"Aizsardzības ministrijas speciālisti, piesaistot Veselības inspekcijas pārstāvi, pārliecinājās par piedāvātās preces dokumentācijas atbilstību normatīviem" – tādu atbildi par gandrīz miljonu eiro vērto līgumu par nepilna pusotra miljona medicīnisko masku piegādi, ko 9. aprīlī Valsts aizsardzības militāro objektu un iepirkumu centrs (VAIOMC) noslēdza ar "ADDI Trading PTE Ltd." saņēma "Defi TV ar Jāni Domburu". Līgumam pievienots ziņojums par masku testēšanu, kas it kā notikusi "China Ceprei (Sichuan) Laboratory". Šāda laboratorija nav iekļauta Ķīnas autorizēto aizsarglīdzekļu testēšanas laboratoriju sarakstā. Uz ziņojuma kopijas minētie laboratorijas pārstāvji ir "Džeks", "Džīna" un "Džonsons". Taču tas pārbaudītājiem Latvijā nav bijis par pamatu apšaubīt ne dokumentus, ne masku kvalitāti. Tikmēr ir vēl vairāki faktori, kas vedina šaubīties par testēšanas dokumenta autentiskumu, savukārt kāda Ķīnas laboratorija, kuras adrese un nosaukums ir līdzīgi ar VAMOIC līgumā minēto, publicējusi paziņojumu, ka tā vispār neveic masku pārbaudes.

Latvijā izsludinātā ārkārtējā stāvokļa laikā DELFI publikācijas par jaunā koronavīrusa izraisīto slimību Covid-19 pieejamas bez maksas.
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

"Delfi TV ar Jāni Domburu" rīcībā ir VAMOIC un "ADDI Trading PTE Ltd" līguma pielikumā iekļautā ziņojuma kopija. Tā ir analoga dokumentam, ko, pamatojot savas preces kvalitāti, "Delfi" žurnālistam nosūtīja internetveikals, kurā tika tirgotas tādas pašas aizsargmaskas, kādas no "ADDI Trading PTE Ltd" iegādājās VAMOIC.

Ķīnas laboratorijas pārstāvji - Džeks, Džīna un Džonsons


Kā jau iepriekš rakstījām, starp dokumentiem, ko saņēmis VAIOMC no "ADDI Trading PTE Ltd", ir arī vairāku dokumentu kopijas, kas it kā apliecina masku kvalitāti, tostarp Itālijas laboratorijas "CELAB" izdots sertifikāts. Taču tas tikai apliecina, ka masku ražotāja iesniegtie dokumenti liecina par masku atbilstību Eiropas standartam, bet neliecina, ka "CELAB" pārbaudījusi pašas maskas vai dokumentu autentiskumu.

"CELAB" sertifikātā ir atsauce ražotāju "Leotec (Guangdong) Techonology Co., Ltd" un testēšanas ziņojumu DMMTCF0307-MDD. Šāds numurs ir arī līguma pielikumā iekļautajā "China Ceprei (Sichuan) Laboratory" ziņojuma kopijā. Ziņojums datēts ar 2020. gada 7. martu, tajā minēta konkrēta laboratorijas adrese Čendu pilsēta Sičuaņas (Sichuan) provincē. Šajā ziņojumā, atsaucoties uz laboratorisku pārbaudi, secināts, ka attiecīgā ražotāja maskas atbilst prasībām, spēj izfiltrēt vairāk nekā 95% baktēriju, kā arī atbilst citiem I kategorijas medicīnisko masku kvalitātes kritērijiem. Kā masku modelis norādīts "N95-1".

Uz divām no ziņojuma deviņām lapām redzami laboratorijas spiedogi. Trīs laboratorijas pārstāvju paraksti, kas atrodami pārskatā liecina, ka ziņojumu sagatavojis kāds "Džeks", pārbaudījusi kāda "Džīna", bet apstiprinājis kāds "Džonsons". Tomēr redzams, ka spiedogs dokumentā ievietots kā attēla datne. Turklāt, kā pārliecinājās "Delfi", internetā atrodami gan līdzīgi, gan pat teju identiski testēšanas pārskati, kas it kā gatavoti citiem ražotājiem, un arī uz tiem redzamie paraksti ir identiski.

