Pētot individuālo aizsardzības līdzekļu (IAL) piegādes, "Delfi TV ar Jāni Domburu" konstatēja, ka liela daļa no līdz šim Latvijas iestāžu iepirktajām medicīniskajām maskām ir zemākās kvalitātes kategorijas. Sākotnēji tas notika masku un citu aizsarglīdzekļu deficīta laikā, taču šādu masku iegāde turpinās arī pēc sākotnējo rezervju izveides, kad iepirkumi pārcelti no veselības uz aizsardzības resoru. Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAMOIC), pretēji valsts plānos un Aizsardzības ministrijas mājaslapā publicētajā specifikācijā minētajam par augstākās kategorijas masku piegādi, pirmo darījumu par medicīnas maskām īsi pirms Lieldienām noslēdzis ar Singapūrā reģistrēto firmu "ADDI Trading PTE Ltd" – par nepilnu pusotru miljonu masku par gandrīz miljonu eiro bez pievienotās vērtības nodokļa.

Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Kopš ārkārtējās situācijas izsludināšanas individuālo aizsarglīdzekļu (IAL), tostarp medicīnisko masku iegādes un piegādes organizēja Nacionālais veselības dienests (NVD). Kā jau iepriekš rakstīts, pēc 28.martā notikušās pirmās gandrīz 900 000 masku piegādes no Ķīnas ar "airBaltic" specreisu, turpmākas piegādes kavējās un aprīļa sākumā mediķi bija spiesti taupīt.

NVD iepirkumos no astoņiem miljoniem masku seši jau piegādāti


Tomēr aprīļa sākumā piegādes turpinājās un šī mēneša pirmās nedēļas beigās NVD jau varēja paziņot par mediķiem nepieciešamajām rezervēm uz mēnesi. Saskaņā ar NVD publiski sniegto informāciju, posmā no 17.marta līdz 2.aprīlim noslēgti līgumi ar SIA "GP Nord", SIA "Lauma Fabrics", SIA "Saules aptieka" un SIA "ATTA-1", par kopumā 8 016 000 medicīnisko masku iegādi.

NVD pārskats par notikušajām un plānotajām piegādēm liecina, ka līdz 17.aprīlim jau piegādāti 6 098 000 medicīnisko masku, šonedēļ plānots vēl viens neliels papildinājums 18 tūkstošu apmērā, bet vēl 1,9 miljoni nākamnedēļ, kad plānots saņemt atlikušās "Lauma Fabrics" un "Saules aptiekas" piegāžu daļas. Apkopojums par apjomiem un cenām jau tika publicēts šeit

Aizsardzības ministrija pārņem iepirkumus - plāns 622 038 medicīniskās maskas nedēļā


Apkopot datus par nepieciešamajiem IAL un aizsargmasku apjomiem starpinstitūciju sadarbības koordinācijas grupā sākotnēji aizsāka Veselības ministrija (VM), pēc tam tika nodalīts, ka NVD rūpējas par veselības nozares apgādi, bet Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) apkopo citu institūciju vajadzības. Savukārt 2.aprīlī, valdībā pieņemot attiecīgus grozījumus rīkojumā nr.103 par ārkārtējās situācijas izsludināšanu, tika nolemts, ka VUGD uztur visu institūciju prioritāro vajadzību sarakstu, Aizsardzības ministrija (AM) koordinē ražotāju un tirgotāju iesaisti, un VAMOIC centralizēti veic iepirkumus atbilstoši institūciju prioritāro vajadzību sarakstā noteiktajam preču apjomam.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" secīgi pieprasīja informāciju no abiem resoriem. Vispirms no Iekšlietu ministrijas 7.aprīlī saņēmām apkopojumu – tabulu par dažādiem IAL un maskām. Tajā ir viena aile, kas attiecas uz aizsargmaskām, kur fiksēts, ka nepieciešamība pozīcijā "Ķirurģiskā maska ārstniecības personālam (EN 14683 tips IIR)" valstī kopumā ir 908 080 vienību nedēļā. Analizējot tabulu nācās secināt, ka tajā iekļauti atsevišķi pieprasījumi par mēnešiem, nevis nedēļu, tāpēc koriģētais nedēļas apjoms bija 635 430 ķirurģiskās maskas – tas bija aprakstīts šeit.

