Foto: LETA
2022. gada 9. maijā Latvijas Kultūras akadēmijā (LKA) notika vadības tikšanās ar padomi, kas turpmāk atbildēs par augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, – Ingu Jēkabsoni, Ati Egliņu-Eglīti, Daci Melbārdi, Juri Goldmani un Baibu Tjarvi. LKA tikšanās reizē pārstāvēja rektore Rūta Muktupāvela, prorektore akadēmiskajā darbā Zane Šiliņa, prorektore zinātniskajā darbā Anda Laķe, kā arī prorektors mākslinieciskās jaunrades darbā Elmārs Seņkovs.

LKA rektore Rūta Muktupāvela sadarbību ar padomi vērtē kā lielu ieguvumu LKA turpmākajā attīstībā, internacionalizācijas profila stiprināšanā un sadarbības veicināšanā ar kultūras un radošo industriju nozari: "Latvijas Kultūras akadēmija iekšējās pārvaldības modeļa reformas rezultātā nu ir tikusi pie savas padomes, kas kopā ar citām Akadēmijas augstākā līmeņa lēmējinstitūcijām uzņemsies likuma deleģēto atbildību par mūsu stratēģisko attīstību. Padomes locekļu intelektuālā kapacitāte, administratīvā pieredze un entuziasms šobrīd ļauj cerēt uz lielisku rezultātu.

Priecājos, ka jau pirmajā tikšanās reizē viņi paši definēja jomas, kurās varētu sniegt vislielāko pievienoto vērtību, piemēram, Baiba Tjarve un Juris Goldmanis – LKA normatīvās bāzes un projektu vadības joma, Ati Egliņu-Eglīti interesē infrastruktūras attīstība un Tabakas Fabrikas projekta gaita, Ingu Jēkabsoni – starptautiskie zinātniskās pētniecības tīkli un ES finanšu instrumentu piesaiste, Daci Melbārdi – kultūras līderības, Eiropas kultūras telpas aktualitātes un to pārnese mūsu Akadēmijas vidē. Esam apņēmības pilni kopā ar padomi turpināt mūsu mērķtiecīgu virzību uz izcilību visās trijās – gan studiju, gan mākslinieciskās jaunrades, gan pētniecības – jomās."

Pirmajā LKA pārstāvju un padomes tikšanās reizē tika pārrunāta turpmākā sadarbība un padomes darba organizācija, kā arī par padomes locekļi par priekšsēdētāju ievēlēja Daci Melbārdi. Iezīmējot LKA lomu Latvijas kā nacionālas valsts izaugsmē un plānojot LKA un padomes turpmāko sadarbību, Dace Melbārde uzsvēra, ka "Latvijas Kultūras akadēmija ir tautas atmodas laika bērns, kuras misija sabalsojas ar Latvijas Republikas Satversmē definēto valsts pastāvēšanas mērķi – garantēt latviešu nācijas, tās valodas un kultūras pastāvēšanu un attīstību cauri gadsimtiem.

LKA padomes uzdevums ir sadarbībā ar plašo Akadēmijas saimi izvēlēties un noteikt tādus augstskolas stratēģiskos attīstības mērķus un virzienus, kā arī inovatīvus risinājumus izglītībā, pētniecībā un pārvaldībā, lai Akadēmija var pārliecinoši un ilgstoši īstenot tai uzticēto nozīmīgo lomu Latvijas kā nacionālas valsts izaugsmē. Vienlaikus, es ceru, ka padome kļūs arī par vidutāju un partneri atvērta dialoga veidošanai ar valsts un pašvaldību iestādēm, starptautiskajām institūcijām, darba devējiem un nevalstisko sektoru, un, kas ne mazāk būtiski – ar jauniešiem, kas ir esošie un potenciālie kultūras un mākslas specialitāšu studenti."

Padomes tuvākie uzdevumi ir iepazīties ar LKA līdzšinējo darbību, struktūrvienību lomu un stratēģiskajiem attīstības virzieniem. 16.maija LKA senātā Dace Melbārde, Inga Jēkabsone un Atis Egliņš-Eglītis iepazīstinās senatorus ar savu redzējumu par LKA un iecerētajiem darbiem padomes ietvaros.

LKA padomē turpmākos četrus gadus strādās divi vadības virzītie pārstāvji – augstākās eksperte augstākās izglītības un zinātnes jautājumos Inga Jēkabsone un radošo industriju un pašvaldību eksperts Atis Egliņš-Eglītis. Valsts prezidents darbam LKA padomē izvirzījis bijušo kultūras ministri, Eiropas Parlamenta deputāti Daci Melbārdi, savukārt LKA Senāts – docentu Juri Goldmani un LKA Zinātniskās pētniecības centra vadošo pētnieci Baibu Tjarvi.

Valsts augstskolas padome ir koleģiāla valsts augstskolas augstākā lēmējinstitūcija, kas ir atbildīga par valsts augstskolas ilgtspējīgu attīstību, stratēģisko un finanšu uzraudzību, kā arī nodrošina valsts augstskolas darbību atbilstoši tās attīstības stratēģijā noteiktajiem mērķiem.

Seko "Delfi" arī Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!