, daudzveidīgām iekārtām, mācās pagatavot arī tehniski ļoti sarežģītus ēdienus. Savukārt no Dānijas kolēģiem varam mācīties ēdināšanas speciālistu apmācības metodiku, kura ir ļoti tuva reālajai darba videi ēdināšanas uzņēmumā. Dānijas kolēģi vairāk uzmanības pievērš audzēkņa izpratnes radīšanai par to, kādas pavāra darbības ietekmē ēdiena kvalitāti, vienkāršoti izsakoties, vairāk ļauj audzēknim pašam plānot gan nepieciešamo produktu daudzumu, gan paņēmienus, ļaujot arī kļūdīties. Tādējādi tiek gūta pieredze par to, kādas darbības ietekmē gala rezultātu – gatavo ēdienu.

Nenovērtējama ir arī darba kultūras apguve, kur pedagogi lielu uzmanību pievērš virtuves darbinieku komandas gara attīstīšanai, nostiprinot pārliecību, ka katra komandas locekļa darbs ir vienlīdz svarīgs."

"Strādājot ar ārvalstu studentiem, kuri "Erasmus+" un citu apmaiņas projektu ietvaros ierodas Valmieras tehnikumā, mūsu pedagogiem ir jāiegulda liels darbs mācību priekšmetu un mācību moduļu pielāgošanai latviski nerunājošiem studentiem, kas atkal jau nostiprina un pilnveido svešvalodu zināšanas. Neapšaubāms ieguvums ir arī kultūru atšķirību iepazīšana, mācību metožu pilnveidošana atbilstoši katras konkrētās valsts un izglītības sistēmas īpatnībām," piebilst projektu daļas vadītāja.

Pieredze padara labākus
Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša
"Erasmus+" programma ir motivācija sevi pozitīvi izaicināt – augt un attīstīties VT audzēkņiem un mācību spēkiem. Tā arī ir iespēja un motivācija pilnveidot un padarīt mūsdienīgākas VT mācību programmas un tajās izmantotās tehnikas un tehnoloģijas.

"Pieredze ārvalstu uzņēmumos un izglītības iestādēs ir devusi ierosmi jaunu izglītības programmu attīstībai nākotnē, kā arī devusi iespēju iepazīties ar jaunākajām informācijas un komunikācijas tehnoloģijām, kas tiek pielietotas profesionālās un vispārējās izglītības jomās citviet Eiropas Savienībā," stāsta VT direktore.

"Valmieras tehnikumā sadarbībā ar ārvalstu partneriem ir ieviestas vairākas jaunas un inovatīvas tehnoloģijas, sākot no modernām mehatronikas laboratorijām un pilna cikla ražošanas procesu imitēšanas iespējām līdz pat četru plakņu virtuālās realitātes risinājuma jeb virtuālās alas sniegto iespēju integrēšanai mācību procesā."
Iespēja ievērojami uzlabot valodas zināšanas
Šogad "Erasmus+" projektu īstenošanas plānos iejaucās Covid-19 pandēmija.

"Viena grupa bija spiesta atgriezties priekšlaicīgi, cits brauciens tiek pārcelts uz šo mācību gadu. Valstis, kurās šobrīd ir ļoti slikta Covid-19 situācija, nav atvērtas arī "Erasmus+", un nav iespējams prognozēt, kad viss atgriezīsies ierastajā gultnē," stāsta projektu daļas vadītāja. "Šobrīd tiek piedāvātas virtuālās mobilitātes iespējas, taču ļoti ceram, ka vismaz daļu izdosies īstenot tā, kā tas ir ieplānots, studentiem dodoties zināšanas apgūt klātienē."

Šajā mācību gadā VT plāno īstenot vairākus "Erasmus+" projektus Itālijā, Dānijā, Vācijā, Portugālē un Slovākijā.

