Fоtо: Publicitātes foto

Latvijas Izpildītāju un producentu apvienības (LaIPA) padome pieņēmusi lēmumus par jaunveidojamās neakadēmiskās mūzikas nozares balvas GAMMA organizēšanas jautājumiem. Cita starpā pieņemts lēmums rīkot atklātu konkursu par balvas GAMMA izpildproducenta izvēli, zīmola izstrādi un konsultatīvās padomes izveidi no nozares organizācijām, lai nodrošinātu atklātu, pārskatāmu un profesionālu pieeju šādas nacionāla līmeņa balvas iedibināšanā, vēsta LaIPA pārstāvji.

Kā vēstīts iepriekš, šī gada 15. maijā LaIPA biedru kopsapulce balsoja par jaunas neakadēmiskas mūzikas nozares balvas GAMMA (Gada augstākais mūsdienu mūzikas apbalvojums) dibināšanu, tādējādi lemjot izveidot vienotu, nozares nacionāla mēroga apbalvojumu.

Balva GAMMA būs LaIPA sadarbībā ar citām nozares organizācijām rīkots pasākums, ar pārskatāmu un nozares dalībniekiem saprotamu organizācijas procesu, visaptverošs žanriski un profesionāli (nozares profesijas, nozares profesionāļu atzīšana un izcelšana, tiek organizēts atbilstoši populārās mūzikas stratēģijai).

Kā vēsta LaIPA pārstāvji, GAMMA būs ne tikai apbalvošanas pasākums kā atsevišķs notikums nozarē, bet nepārtraukts process, kurā nozares dalībnieku radītais tiek publiski atspoguļots visa gada garumā, bet augstākais punkts ir balvas pasniegšanas ceremonija, kas tiks veidota, ievērojot nozares labākās tendences pasaulē, nodrošinot mākslinieciski augstvērtīgu un kvalitatīvu TV izklaides ceremoniju.

Balvas GAMMA izpildproducents tiks izvēlēts atklāta konkursa kārtībā. Konkursa nolikums un dalības noteikumi konkursā tiks publicēti LaIPA mājaslapā www.laipa.org. Savukārt lēmums izveidot balvas GAMMA konsultatīvo padomi saistīts ar to, ka nepieciešams pašiem autoriem, mūziķiem un producentiem demokrātiski lemt par GAMMA satura un formas veidošanas principiem. Tādēļ LaIPA padome lēmusi, ka konsultatīvās padomes sastāvā būs LaIPA padomes un LaIPA Kultūras un izglītības struktūrvienības (KI fonds) komisijas locekļi, kas ir nozares organizāciju deleģēti pārstāvji, izpildproducents un televīzijas ceremonijas producents.

"Delfi" jau iepriekš rakstīja, ka pēc šī gada Latvijas Mūzikas ierakstu gada balvas "Zelta mikrofons" ceremonijas vairāki mūziķi un mūzikas producenti pauda kritiku gan par pasākuma norisi, gan arī ilggadējo organizatori Elitu Mīlgrāvi un kompāniju "MicRec PM". Vēlāk tika lemts "Zelta mikrofona" ceremonijai vairs nepiešķirts LaIPA finansējumu un iedibināt jaunu nozares balvu. Plašāk par pārmaiņām var izlasīt šajā rakstā.

Kā norāda LaIPA padome, konsultatīvā padome nodrošinās procesa caurskatāmību, līdzekļu izlietojumu, kā arī organizatorisko un saturisko pusi, tostarp, piemēram, nomināciju izvēli, balsošanas kārtību, konkursa norises veidu u.c. Vienlaikus LaIPA padome lēma, ka, ņemot vērā ļoti īso sagatavošanās laiku, par balvas GAMMA televīzijas ceremonijas un tiešraides veidotāju tiek iecelta pieredzējusī producente Ilze Jansone.

LaIPA padome norāda, ka neakadēmiskās mūzikas nozarē ir liels pieprasījums pēc vienota nacionāla līmeņa nozares apbalvojuma, kas ievērotu galveno principu – "mūziķiem no mūziķiem". Balva GAMMA ir nozares iniciatīva, zīmols, kas pieder pašiem autoriem, mūziķiem un producentiem un kuri arī novērtē un izceļ savu kolēģu veikumu nozarē. LaIPA padome uzsver, ka nozarē vienmēr ir bijušas un arī būs dažādas balvu ceremonijas – atsevišķu žanru, atsevišķu mediju un uzņēmēju pasākumi. Jāuzsver, ka balva GAMMA nekādi – ne tieši, ne netieši – nekonkurē ar citām, jau eksistējošām aptaujām, konkursiem vai publiskiem pasākumiem.

LaIPA padome atgādina, ka viens no LaIPA uzdevumiem ir veicināt nozares attīstību ar aktivitātēm, kas gan veicina izpratni par autortiesībām un blakustiesībām, gan popularizē nozari sabiedrībā, tādējādi veicinot arī nozares radošo un ekonomisko izaugsmi. Šādu LaIPA darbības virzienu paredz gan valsts normatīvie akti, gan LaIPA statūti.

Читайте нас там, где удобно: Facebook Telegram Instagram !