KM Okupācijas muzeja darbībai piešķīrusi 14 000 eiro
Foto: LETA

Kultūras ministrija (KM) noslēgusi līdzdarbības līgumu ar Latvijas Okupācijas muzeju "Par atsevišķu valsts pārvaldes uzdevumu veikšanu sabiedrības izglītošanai un izpratnes par Latvijas vēsturi veicināšanai", piešķirot muzejam 14 000 eiro, liecina informācija KM mājaslapā.

Muzejam visu nākamo mācību gadu uzdots izglītot Latvijas izglītības iestāžu, tostarp mazākumtautību, 9.-12.klases skolēnus un skolotājus par Latviju Otrā pasaules kara laikā, Latvijas okupāciju un pretrunīgi vērtētām vēstures tēmām. Plānots arī, ka muzejs izstrādās un ieviesīs izglītības iestāžu, tostarp mazākumtautību, programmu 6.-12.klases skolēniem integrētām Okupācijas muzeja nodarbībām.

Muzejam uzdots organizēt nodarbības ar dokumentālo filmu izmantošanu un atklātas diskusijas par Latviju Otrajā pasaules karā 9.-12.klases skolēniem, kā arī izbraukuma nodarbības "Latvijas Republikas dibināšana un neatkarības atjaunošana" un "Padomju deportācijas" ar dokumentālo filmu izmantošanu un atklātas diskusijas par Latviju Otrajā pasaules karā 6.-12.klases skolēniem. Tajā pašā laikā muzejam jāorganizē ceļojošās izstādes "Latvija 1939-1991: No okupācijas līdz brīvībai" un "Pretējās pusēs: Latvijas karavīri Otrajā pasaules karā", savienojot tās ar diskusijām.

Plānots, ka Okupācijas muzejs organizēs metodiskos seminārus vēstures skolotājiem, kā arī izveidos jaunu apmācību programmu skolotājiem.

Muzejā par piešķirtajiem līdzekļiem jābūt izveidotai jaunai Okupācijas muzeja "Nākotnes nama" ekspozīcijai. Tam jāveic arī muzeja tīmekļa vietnes "www.omip.lv" uzturēšana, papildināšana ar vēstures pārskata sadaļu par padomju okupācijas periodu Latvijā no 1945.gada līdz 1991.gadam un aktualitātēm, tekstu tulkošana krievu, angļu un vācu valodā.

Plānots, ka muzejs nodrošinās arī vairāku muzejpedagoģisko materiālu tulkošanu krievu, angļu un vācu valodā, kā arī citu materiālu sagatavošanu svešvalodās.

Okupācijas muzeja pārraudzībā būs arī Latvijas simtgadei veltīta skolēnu darbu konkursa par Latvijai nozīmīgām personībām organizēšana.

Par piešķirtajiem līdzekļiem muzejam jānodrošina pieejamība integrētām Okupācijas muzeja nodarbībām, sedzot skolēnu ceļa izdevumus nodarbību apmeklēšanai.

Latvijas Okupācijas muzejs ir privāta institūcija, kuru uztur ziedojumi. Valsts līdzekļi veido aptuveni vienu ceturto daļu no muzeja finansējuma.

Tags

Kultūras ministrija Okupācijas muzejs

Comment Form