Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu
Foto: LU Juridiskās fakultātes absolvents, LR Ģenerālprokuratūras virsprokurors Māris Leja

Cilvēkam, izvēloties studēt Latvijas Universitātes (LU) Juridiskajā fakultātē (JF), jāapzinās, ka jurista arodā jābūt gatavam mācīties visu mūžu. Absolvējot Universitāti ar jurista diplomu kabatā, nenozīmē, ka mācības būs beigušās. Nepārtrauktas likumdošanas izmaiņas, procesu un norišu mainība, jaunākās tendences jurisprudencē utt., – tam visam būs jāseko līdzi katru dienu, ja vēlies būt savas jomas profesionālis.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma
„Ieteiktu jau studiju laikā pastrādāt jurista darbu, lai saprastu, vai šis arods patiks un būs jūsu dzīves aicinājums,” Juridiskās fakultātes absolvents Māris Leja, LR Ģenerālprokuratūras virsprokurors

To atzīst JF absolvents Māris Leja, kurš šobrīd ir Ģenerālprokuratūras Krimināltiesiskā departamenta Korupcijas apkarošanas koordinācijas nodaļas virsprokurors. "Studijas ieliek labu pamatu turpmākajam darbam," saka M. Leja.

Labākie nozares speciālisti iedvesmo un aizrauj

LU JF ir senākā tiesību zinātņu studiju realizētāja Latvijā – jau kopš LU dibināšanas. Fakultāte ir pazīstama ar izciliem mācībspēkiem – labākajiem nozares speciālistiem pasniedzēju lomā: tiesību zinātniekiem, sabiedrībā ievērojamiem juristiem. Studenti šeit sastaps Augstākās tiesas un Satversmes tiesas tiesnešus, zvērinātus advokātus no vadošajiem advokātu birojiem Latvijā, dažādu institūciju vadītājus, to grāmatu autorus, no kurām mācās jurisprudenci gan LU JF, gan citās augstskolās.

"Tā ir iespēja studēt praktizējošu, pieredzes bagātu juristu, savas nozares profesionālo un zinātnes līderu vadībā, no kuriem mācīties un gūt iedvesmu turpmākajam dzīves ceļam," papildina JF dekāne, profesore Kristīne Strada-Rozenberga. Savukārt mācībspēki lepojas par iespēju strādāt kolektīvā, ko veido atzītākie Latvijas tiesībzinātnieki, lepojas par kolēģiem, kuriem tiek uzticēta augstākā līmeņa darbi profesijā, piemēram, gandrīz visi Satversmes tiesneši ir arī LU JF mācībspēki, lepojas ar gudriem, atbildīgiem studentiem, kuri nākotnē veidos žilbinošas juridiskās karjeras, turpina profesore.

Kāpēc studēt "juristos", savu redzējumu atklāj absolvents Māris Leja: "Pirmkārt, tie ir pasniedzēji – savas jomas profesionāļi, kas spēj iedvesmot studentus. Fakultātē ir daudz pasniedzēju, kas prot ļoti interesanti un aizraujoši pasniegt savu priekšmetu. Manā skatījumā, tam ir liela nozīme un viens no galvenajiem stimuliem, kas var studējošo ieineteresēt strādāt tālāk, praksē. Otrs iemesls – Universitātei no visām Latvijas augstskolām ir visaugstākie reitingi, arī prestiža ziņā," papildina absolvents.

Studijas šajā fakultātē radīja iedvesmu turpmākam dzīves ceļam, dodot pārliecību, ka šis ir īstais arods, turpina Māris Leja. Viņa izvēlētais studiju virziens – tiesību zinātnes – bijis ļoti nejaušs, arī tālākā virzība krimināltiesību jomā – prokuratūrā – laba apstākļu sagadīšanās. Sākotnēji viņš gājis pavisam citu ceļu: studēja Mūzikas akadēmijā, domājis par svešvalodas vai psihologa studijām. "Redzams, ka interešu loks bija ļoti plašs," smejot piebilst absolvents. 2000. gadā viņš pabeidza bakaura studijas JF, un sāka meklēt jaunu darbu, jo sapratis, ka iepriekšējā darbā bija sevi izsmēlis un apguvis visu, ko varēja iemācīties. Un atkal dzīves nejaušība – nonācis strādāt prokuratūrā, kurā nu ir jau 22 gadus. "Dzīvē viss ir izvērties tā, ka gan studijas, gan darbs ir bijis laimīgas nejaušības. Tomēr savas izvēles, t.sk., studēt "juristos" ne mirkli nenožēloju," saka viņš.