Vēlāk, 14.aprīlī AM atsūtīja tās aktuālo vajadzību sarakstu, kur tādā pat ailē " Ķirurģiskā maska ārstniecības personālam (EN 14683 tips IIR)" minētais apjoms ir - 622 038 nedēļā. Paralēli arī AM mājaslapā publicēts nepieciešamo preču saraksts, kur pirmais punkts ir – "Trīs slāņu medicīniskās maskas ārstniecības personālam (EN 14683 tips IIR), vienreizlietojamā".

AM atsūtītajā tabulā bija arī fiksēts, ka apgādājamo lietošanā izsniegts 960 041 maskas, koordinatora rezervē ir 11 040, bet VAMOIC noliktavā - 1 498 000 maskas. Šis pēdējais skaitlis bija identisks tam, par ko tajā pašā dienā AM ziņoja publiski – ka šādā apjomā maskas piegādājis Singapūrā reģistrēts uzņēmums "ADDI Trading PTE LTd.

Līgums ar "ADDI Trading PTE Ltd" un tā nepublicētais pielikums par "Type I" maskām


AM mājaslapā publicēts līgums par šo darījumu. Tas noslēgts 9.aprīlī, tā nosaukums ir – "par vienreizlietojamo medicīnisko masku piegādi ārstniecības iestādēm ārkārtējās situācijas laikā (COVID)". Līgumā teikts, ka tas slēgts, pamatojoties uz valdības rīkojumu nr.103, diviem šāgada martā notikušu VMs organizēto sanāksmju protokoliem, kā arī NVD 6.aprīļa vēstuli un ņemot vērā "šobrīd ārkārtējās situācijas laikā tirgū ierobežoto preču pieejamību".

Līguma priekšmeta aprakstā teikts – "PIEGĀDĀTĀJS pārdod un piegādā un izkrauj 1 498 000 gab. vienreizlietojamās medicīniskās maskas (atbilst EN 14683:2005 standartam)", paredzot, ka "prece un tā iepakojums atbilst Līguma pielikuma "Tehniskas piedāvājums", kas sastāv no Preces atbilstības sertifikāta, rūpnīcas testēšanas pārskata un inspekcijas pirms kravas transportēšanas ziņojuma, norādītajai informācijai, kvalitātes prasībām un standartiem." Līgums paredz, ka vienas maskas cena ir 66 eirocenti bez pievienotās vērtības nodokļa, un līguma summa – 988 680 eiro bez PVN.

AM mājaslapā publicēts tikai līguma dokuments uz septiņām lappusēm, turklāt bez pušu parakstiem, taču pielikums nav publicēts. Pieprasījām AM izsniegt pielikumu, kā arī visu informāciju, kas saistīta ar masku kvalitātes pārbaudēm, un informāciju par VAMOIC saņemtajiem citiem piedāvājumiem līdz šī līguma noslēgšanai. Tāpat arī VM un NVD pieprasījām attiecīgos protokolus un vēstuli.

16.aprīlī saņēmām no AM tās pārstāvja Kaspara Galkina atbildi ar vairākiem pielikumiem, tostarp ar līguma pielikumu uz 25 lapām, kas ietver Ķīnā veiktas ražošanas un testēšanas dokumentus un aprakstus, fotogrāfijas, un tamlīdzīgi. Taču AM atbildes komentāros teikts: "Lūdzam ņemt vērā, ka saskaņā ar publisko iepirkumu regulējumu, piedāvājumi, t.i. tehniskais piedāvājums nav publicējamā informācija, tādēļ arī turpmāk netiks pievienots pie līguma publikācijām. Lūdzam arī Jūs šo informāciju izmantot zināšanai un nepublicēt pilnā apjomā." Tāpat arī AM atbildēs teikts: "Gan slēdzot līgumu, gan veicot preču pieņemšanu tika pārbaudīti kravas dokumenti, t.sk., sertifikāti. Dokumentu izvērtēšanā un saņemtās kravas pieņemšanā piedalījās Veselības inspekcijas eksperte, kura klātienē novērtēja tās atbilstību dokumentācijai."