Vairākas CEPREI un Ceprei laboratorija, kas netestē maskas

Meklējumi internetā liecina, ka saīsinājums CEPREI atšifrējas kā 1955. gadā dibinātais "Ķīnas elektronisko produktu uzticamības un vides pētījumu institūts", savukārt Ķīnas Nacionālā akreditācijas servisa (CNAS) meklētājā atrodamas sešas dažādas oficiāli akreditētas testēšanas laboratorijas, kuru nosaukumos figurē saīsinājums vārds "CEPREI" vai "Ceprei", tostarp jau minētā "China Ceprei (Sichuan) Laboratory".

"Delfi TV ar Jāni Domburu" vēl nav pilnā apjomā noskaidrojis, ciktāl un kuras laboratorijas ir vai nav saistītas ar minēto institūtu, piemēram, ir tā filiāles, un vai kāda no tām ir veikusi testēšanu "ADDI Trading PTE Ltd" piegādāto masku ražotāja izstrādājumiem. Tomēr kā liecina šo laboratoriju interneta vietņu saturs, to primārā darbības sfēra saistīta ar dažādu elektrotehnikas un IT ražojumu pārbaudēm, nevis ar medicīnas precēm vai ierīcēm. Jāuzsver, ka neviena "CEPREI" vai "Ceprei" laboratorija neparādās arī ar 23. martu datētajā Ķīnas akreditēto laboratoriju, kuras nodarbojas ar medicīnas masku un citu individuālo aizsarglīdzekļu testēšanu, sarakstā. Tas pieejams vairākās aizrobežu interneta vietnēs un to "Delfi" izsniedza arī Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (PTAC).

Vienas no šīm laboratorijām interneta vietnē www.cepreisc.org publicēts oficiāls paziņojums ķīniešu valodā, kas datēts ar 26. aprīli. "Delfi TV ar Jāni Domburu", skaidrojot šī paziņojuma satura tulkojumu, secināja, ka tas ir par viltojumiem jeb falsifikācijām. Ķīniešu valodas lietpratējs profesors Pēteris Pildegovičs paskaidroja, ka paziņojuma autori – trīs dažāda profila laboratorijas – informē par pēdējā laikā izskanējušiem apgalvojumiem un apmelojumiem saistībā ar masku un medicīnas aprīkojuma pārbaudi. "Mūsu laboratorijas pētījumu jomā neietilpst masku un medicīnas aprīkojuma pārbaudes. Minētie melīgie apgalvojumi rada lielu kaitējumu mūsu reputācijai un likumīgajām tiesībām," pausts paziņojumā.

Jāatzīmē, ka tulkojot visu mājaslapas saturu, izmantojot "Google translate", šīs laboratorijas adresē atšķiras daļa no ielas nosaukuma tajā adresē kas minēta VAMOIC noslēgtā līguma pielikumā, un paziņojumā minētais laboratorijas nosaukums tulkojumā ir "Saibao", nevis "Ceprei". Tomēr, CNAS datu bāzē ir fiksēts, ka tieši šajā adresē atrodas "China Ceprei (Sichuan) Laboratory".

Uz "ADDI Trading PTE Ltd" iesniegtā testēšanas pārskata vairākās vietās redzams CEPREI logo, kas sastāv no stilizēta C burta, kas ietver burtus EPREI. Gandrīz identisku logo izmanto cita Sičuaņas provincē strādājoša laboratorija "West Sichuan Ceprei Electronic Compliance Co., Ltd.", tikai pievienojot šim logo burtu W. Arī šī laboratorija darbojas elektronikas jomā.

"Delfi TV ar Jāni Domburu" vērsās arī augšminētajās laboratorijās, lūdzot skaidrojumus, pagaidām atbildes nav saņemtas.

Jāatzīmē, ka Guandunas province, kurā atrodas "Leotec (Guangdong) Technology Co., Ltd" rūpnīca, kurā, saskaņā ar "ADDI Trading PTE Ltd" līgumam pievienoto tehnisko aprakstu, saražotas VAMOIC nopirktās maskas, atrodas vairāk nekā 1200 kilometrus no Sičuaņas, kur atrodas testēšanas ziņojumā minētā "China Ceprei (Sichuan) Laboratory" laboratorija, kas esot testējusi saražotās maskas.