Zināšanas, kas atzītas gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī

"JF nodrošina zināšanu un prasmju apguvi, kas ir plaši atzīta gan nacionālā, gan starptautiskā līmenī, ko pamato mūsu absolventu sasniegumi jau studiju laikā, piedaloties tiesu izspēlēs, gūstot pieredzi darba tirgū vai darbojoties dažādās studentu pārstāvniecībās, gan arī pēc absolvēšanas, ieņemot prestižus amatus un turpinot veidot veiksmīgu karjeras ceļu tiesību zinātnē," stāsta JF dekāne.

LU Juridiskajā fakultātē (JF) var studēt bakalaura studiju programmu "Tiesību zinātne", divas maģistra studiju programmas – profesionālā maģistra studiju programmu "Tiesību zinātne" un akadēmisko maģistra studiju programmu "Tiesības un organizāciju pārvaldība", kā arī pieejama doktora studiju programma "Tiesību zinātne". Fakultāte bija pirmā Latvijā, kas 2019. gadā ieguva akreditāciju virzienam "Tiesību zinātne" jaunajā akreditācijas posmā uz maksimālo termiņu – sešiem gadiem. Turklāt "Prakse.lv" veidotajā Skolu un studiju TOPā sadarbībā ar Latvijas Darba devēju konfederāciju, JF bakalaura studiju programma "Tiesību zinātne" novērtēta visaugstāk no Tiesību zinātņu studiju programmām.

Jautāts, kādām prasmēm, iemaņām, zināšanām jābūt jurista "bagāžā", lai ne tikai studētu, bet arī veiksmīgi pabeigtu studijas un ar panākumiem veidotu karjeru, absolvents M. Leja atbild: "Ļoti svarīga ir loģiskā domāšana, neatkarīgi no pārējām zināšanām. Noteikti jābūt arī labām svešvalodu zināšanām, un, ja tādu nav – jābūt gatavam tās papildināt. Juristam ir daudz jālasa un daudz nepieciešamās literatūras ir citās valodās. Mūsu tiesību sistēmai tuvākas ir vācu tiesības, un, no personīgā skatījuma raugoties, lielāka nozīme ir vācu valodas zināšanām. Tomēr arī angļu valodas zināšanas noteikti noderēs. Jauniešiem mūsdienās ir labas angļu valodas zināšanas, un tā varētu būt viena no vieglāk pārvaramajām barjerām."

Būtiska studiju procesa daļa ir tiesas procesa izspēles. Jau vairāk nekā 20 gadu ik gadu JF studenti piedalās tiesas procesa izspēļu sacensībās gan Latvijā, gan ārvalstīs, un sacensībās ieņem godalgotas vietas. "Piemēram, 2020. gada vasarā fakultātes studentes uzvarēja Eiropas Cilvēktiesību tiesas procesa izspēles sacensības ("European Human Rights Moot Court Competition"), finālā uzvarot komandu no prestižās Oksfordas universitātes. 2021. gada nogalē JF studentu komanda uzvarēja prof. K. Dišlera tiesas procesa izspēlē, bet šopavasar fakultātes studentes plūca uzvaras laurus Tiesībsarga tiesas procesa izspēlē cilvēktiesībās. Kopš 2011. gada LU JF Studentu pašpārvalde kopā ar LU JF Krimināltiesību katedru rīko "Profesora Paula Minca tiesas procesa izspēli krimināltiesībās", kas 2021. gada rudenī ļoti veiksmīgi norisinājās attālinātā formātā," lepojas profesore K. Strada-Rozenberga.

