'Dienests lūdz inspekciju atsaukt' - kāpēc atļāva lietot 'Laumas' un 'GP Nord' Austrijā izbrāķētās maskas?
Foto: LETA

Jūlija vidū Veselības inspekcija (VI) no akreditētas laboratorijas Austrijā saņēma testēšanas rezultātus par sejas masku paraugiem no iepirkumiem, ko martā un aprīlī Covid-19 pandēmijas ierobežošanai veica Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) un Nacionālais veselības dienests (NVD). Trīs no četriem paraugiem tika novērtēti kā Eiropas standartam neatbilstoši, taču valsts iestādes, pretēji agrāk solītajam, ka pēc testu veikšanas tiks sniegti komentāri par kvalitāti, līdz pat šim laikam par to neinformēja sabiedrību. Pretenzijas pret piegādātājiem netika izvirzītas, ārstniecības iestādēs masku lietošana apturēta mēnesi vēlāk, pēc tam veikti testi Itālijā, kur gūti daudzkārt labāki rezultāti, un uz to pamata oktobrī atļauts atlikušās maskas lietot. Pamatojumu, kāpēc publiski nav sniegta informācija, un kāpēc lēmums balstīts uz vienu no divu akreditētu laboratoriju testiem, iestādes nesniedz.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Jau vasarā informē par "standarta prasībām neatbilstošām medicīnas maskām"


Kā jau ziņots VI pavasarī bija testēšanai Austrijas laboratorijā "HygCen" nosūtījusi četrus masku paraugus no trīs piegādātājiem - "Saules aptieka", "GP Nord" un "Lauma Fabrics". Kā tagad parāda "Delfi" saņemtie dokumenti, 17. jūlijā VI saņēmusi testēšanas pārskatus no laboratorijas un dažas dienas vēlāk – 21. jūlijā – par tiem informējusi NVD. VI vēstulē NVD norādīts, ka visas maskas atbildušas EN 14863 standarta prasībām tādos parametros kā gaisa caurlaidība, toksiskums un tīrība. "Saules aptiekas" maskas novērtētas kā standartam atbilstošas arī pēc parametra Baktēriju filtrācijas efektivitāte (BFE) – šajā rādītājā tās sasniegušas 98,28% - un ar to arī šo masku pārbaudes beigušās – neviens nav apšaubījis masku kvalitāti un atkārtotai testēšanai tās vairs nav nodotas.

Tomēr attiecībā uz "Lauma Fabrics" un "GP Nord" maskām situācija bijusi atšķirīga. Kā jau ziņots, "Lauma Fabrics" piegādātās maskas BFE rādītājā uzrādījušas vien 61,34% un 20,93%, bet "GP Nord" - 83,03%, un attiecīgi tās neatbilst standarta EN 14863 prasībām, kas minimālo BFE robežu nosaka kā 95%. VI vēstulē lūdz NVD "salīdzinošai analīzei" izsniegt tai ar šiem piegādātājiem noslēgto līgumu pielikumos iekļautos testēšanas pārskatus un atbilstības deklarācijas, kā arī "informēt Inspekciju par turpmāko rīcību ar standarta prasībām neatbilstošām medicīnas maskām".

Jāpiebilst, ka vēstulē kā adresāts "informācijai" pievienota arī Veselības ministrija (VM). Uz "Delfi TV ar Jāni Domburu" jautājumu, kādas, saņemot šo informāciju, bijušas VM darbības, ministrija atbildēja - nekādas: "Konkrētajā gadījumā VM speciālas darbības neveica, jo padotības iestādes - Veselības inspekcija un Nacionālais veselības dienests - rīkojās atbilstoši katras iestādes kompetencei (gan dokumentācijas pārbaude, gan paraugu&atkārtotas testēšanas organizēšana)."

Jāatgādina, ka, piemēram, "GP Nord" masku atbilstību apliecinošie dokumenti jau pavasarī tika izsniegti žurnālistiem, un jau tolaik bija konstatēts, ka līgumam pievienotais "ICR Polska" izsniegtais atbilstības sertifikāts bija anulēts bažās par viltojumiem, tādēļ tas vēlāk tika aizstāts ar jaunu. Tomēr neviena no dokumentos uzrādītajām Ķīnas laboratorijām nav šīs valsts akreditēto laboratoriju sarakstā. Tāpat jāatgādina, ka saskaņā ar masku pieņemšanas pavadzīmēm, neliela daļa "GP Nord" vesto masku, kas bija augstākās jeb IIR kategorijas, nāca no cita ražotāja, ne līgumā minētā.

