Roku rokā ar 'Erasmus+'
Foto: no Irinas Kurpnieces personīgā arhīva.

Par savu pieredzi un iepazīšanos ar programmu "Erasmus+" stāsta Kultūras biedrības "Alternatīvā Realitāte" pārstāve Irina Kurpniece.

close-ad
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled
Ads disabled

Ar "Erasmus+" projektiem mēs, Kultūras biedrība "Alternatīvā Realitāte", iepazināmies pirms pieciem gadiem – 2017. gadā. Izpētot programmu un analizējot tās mērķus, prioritātes un metodes, mūs pārsteidza tas, cik ļoti "Erasmus+" mērķi un metodes sakrīt ar to, ko paši saviem spēkiem cenšamies veikt jau kopš 2012. gada. Mēs sapratām, ka tieši šī programma spēj palīdzēt mums sasniegt arī mūsu pamatmisiju – palīdzēt citiem atrast ceļu pašattīstībai un pašizaugsmei, jo mūsu organizācijas moto ir – "Izzini pasauli – iepazīsti sevi".

"Erasmus+" – durvis uz iespēju pasauli

Mūsu mērķis, tāpat kā "Erasmus+" programmas mērķis, nav fiksēts gala rezultāts, bet tas ir personības attīstības process, kas var ilgt visu mūžu un caur kuru attīstās arī visa sabiedrība. Programma "Erasmus+" – mums tās ir durvis uz iespēju pasauli, kas var atvērties ikvienam jaunietim. Un mēs kā pavadoņi, turot jaunieti aiz rokas, soli pa soli kopā ejam pretī un caur šīm durvīm, lai parādītu viņam, cik milzīgas, gaišas un visaptverošas iespējas paveras viņa priekšā.

Jau īstenojot mūsu pašu pirmo "Erasmus+" projektu, sapratām, cik atraisošas un efektīvas ir neformālās izglītības metodes, ja tās tiek izmantotas pārdomāti, strukturēti un dinamiski. "Erasmus+" ir mūsu ceļš, kas palīdz attīstīties gan mums pašiem, gan atvērt jauniešiem durvis uz plašo pasauli, kas pilnu ar iespējām un realizējamiem sapņiem. Mēs ejam šo ceļu apzinīgi, roku rokā ar lieliskiem un uzticamiem partneriem, plānojot arī turpmākus starptautiskas sadarbības soļus – gan "Erasmus+" darba ar jaunatni jomā, gan brīvprātīgā darba jomā "Eiropas Solidaritātes korpuss" programmas ietvaros.

Jauniešu izaugsme un pozitīvās pārmaiņas projektu laikā – galvenais prieks un lepnums

Mūsu organizācijas pamata mērķa grupa vienmēr bijuši bērni un jaunieši gan no sociālās atstumtības riska grupām, gan ar citiem ierobežojošiem faktoriem, kas liedz viņiem attīstīt savu potenciālu. Mums ir milzīgs prieks vērot, kā šie jaunieši atplaukst projektu laikā, kā sāk uztvert pasauli no cita redzes loka un izaug pār sevi. Tas ir tā vērts. Un tādēļ mēs turpinām.

Piecu gadu laikā mēs vērojam, kā iesaistās jaunieši, kā mainās viņu dzīves uztvere, kā viņi sāk ticēt tam, ka ir spējīgi paveikt ko lielu un izmainīt pasauli. Mūsu acu priekšā vairāki jaunieši ir tik dziļi iesaistījušies "Erasmus+" programmā un projektu organizēšanā, ka jau tagad cieši saista savu turpmāko dzīvi tieši ar darbu ar jaunatni un vēlmi palīdzēt arī citiem jauniešiem iegūt plašākas iespējas. Tas ir mūsu galvenais prieks un lepnums. Visvairāk priecē, ka "Erasmus+" programmā iesaistās jaunieši ar ierobežotām iespējām, un viņu priekšā paveras tādi plašumi, kuriem tie sākumā nespēj noticēt.

Nākotnes plāni un galvenie ieguvumi programmā "Erasmus+"

Mūsu nākotnes plānos kopā ar partneriem ir izveidot jauniešu radošo centru tīklu dažādās valstīs. Tajos jaunieši, ceļojot no viena centra uz otru, varētu iegūt padziļinātu izpratni par Jaunatnes politikas mērķiem gan teorijā, gan praksē.

Pateicoties "Erasmus+" programmai, mēs spējam piedāvāt jauniešiem īstenot viņu pašu sapņus un ieceres, popularizēt zaļās prakses, meklēt un ieviest jaunus digitālos instrumentus, iekļaut jauniešus no dažādam sociālām, nacionālām grupām, no dažādām kultūrām, ar dažādiem ieradumiem un interesēm. Tomēr, ja mēs varētu izmainīt vienu lietu programmā "Erasmus+", tad tā būtu jauniešu apmaiņas dalībnieku vecuma robeža. Ļoti bieži, dzirdot par programmas iespējām, pie mums vēršas cilvēki, kuri nav paguvuši iepazīties ar "Erasmus+" līdz 30 gadiem, un viņi nožēlo savas garām palaistās iespējas iziet šo ceļu.

