Meteoroloģiskā informācija portālā www.delfi.lv (turpmāk tekstā "Delfi.lv") paredzēta tikai privātai lietošanai nekomerciāliem mērķiem. Laika prognozes gatavo Norvēģijas Meteoroloģijas institūts un Norvēģijas sabiedriskais medijs "Yr.no".

Laika prognoze ir tikai informatīva, un tas nedod nekādas garantijas. "Delfi.lv" neuzņemas atbildību par laika apstākļu prognozes precizitāti, kā arī par iespējamiem zaudējumiem, kādi varētu rasties, izmantojot šo laika prognozi. Tāpat "Delfi.lv" neuzņemas atbildību par tehniskām problēmām, nodrošinot laika prognozi.

Lietotājam ir tiesības izvietot laika prognozes logrīku savā tīmekļa vietnē:

  • saglabājot logrīka sākotnējo izskatu (jebkādas izmaiņas ir aizliegtas);
  • publicējot pilna apjoma logrīku.

"Delfi.lv" laika prognozes logrīku aizliegts publicēt tīmekļa vietnēs, kurās izteikti aicinājumi uz vardarbību, rasu naidu vai citām prettiesiskām darbībām, pornogrāfija, materiāli, kurus publiskojot vai nosūtot tiek aizskartas vai pārkāptas trešo personu intelektuālā īpašuma tiesības, un cits saturs, kas ir pretrunā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

"Delfi.lv" ir tiesīgs jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem mainīt šos noteikumus, un izmaiņas stājas spēkā ar brīdi, kad tās ir publiskotas "Delfi.lv".

Ja lietotājs neievēro šos noteikumus, atkarībā no pārkāpuma veida vai sekām pārkāpējs saucams pie likumā noteiktās civiltiesiskās, administratīvās vai kriminālās atbildības.

Laika prognoze no yr.no, ko sagatavo Norvēģijas Meteoroloģijas institūts un Norvēģijas sabiedriskais medijs
Orai (LT), Ilmateade (EE)