Savukārt "Lauma Fabrics" līgumam pievienotie atbilstību Eiropas standartam apliecinošie dokumenti žurnālistiem nav izsniegti joprojām, aizbildinoties ar komercnoslēpuma sargāšanu.

Kuras maskas īsti nosūtīja?

Nedēļu pēc šīs informācijas no VI saņemšanas NVD nosūta vēstuli "Lauma Fabrics", kurā informē par testu rezultātiem, un norāda, ka tiks veikti atkārtoti testi, kurus lūdz apmaksāt uzņēmumam. NVD rakstiskajā atbildē uz “Delfi” jautājumiem, aprakstot šo vēstuli, teikts, ka šāds lūgums izteikts, ņemot vērā “uzņēmuma izteikto piedāvājumu apmaksāt medicīnisko masku laboratoriskos testus”. No kā izriet, ka vēl pirms šīs vēstules notikušas pārrunas starp uzņēmumu un dienestu. Izsniegtajos dokumentos tas fiksēts gan nav, bet attiecīgā NVD vēstule līdz šim nav izsniegta, atsaucoties uz ierobežotas pieejamības informācijas statusu.

Kādēļ akreditētā laboratorijā Austrijā veikto "Lauma Fabrics" testu rezultāti būtu apšaubāmi un atkārtojami, no NVD sagatavotās atbildes uz "Delfi" jautājumiem, tā arī netop skaidrs, sevišķi ņemot vērā, ka tās pašas laboratorijas sagatavotais pozitīvais "Saules aptiekas" masku testēšanas pārskats tika pieņemts kā derīgs.

Tikmēr ar 31. jūliju datētā "Lauma Fabrics" valdes priekšsēdētāja Edija Egliņa parakstītā atbildes vēstulē viņš NVD prasa ar dokumentiem pierādīt, ka uz pārbaudēm Austrijā nosūtītas tieši "Lauma Fabrics" vestās maskas un ne kādas citas, kā arī pievieno Igaunijas vides pētījumu centrā šī gada aprīli tapušu testēšanas pārskatu, kas it kā apliecina "Lauma Fabrics" vesto masku atbilstību standartam BFE parametrā. Jāpiebilst gan, ka šī laboratorija nav akreditēta šādu mērījumu veikšanai un tās gatavotu testēšanas pārskatu, kā pierādījumu savas preces kvalitātei izmantoja arī nu jau bēdīgi slavenā SIA "TITLED".

"Delfi" uzdeva virkni jautājumu Egliņam, tostarp kādēļ viņš apšaubījis Veselības inspekcijas godaprātu nosūtot maskas uz pārbaudēm Austrijā, kādi ir pierādījumi, ka uz atkārtotajām pārbaudēm Itālijā nosūtītas nejauši atlasītas maskas, un kas pieprasījis atkārtots testus – "Lauma" vai NVD. Atbildes līdz šim nav saņemtas

Šā gada augustā NVD uzmeklējusi divas laboratorijas Itālijā, kuras abas kopā akreditētas testu veikt pēc visiem standarta parametriem, un nosūtījusi "Lauma Fabrics" maskas atkārtotai testēšanai, kurā, kā jau vēstīts, izrādās, ka tās ne tikai izpilda minimālās prasības, bet pat atbilst augstākas kvalitātes masku standartam. NVD secinājusi, ka šie rezultāti ir uzticamāki, jo “tika ievērota labas prakses principi, kuras ietvaros paraugu nodošana kurjeram nogādāšanai atkārtotai testēšanai tika veikta 21. augustā piegādātāja "Lauma Fabrics" klātbūtnē un nav apstrīdams fakts, vai tika nogādātas konkrēto partiju maskas, Dienests lūdz Inspekciju atsaukt 22.jūlijā minētos rezultātus un informēt ārstniecības iestādes par drošu ķirurģisko I tipa masku lietošanu iestādēs.”. Uz “Delfi” jautājumu, kādos dokumentos aprakstīti šie labās prakses principi ir, kā tie pielietoti konkrētajā gadījumā un kura NVD amatpersona par to lēma, atbildes joprojām nav.