Kopumā mūsu organizācijas pieredze piecu gadu garumā ļauj pateikt, ka "Erasmus+" projektu rakstīšana, plānošana un īstenošana ir sniegusi mums plašāku darbības vīziju, dāvājusi lieliskus starptautiskos partnerus un galvenais – palīdzējusi iesaistīt lieliskus, talantīgus, atvērtus jauniešus, kuru dzīve ir kļuvusi daudz košāka un pasaule daudz plašāka. Izzini pasauli – iepazīsti sevi. Un "Erasmus+" tev palīdzēs!

Video ieskats biedrības "Alternatīvā Realitāte" projektu pieredzē skatāms Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) "YouTube" kanālā.

Papildu informācija

Par "Erasmus+" jaunatnes programmu

"Erasmus+" jaunatnes programmas jaunais periods ilgst no 2021. līdz 2027. gadam. Tas ir turpinājums iepriekšējam "Erasmus+: Jaunatne darbībā" posmam, kas ilga no 2014. līdz 2020. gadam. Programmas "Erasmus+" ietvaros jauniešiem vecumā no 13 līdz 30 gadiem, jaunatnes darbiniekiem un citām personām, kas iesaistītas darbā ar jaunatni, sadarbojoties ar ārvalstu partneriem, ir iespēja iegūt jaunas zināšanas, prasmes un pieredzi, pašiem veidojot un īstenojot projektus. Programmā ir iespējams īstenot projektus 2. pamatdarbībās - "Mācību mobilitāte jaunatnes jomā" un "Partnerības sadarbībai".

Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas "Erasmus+" īstenošanu Latvijā, savukārt Valsts izglītības attīstības aģentūra un Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu. Par projektu konkursiem jaunatnes jomā vairāk var uzzināt www.jaunatne.gov.lv sadaļā "Erasmus+". Savukārt par izglītības un mācību jomas projektiem – www.erasmusplus.lv.

Video ieskats par "Erasmus+" atrodams JSPA "YouTube" kanālā.

Par "Eiropas Solidaritātes korpuss"

Programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" plānošanas periods no 2021. līdz 2027. gadam ir turpinājums iepriekšējam programmas posmam, kas ilga no 2018. līdz 2020. gadam. Programma "Eiropas Solidaritātes korpuss" sniedz iespēju jauniešiem vecumā no 18 līdz 30 gadiem iesaistīties solidaritātes aktivitātēs un jauniešiem no 18 līdz 35 gadiem iesaistīties humānās palīdzības aktivitātēs, kas risina sabiedrībai aktuālus izaicinājumus, uzlabo jauniešu kompetences, sekmē sociālo iekļaušanu un Eiropas vērtību stiprināšanu. Izglītības un zinātnes ministrija ir atbildīgā ministrija par programmas "Eiropas Solidaritātes korpuss" īstenošanu Latvijā, savukārt Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra nodrošina programmas ieviešanu.

Video ieskats par "Eiropas Solidaritātes korpuss" iespējām organizācijām atrodams JSPA "YouTube" kanālā.

Par Jaunatnes starptautisko programmu aģentūru

JSPA darbojas kopš 1999. gada. Tā ir Izglītības un zinātnes ministres pakļautībā esoša tiešās pārvaldes iestāde, kuras mērķis ir veicināt jauniešu aktivitāti un mobilitāti, līdzdalību jaunatnes brīvprātīgajā darbā, neformālās izglītības un jaunatnes informācijas programmās un projektos, kā arī veicināt jauniešu neformālo izglītību saistībā ar mūžizglītību. JSPA administrē dažādas starptautiskas un nacionālas programmas: "Erasmus+"; "Eiropas Solidaritātes korpuss", Eiropas Komisijas informācijas tīklu jauniešiem "Eurodesk", "eTwinning", Izglītības un zinātnes ministrijas Jaunatnes politikas valsts programmu, Jauniešu garantijas projektu "PROTI un DARI!". JSPA regulāri papildina informāciju par vietēja un starptautiska mēroga mācībām un citām pilnveidošanās iespējām, aktuālos jaunumus publicējot tīmekļa vietnē jaunatne.gov.lv.

Ja esi ISIC vai ITIC kartes īpašnieks, iegādājies "Delfi Abonementu" par īpašu cenu – 1 eiro uz 4 nedēļām. Vairāk par piedāvājumu uzzini šeit.
Ads disabled
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.