""Erasmus+" finansētajā projektā "Work 4.0" Valmieras tehnikumā plānojam uzņemt skolēnu un skolotāju delegāciju no Vācijas, savukārt pavasarī divas mūsu skolotājas dosies uz Vāciju, lai pabeigtu projektā izstrādājamo metodisko materiālu," atklāj Kristīne Auziņa. ""Work 4.0" projektā tiek pētīti izaicinājumi, kuri dažādās nozarēs rodas automatizētu risinājumu ieviešanas procesā."

"Arī es esmu piedalījusies "Erasmus+" programmā, savulaik Vidzemes Augstskolā (ViA) studējot biznesa vadību," par savu pieredzi stāsta Kristīne Auziņa. "Vienu semestri atbilstoši savai specialitātei apguvu Eiropas biznesa vadības programmu Zviedrijā, tas bija ļoti interesanti. Lai arī ViA tajā laikā bija daudz starpvalstu sadarbības projektu, kuros mūs uz vietas apmācīja dažādi ārvalstu speciālisti, tomēr ielēkt Zviedrijas vidē, nezinot zviedru valodu, bija interesanti un vērtīgi. Lekcijas vadīja ne tikai zviedru, bet arī citu valstu pasniedzēji – franči, itāļi –, un arī kursabiedri bija no visas Eiropas, tādējādi bija iespēja iepazīt dažādu valstu studentus, viņu ierašas, raksturu. Tā bija iespēja starpkultūru komunikāciju apgūt ne tikai teorētiski, bet arī praktiski. Redzesloks krietni paplašinājās."

Valmieras tehnikuma direktore Vineta Melngārša izceļ trīs iemeslus, kāpēc mūsdienu jaunietim vajadzētu izvēlēties piedalīties "Erasmus+" programmā.
Pirmkārt, dalība "Erasmus+" programmā izglītojamajiem sniedz vērtīgu pieredzi, kā norit adaptēšanās process pavisam svešā vidē un apstākļos. Otrkārt, daudziem audzēkņiem tā ir pirmā pieredze dzīvot ilgstoši ārpus ģimenes un Latvijas robežām, paļaujoties vien uz savām valodas prasmēm un spējām pielāgoties mainīgiem apstākļiem. Un, treškārt, tehnikuma izglītojamie ir ievērojami uzlabojuši savas valodas zināšanas, ko apliecina arī OLS sistēmas piedāvātās apmācības un valodas zināšanu līmeņa novērtēšana pirms došanās piedalīties programmā un pēc atgriešanās.
Vēl viens nozīmīgs "Erasmus+" programmas virziens ir sadarbības projekti. Patlaban VT īsteno projektu "Work 4.0", kura ietvaros tiek pētīti izaicinājumi, kas dažādās nozarēs rodas automatizētu risinājumu ieviešanas procesā. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar "Berufskolleg Halle" Vācijā, un tas ietver aktīvu skolēnu iesaisti, mācību ekskursijas, grupu projektu izstrādi kopā ar vācu jauniešiem. Covid-19 ietekmē šobrīd ir apgrūtināta projektā plānotā vācu jauniešu ierašanās Valmierā, lai projekta dalībnieki varētu turpināt darbu starpvalstu grupās, prezentējot savas idejas un priekšlikumus automatizācijas ieviešanas procesa uzlabošanai uzņēmumos. "Ļoti ceram uz situācijas uzlabošanos, lai jaunieši varētu satikties klātienē 2021. gada pavasarī, savukārt skolotāju komanda turpina darboties tiešsaistē."

Projektu atbalsta:

Projekta "Erasmus+ iedvesmo" veidotāji: saturs – Oskars Morozovs, Jolanta Roze, Andra Čudare, Sabīne Košeļeva, foto – Ginta Špate, Kārlis Dambrāns, Mārtiņš Purviņš, video – Patriks Pauls Briķis un Miks Siliņš, dizains – Inga Čujevska, izstrāde – Kārlis Simanovičs, redaktore – Kristīne Melne, projekta vadītāja – Anta Akantjeva-Ummere
Informējam, ka DELFI portālā tiek izmantotas sīkdatnes (angļu val. "cookies"). Turpinot lietot šo portālu, Jūs piekrītat, ka mēs uzkrāsim un izmantosim sīkdatnes Jūsu ierīcē.