Iztestētas pat trīskārt, rezultāts katru reizi atšķirīgs

Jāatgādina, ka jūnijā uzņēmuma "GP Nord" vadītājs Toms Zeltiņš, atsaucoties uz jau minētās Austrijas laboratorijas it kā veiktu testēšanas pārskatu, paziņoja, ka "GP Nord" piegādātās maksas standartam atbilst un to BFE rādītājs sasniedz pat 99,23%.

Tolaik, atbildot uz "Delfi TV ar Jāni Domburu" nosūtīto informācijas pieprasījumu saistībā ar šo Zeltiņa paziņojumu, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta (NMPD) vadītāja Liene Cipule atbildēja: "Lūdzu ar visiem jautājumiem par minētajiem testiem vērsties pie SIA GP Nord, kas bija testu pasūtītājs. NMPD nav veicis nedz pašu testēšanu, nedz sniedzis ziņu medijiem. Esmu iepazinusies ar testu pārskatu un izteikusi gandarījumu, ka SIA GP Nord akreditētā ES laboratorijā veiktie testi ir apliecinājuši BOJCK zīmola masku atbilstību kvalitātei, lai tās varētu droši tikt izmantotas ārstniecības personām kā individuālās aizsardzības līdzeklis.

Vienlaikus vēršu uzmanību uz to, ka Veselības inspekcija pēc bijušā NVD direktora Edgara Labsvīra lūguma ir nosūtījusi pārbaudēm centralizētajos iepirkumos iegādāto masku paraugus. Komentārus par masku kvalitāti pēc laboratorisko testu veikšanas akreditētās laboratorijās sniegs Veselības inspekcija vai Veselības ministrija."

Kad mēnesi vēlāk VI pasūtītajos testos tajā pašā Austrijas laboratorijā, "GP Nord" piegādāto masku BFE izrādījās 83,02%, jeb būtiski zem standartā noteiktās minimālās 95% robežas, nedz Cipule, nedz citas amatpersonas par to publiski vairs neziņoja. Arī "GP Nord" maskas tika nosūtītas atkārtotai testēšanai Itālijā, un šoreiz atkal uzrādīja standartam atbilstošu BFE. Pilnībā standartam gan tās neatbilda tik un tā, jo šajā reizē maskām tika konstatēta iepriekš nenovērota problēma – tām bija pārāk zema gaiscaurlaidība, kā dēļ to lietošana joprojām ir ierobežota.

NVD "Delfi" norādīja, ka tā, kā galvenais līgumslēdzējs ar "GP Nord" bija NMPD, par iemesliem, kādēļ arī "GP Nord" maskas testētas atkārtoti, jājautā tam. Tomēr NMPD līdz šim atbildes uz "Delfi" jautājumiem par to snieguši nav.

Mediķus nebrīdina

Jāpiebilst, ka kamēr notika sarakste starp NVD, VI, masku piegādātājiem un laboratorijām, tobrīd apšaubītās kvalitātes maskas turpināja lietot mediķi. VI aicinājumu medicīnas iestādēm apturēt šo masku lietošanu izsūtīja tikai 18. augustā jeb vairāk kā mēnesi pēc sākotnējo testēšanas rezultātu saņemšanas no Austrijas un dažas dienas pirms masku nosūtīšanas uz atkārtotajiem testiem Itālijā. Jāpiebilst, arī ka 18. augustā izplatītajā inspekcijas brīdinājuma vēstulē nekādā veidā nav nodalītas "Saules aptiekas" piegādātās maskas, kuru kvalitāti valsts tobrīd vairs neapšaubīja.

Un kā jau vēstīts, saņemot Itālijas laboratoriju testēšanas pārskatus, 2. oktobrī tika atjaunota visu masku, izņemot standartam neatbilstošo "GP Nord" piegādāto lietošana. Uz "Delfi" jautājumiem, kādēļ atkārtotie testi bijuši uzticamāki par sākotnējiem, atbildes nav sniegusi arī VI.

Jāpiebilst arī, ka brīdī, kad notika atkārtotās pārbaudes Latvija jau bija saņēmusi Aizsardzības ministrijas organizētās medicīnas masku piegādes no vairākiem citiem uzņēmumiem, kuras pie tam testos laboratorijā Beļģijā tobrīd jau bija atzītas par standartam atbilstošām.

Tags

Lauma Liene Cipule NMPD NVD Veselības inspekcija
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form