Latvijas vērtētājiem nav aizdomas par krāpniecību, par testēšanu RSU atbilžu nav


Kā jau iepriekšējā rakstā minēts, AM pieaicinātā Veselības inspekcija (VI) atbildot uz "Delfi TV ar Jāni Domburu" jautājumiem paziņoja, ka "Konkrētajā gadījumā, vērtējot dokumentāciju, Inspekcijai neradās aizdomas par krāpniecību.". Bija uzdots arī konkrēts jautājums - "kas liecina par testa veicēju atbilstošu kvalifikāciju (t.sk. sertifikāciju)? Vai "test report" un "test report declaration", tai skaitā paraksti uz tiem rada pamatu paļauties uz šo dokumentu autentiskumu? Ķīnas akreditēto laboratoriju sarakstā mēs neatrodam ""China Ceprei (Sichuan) Laboratory"." Konkrētas atbildes nebija, vien konstatējums, ka "Piegādātās "ADDI Trading PTD ltd." medicīniskas maskas ir marķētas ar CE zīmi, ražotāja apliecinājumā ir atsauces uz preces atbilstību Direktīvas 93/42 prasībām, uz Itālijas laboratorijas CELAB izsniegto sertifikātu Nr. 802712842143, iesniegts testēšanas pārskats DMMTCF0307-MDD."

Nekavējoties tika uzdoti atkārtoti un papildus jautājumi par laboratorijas dokumentu patiesumu un kvalifikāciju, taču atbildes vairāk kā nedēļas laikā nav saņemtas.

"ADDI Trading PTE Ltd" piegādāto masku novērtēšanā piedalījusies VI darbiniece Jeļena Cīrule. Viņas ar 10. aprīli datēts apliecinājums ir arī uz preču pavadzīmes: "Vizuāli med. maskām novērtēta atbilstība klātienē, salīdzinot ar līgumam pievienotu dokumentāciju.". Turpat ietverta arī atruna, kas bija minēta jau pirmajā rakstā par šo tēmu – ka ražotājam nav pārstāvja Eiropā.

Latvijā šobrīd nav akreditētas laboratorijas, kurā varētu pārliecināties par aizsargmasku un citu individuālo aizsarglīdzekļu atbilstību standartā EN: 14863 noteiktajiem parametriem, tādēļ jau iepriekš Nacionālā veselības dienesta (NVD) iepirkto masku kvalitātes vērtēšanā tika iesaistīts Rīgas Stradiņa universitātes Darba drošības un vides veselības institūts. Tā vadītājs profesors Ivars Vanadziņš, kurš iepazinās ar “ADDI Trading PTE Ltd” līgumā ietverto tehnisko aprakstu, sākotnēji vērsa uzmanību, ka fotogrāfijās redzams, ka maskas atbilst Ķīnas standartam YY/T0969, kas ir pats zemākais standarts pēc YY/0469, un pieļāva iespējamību par maldinošu informāciju līgumam pievienotajos dokumentos. Uz precizējošiem jautājumiem Vanadziņš līdz šim nav atbildējis

"Piegādātās maskas ir nodotas Rīgas Stradiņa universitātes laboratorijā testēšanai," iepriekš atbildot "Delfi TV ar Jāni Domburu" norādīja VI. Uz papildu jautājumiem par to, vai šī testēšana ir pabeigta un kādi ir secinājumi, atbilde arī nav saņemta.

Ja izrādīsies, ka VAMOIC līgumam pievienotais ziņojums par masku testēšanu ir viltojums, tad nav nekāda dokumentāra pamatojuma uzskatīt, ka šīs par 66 centiem gabalā iegādātās maskas ir atbilstošas tai medicīnas masku kvalitātes kategorijai, par ko iepriekš bija runa saistībā ar šīm maskām.

Kā zināms, šis līgums ar "ADDI Trading PTE Ltd" tika noslēgts 9. aprīlī – brīdī, kad iepriekšējās divās nedēļās NVD jau bija noslēdzis līgumus par vairāk nekā astoņu miljonu masku piegādi, un vairāk nekā 1,4 miljoni jau bija piegādātas, bet 9. un 10. aprīlī tika piegādātas vēl vairāk nekā miljons, neskaitot šīs.

Tajā pašā dienā, kad VAMOIC noslēdza līgumu ar "ADDI Trading PTE Ltd", noslēgti vēl divi līgumi ar firmu, kas arī bija starp tām, ar kurām sarunas turpināt aicināja NVD - ar SIA "TITLED", kas apņēmusies piegādāt respiratorus. Par to – nākamajā publikācijā.

Tev jau ir aktīvs abonements!

Šis ir maksas raksts.

Lai turpinātu to lasīt, lūdzu, lejupielādē jaunāko DELFI aplikāciju vai turpini lasīt rakstu, izmantojot pārlūkprogrammu.

Lasīt rakstu.
Lai turpinātu lasīt rakstu, iegādājies abonementu. Ja jau esi abonents,
Kāpēc abonēt?

Tags

Koronavīruss Covid-19 DELFI plus
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.