Vācijā izdota Blaumaņa prozas grāmata 'Frost im Frühling'
Foto: LETA

Bīlefeldē "Aisthesis Verlag" apgādā iznācis latviešu autora Rūdolfa Blaumaņa darbu apkopojums "Frost im Frühling" jeb "Salna pavasarī", kurā pirmo reizi vienkopus publicēti visi Blaumaņa vācu valodā rakstītie vai paša autora vāciski tulkotie prozas darbi, no kuriem divi piedzīvo pirmpublicējumu.

"Grāmatā ievietotie 17 stāsti un noveles atspoguļo Blaumaņa daiļrades plašo spektru - no ciemata stāstiem reālisma un naturālisma estētikā līdz novelēm ar mākslinieka tēlu centrā, un no impresionistiskajām Rīgas skicēm un jaunromantisma viņsaules vīzijām līdz pat carisma represiju apsūdzībai. Tādējādi Blaumanis atklājas kā nozīmīgs starpnieks starp valodām un kultūrām, un spilgts Baltijas modernitātes pārstāvis Eiropas literatūrā," atklāj Latvijas Universitātes (LU) Literatūras, folkloras un mākslas institūta (LFMI) pārstāve Madara Eversone.

Grāmatas sastādītāji ir LU LFMI vadošais pētnieks Benedikts Kalnačs un Ķelnes Universitātes privātdocents Rolfs Fīlmanis. Tās tekstu sagatavošanā piedalījušies arī LU LFMI vadošais pētnieks Pauls Daija un zinātniskā asistente Eversone. Izdevums ir daļa no Baltijas - Vācijas Augstskolu biroja "Baltisch - Deutsches Hochschulkontor" finansētā projekta "Rūdolfs Blaumanis. Latviešu stāsti. Pilnīgs vācu valodā rakstīto un paša autora tulkoto literāro darbu komentēts izdevums".

Tags

Rūdolfs Blaumanis

Comment Form