"Delfi TV ar Jāni Domburu", apšaubot interpretējumu, ka iepirkuma līguma pielikums var būt nepubliskojams, īpaši ārkārtējās situācijas kontekstā, turpmākā sarakstē turpina skaidrot šādas atrunas pamatotību. Bet, neatkarīgi no tā – "ADDI Trading" piedāvājuma dokumenti liecina, ka piedāvātas "Type I" jeb viszemākās aizsardzības kategorijas medicīniskās maskas, nevis augstākās aizsardzības jeb IIR kategorijas maskas.

Dažādos publiskos avotos pieejamos aprakstos atrodams, ka medicīniskās maskas iedalāmas trijās kategorijās – pirmā ar baktēriju filtrācijas efektivitāti 95%, otrā ar efektivitāti 98%, trešā jeb IIR – arī ar 98%, kā arī izturību pret šļakatām.

Vērsāmies pie lietpratēja ar lūgumu izvērtēt masku iepirkuma dokumentus, kā arī pie Veselības inspekcijas, lai uzzinātu ekspertes vērtējumu.

Profesors: mediķiem jālieto vismaz 'Type II' vai 'Type IIR', Veselības inspekcija: nav norādīts pārstāvis Eiropā


To, ka "ADDI Trading" piegādātās maskas ir I, nevis IIR aizsardzības kategorijas medicīniskās ierīces, apliecināja Veselības inspekcijas Medicīnas ierīču uzraudzības daļas vadītāja Jeļena Cīrule, kas pati piedalījusies šīs kravas pārbaudē. "Nav šaubu, ka šī maska ir medicīnas ierīce, bet jāsaprot, ka maskas ir dažādas un paredzētas dažādiem mērķiem. Ķirurgs iet operāciju zālē ar to nevarētu, tā nav IIR kategorijas ķirurģiskā maska," sacīja Cīrule.

Viņa stāsta, ka pārbaudījusi uz "ADDI Trading" piegādāto masku iepakojuma esošo marķējumu – tas atbildis sertifikātā norādītajam. Atzinumā eksperte esot norādījusi, ka par pilnībā atbilstošu normatīvo aktu prasībām šīs preces dokumentāciju nevar uzskatīt, jo tajā nav bijis norādīts kompānijas pārstāvis Eiropā. Normālā situācijā tas nebūtu pieļaujams, taču, tā kā Eiropas Komisija uz Covid-19 krīzes laiku ir atvieglojusi prasības aizsarglīdzekļu piegādēm, Cīrule savā atzinumā tikai vērsusi uzmanību uz šo nepilnību.

Pēc "Delfi" lūguma ar "ADDI Trading" piedāvāto masku tehnisko specifikāciju iepazinās Rīgas Stradiņa Universitātes Darba drošības un vides veselības institūta vadītājs asociētais profesors Ivars Vanadziņš. Arī viņš atzina acīmredzamo – spriežot pēc dokumentācijā redzamās informācijas, šīs noteikti nav IIR kategorijas maskas. Profesors arī atsaucās uz dažādām vietējām un starptautiskām – Slimību profilakses un kontroles centra un Pasaules Veselības organizācijas – norādēm par to, kādos gadījumos medicīnas personālam nepieciešams lietot respiratorus, bet kādos – maskas, piebilstot – "protams, medicīnas personālam būtu jālieto vismaz Type II vai Type IIR. Type I arī pēc EN14686 prasībām ir lietojams pacientiem."

Līdzīgi teikts arī Patērētāju tiesību aizsardzības centra mājaslapā publicētajā aprakstā: "Kategorijas I medicīniskās maskas drīkst izmantot tikai pacientiem un citām personām, lai ierobežotu infekciju izplatību īpaši epidēmijas un pandēmijas apstākļos. Kategorijas II un IIR maskas ir paredzētas medicīnas personālam."