Juristiem aroda zinību apguve noris visu mūžu
Foto: LU Juridiskās fakultātes dekāne Kristīne Strada-Rozenberga
„Tā ir iespēja studēt praktizējošu, pieredzes bagātu juristu, nozares profesionālo un zinātnes līderu vadībā, no kuriem mācīties un gūt iedvesmu turpmākajam dzīves ceļam,” Juridiskās fakultātes dekāne, profesore Kristīne Strada-Rozenberga.

Notiekti izmēģināt spēkus jurista darbā

Bakalaura studijas topošajiem juristiem ir tikai pirmais solis. Jurista kvalifikāciju absolvents iegūst pēc maģistra studijām un sekmīgas valsts vienotā jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmena nokārtošanas. Kad jurista kvalifikācija iegūta, paveras plašas iespējas tālākai karjeras izaugsmei: ir iespēja kļūt par prokuroru, advokātu, notāru, tiesu izpildītāju, strādāt valsts iestādēs, uzņēmumos u.c. Daudzi studenti uzsāk darba gaitas studiju laikā, piemēram, prokuratūrā, tiesās, kļūst par jurista palīgiem advokātu birojos, kā arī veic dažādus administratīvus darbus jurisprudencē. LU JF absolventus augstu novērtē darba devēji. "Bieži saņemam lūgumus informēt mūsu studentus par vakancēm gan valsts institūcijās, gan privātos uzņēmumos," piebilst dekāne.

Fakultātes absolvents Māris Leja līdz pat ceturtajam kursam nestrādāja, visus spēkus veltot studijām. "Studējot man vēl nebija īstas pārliecības, vai šī joma man patiks vai ne. Tikai tad, kad sāku praktiski strādāt, sapratu – jā, man tas tiešām patīk! Ja skatos uz savu pieredzi, jaunajiem studentiem varu ieteikt: pēc iespējas ātrāk pamēģināt praktiski izmēģināt juridiska rakstura darbu. Nevis papīrus kārtot, bet tiešām kaut mazu, bet juridisku darbu, lai pārliecinātos, vai šis darbs būs īstā "vilkme". Tas attiecas ne tikai uz tiem, kas varbūt vēl domā. Arī uz tiem, kas nāk studēt ar stingru pārliecību. Bieži vien tas, ko iedomājāmies, atšķiras no realitātes. Tikai praktiskais darbs man ļāva nostiprināt tās zināšanas, kas bija apgūtas studijās. Tāpēc studentam, manuprāt, pēc iespējas ātrāk būtu jāiekļaujas darba dzīvē, lai iegūtās zināšanas var "apaudzēt" ar konkrētu pieredzi, kas arī veido lielu daļu no zinību kopuma, un nebūt ne mazu," pieredzē dalās M. Leja.

Juristi – daudzpusīgi

"2021. gada vasarā pirmo reizi notika valsts vienotais jurista profesionālās kvalifikācijas eksāmens, kuru sekmīgi nokārtoja vienīgi LU JF studenti. Šādi rezultāti Latvijas mērogā pierāda izglītības un gūto zināšanu kvalitāti, kā arī pilnvērtīgu brīvā laika pavadīšanas iespēju nozīmi, ko iespējams baudīt tikai studējot Latvijas Universitātes Juridiskajā fakultātē!" aicina studēt dekāne. Tas, cik daudzpusīgi, plaša redzesloka un talantu pilni ir juristi, apliecina viņu aktivitātes arī dažādās ārpus studiju aktivitātēs. Piemēram, daudzi fakultātes studenti papildus dzied LU korī, dejo tautas dejas ansamblī "Dancis", pārstāvot savas un citu studentu intereses pārstāvniecībās gan LU, gan Latvijas līmenī, citi pat brīvajā laikā raksta romānus vai darbojas mūzikas grupās.

Uzzini vairāk par LU Juridisko fakultāti: https://www.jf.lu.lv

Vienotā pieteikšanās koledžas un bakalaura studijām notiek no 5. līdz 18. jūlijam portālā www.latvija.lv, uzņemšana maģistra līmeņa studijās no 4. līdz 15. jūlijam. Uzzini vairāk www.gribustudet.lv

Lai uzzinātu par aktuālo LU un pasākumiem skolēniem, piesakies jaunumiem: https://www.lu.lv/gribustudet/piesakies-jaunumiem/

Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form