Starp desmitiem piedāvājumu pērk no viena, atsaucoties uz kritisko situāciju medicīnā


Saskaņā ar publiski pieejamo informāciju, AM 9.aprīlī noslēgusi līgumus ar divām firmām – ar "ADDI Trading PTE LTd" par medicīnas maskām un ar SIA "Titled" par respiratoriem un higiēniskajām maskām, kas ir ar zemāku aizsardzību nekā jebkuras medicīniskās maskas.

Uz "Delfi TV ar Jāni Domburu" jautājumu par piedāvājumu izvēli, AM pārstāvja atbildē teikts: "Lai nodrošinātu kritiski svarīgo IAL nodrošinājumu medicīnas iestādēm, Aizsardzības ministrijas speciālisti, pamatojoties uz NVD vēstuli, pirmajā kārtā veica NVD rekomendēto pretendentu izvērtēšanu un iesākto līgumsarunu turpināšanu. Tas tika darīts lai medicīnas iestādes nenonāktu situācijā, kad tām nav ko izsniegt medicīnas personālam. Šajā kārtā tad arī tika noslēgts līgums ar "ADDI Trading PTE" par medicīnas maskām un ar "SIA Titled" par respiratoriem.".

Jāatzīmē, ka apgalvojumi par masku deficītu medicīnas iestādēs ir pretrunā ar iepriekš minētajiem NVD izteikumiem un faktiem par masku piegādēm. Turklāt vienlaikus jau bija piegādāti arī vairāk kā 150 tūkstoši respiratoru, kas nepieciešami mediķiem. Savukārt AM atbildei pievienotajā tabulā, kur apkopot informācija par piedāvājumiem par dažādām precēm, attiecībā uz medicīniskajām maskām IIR ir redzams, ka jau līdz 7.aprīlim ir bijuši piedāvājumi no 90 interesentiem, galvenokārt Latvijas uzņēmumiem. Aprakstā tie ir ar dažādu detalizāciju, cenu amplitūda plaša, gan zemāka, gan augstāka par Singapūrā reģistrētās firmas cenu - no dažiem desmitiem centu līdz vairākiem eiro vai dolāriem, izcelsme vai ražotāji daļai nav norādīti, bet tiem, kam zināmi – Ķīna vai Latvija.

Aizsardzības ministrijas pārstāvis arī uz papildjautājumiem par pamatojumu izvēlei starp dažādiem piedāvājumiem turpināja atsauces uz it kā kritisko situāciju: "pirmais prioritārais uzdevums VAMOIC laika posmā no 6.-9. aprīlim bija pabeigt uzsāktās sarunas, lai varētu tikt noslēgti līgumi par IAL, kuru nodrošinājums Latvijā bija kritisks."

Tāpat arī AM atbildēs teikts: "Sākot sarunas ar "ADDI Trading PTE Ltd", VUGD atsūtītajā prioritāro iepirkumu tabulā bija iekļautas arī I tipa medicīniskās maskas, līdz ar to tika izskatīts arī šāds piedāvājums." "Delfi" rīcībā nav tādas VUGD tabulas, kurā iekļautas I tipa medicīniskās maskas. Jāatzīmē, ka pašas AM mājaslapā publicētajā tehniskajā specifikācijā ir fiksēta prasība, ka maskām ir jāatbilst II vai IIR aizsardzības līmenim. Vēl 17. aprīļa priekšpusdienā publicētajā specifikācijā bija paģērēts, ka maskām jābūt augstākās, tas ir, IIR aizsardzības kategorijas. Tas redzams "Delfi" lejuplādētajā failā. 17. aprīlī publicētas jau atvieglotas tehniskās specifikācijas, taču I aizsardzības kategorijas maskas tajās arvien nav iekļautas.

Turklāt, pašas AM atbildes turpinājumā ir teikts, ka "VUGD tabulā iekļautajai informācijai par iepērkamajiem aizsarglīdzekļiem ir rekomendējošs raksturs", bet atbilde uz jautājumu par Singapūrā reģistrētā uzņēmuma izvēli noslēdzas ar tekstu: "Svarīgs faktors šajā gadījumā ir tas, ka medicīniskās maskas nepieciešams piegādāt iespējami īsākā laikā, lai ārstniecības personālam tās būtu pieejamas.". Līdz ar to var secināt, ka konkrētais VAMOIC iepirkums ir veikts tieši ārstniecības personāla vajadzībām, taču – iepērkot tādas maskas, kas tam nav paredzētas.

No NVD saņēmām 6.aprīļa vēstuli, uz ko atsaucas AM. Tajā nekas nav teikts par kritisku situāciju, tajā ir runa tikai par augošo pieprasījumu un krājumu veidošanu uz trim mēnešiem. Vēstulē iekļautajā tabulā minētas piecas firmas kā potenciālie dažāda tipa masku vai respiratoru piegādātāji, par kurām teikts: "Šobrīd notiek pārrunas ar vairākiem potenciālajiem piegādātājiem (skatīt zemāk), lūdzam sazināties ar viņiem un turpināt pārrunu procesus." Ailē par "ADDI Trading PTE LTd" kā masku cena minēta 60 centi, iepretim 66 centiem, kāda fiksēta trīs dienas vēlāk noslēgtajā līgumā. Masku kvalitātes kategorija nav minēta.

Veselības ministrija atteicās izsniegt "Delfi TV ar Jāni Domburu" protokolus, uz kuriem ir atsauce VAMOIC līgumā ar "ADDI Trading PTE LTd", paziņojot, ka tā ir ierobežotas pieejamības informācija.

NVD iepriekš iepircis dažādas kvalitātes medicīniskās maskas


"Delfi" noskaidroja, ka šī nav pirmā reize, kad Covid-19 epidēmijas laikā tiek pirktas nevis augstākās, bet gan viszemākās aizsardzības kategorijas medicīniskās maskas. Pretēji NVD direktora Edgara Labsvīra iepriekš teiktajam, ka "kvalitātes ziņā visas maskas esot līdzvērtīgas", tagad noskaidrojās, ka I kategorijas maskas NVD iegādājies no SIA "GP Nord", kas saskaņā ar 17.marta līgumu piegādāja kopumā 1 miljonu masku, un no SIA "Lauma fabrics", ar ko līgums slēgts 27.martā un kas šonedēļ uz Latviju atveda 3,6 miljonus masku. Savukārt "Saules aptieka", ar ko 2.aprīlī noslēgts līgums par 2 miljonu masku piegādi, piegādājusi II kategorijas maskas. "GP Nord" vadītājs Toms Zeltiņš "Delfi" apliecināja, ka lielākā daļa no uzņēmuma piegādātajām maksām ir I kategorijas, bet neliela daļa bijusi arī IIR kategorijas maskas, kas esot dārgākas.

Ņemot vērā, ka līdzšinējos iepirkumos medicīnisko masku izmaksas ir bijušas līdzīgas, atvērti paliek jautājumi par cenu un kvalitātes atbilstību.

Tikmēr Aizsardzības ministrija piektdienas vakarā atbildot uz papildjautājumiem par to, vai "ADDI Trading PTE Ltd" piegādātās maskas jau ir dalītas veselības aprūpes iestādēm, atbildēja: "Esam uzsākuši masku izdali un piegādāšanu. VUGD ir atbildīgā institūcija par to, cik liels skaits ir jānodod, kā arī, kura iestāde, dienests vai organizācija ir šo resursu saņēmējs. Šodien esam piegādājuši vairāk kā 360 000 vienreizlietojamās medicīnas maskas vairākām valsts pārvaldes iestādēm un Sarkanajam krustam."

"Delfi TV ar Jāni Domburu" turpinās analizēt šo un citu masku, un dažādu individuālo aizsardzības līdzekļu nodrošinājumu un iepirkumus ārkārtējās situācijas laikā.

Tev jau ir aktīvs abonements!

Šis ir maksas raksts.

Lai turpinātu to lasīt, lūdzu, lejupielādē jaunāko DELFI aplikāciju vai turpini lasīt rakstu, izmantojot pārlūkprogrammu.

Lasīt rakstu.
Lai turpinātu lasīt rakstu, iegādājies abonementu. Ja jau esi abonents,
Kāpēc abonēt?

Tags

Koronavīruss Covid-19 DELFI plus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.