Foto: Shutterstock

Ir daudz identitāti veidojošu elementu, kurus bērnam ir svarīgi apzināties, piemēram, ziņas par savu izcelšanos, kultūra, reliģija, valoda, pilsonība, vārds, ģimenes saites un priekšstats par savu ķermeni, psihiskajām un morālajām īpašībām. Aptuveni trīs procenti no ik gadu dzimušiem bērniem ir bez noteiktas paternitātes, norādīts Tiesībsarga 2023. gada ziņojumā.

Bērnu tiesību aizsardzības pasākumi ir veicami tā, lai bērni varētu pilnīgi un harmoniski attīstīties kā personības, saglabājot visus savas identitātes elementus. Taču praksē ir konstatēti gadījumi, kad bāriņtiesai vai sociālajam dienestam no bērna vecāku sniegtās informācijas ir zināms bērna tēvs. Persona ir atzinusi, ka ir bērna tēvs, dzīvo ģimenē ar bērniem, par viņiem rūpējas. Paternitāte visbiežāk juridiski nav atzīta ikdienišķu apstākļu dēļ – bērna reģistrācijas brīdī tēvs bijis ārvalstī, viņam nav bijis derīgs personu apliecinošs dokuments u. c.

Situācijās, kad bērns ieņemts nozieguma rezultātā, visbiežāk bērna paternitāte juridiski netiek noteikta – bērna dzimšanas reģistrā netiek veikts ieraksts par tēvu. Tādos gadījumos bērna bioloģiskais tēvs faktiski ir atbrīvots no uzturdošanas pienākuma. Savukārt bērna mātei nav iespējams saņemt uzturlīdzekļus ne no šīs personas, ne no Uzturlīdzekļu garantiju fonda. Ģenerālprokuratūra ir paudusi viedokli, ka paternitātes noteikšanas ekspertīzes atzinums kriminālprocesā varētu kalpot kā pierādījums civilprocesā un šāda prasība būtu izskatāma rakstveida procesā. Taču bērna māte ētisku apsvērumu dēļ var nevēlēties, lai bioloģiskais tēvs tiktu ierakstīts bērna dzimšanas reģistrā, tādēļ jāmeklē risinājumi uzturlīdzekļu nodrošināšanai, tostarp arī pirms ar spēkā stājušos nolēmumu kriminālprocesā bērna tēvs tiek atzīts par vainīgu noziedzīgā nodarījumā. Tiesībsargs turpinās aktualizēt bērnu bez paternitātes tiesību nodrošināšanu, solīts pagājušā gada ziņojumā.

Cik vienlīdzīgi ir bērni un jaunieši ar un bez paternitātes

Bērnu, jaunatnes un ģimenes attīstības pamatnostādnēs 2022. – 2027. gadam viens no rīcības virzieniem ir bērnu, kuriem nav noteikta paternitāte, vienlīdzīgu iespēju stiprināšana. Bāriņtiesām un sociālajiem dienestiem ieteikts izskaidrot vecākiem viņu pienākumu noteikt bērna paternitāti un informēt, kādā kārtībā tas veicams. Sociālie dienesti ir aicināti sniegt materiālo atbalstu vecākiem, ja viņiem nepietiek naudas personu apliecinošu dokumentu nokārtošanai, nokļūšanai iestādēs dokumentu saņemšanai vai bērna paternitātes nokārtošanai.

Iestādēm arī ieteikts informēt vecākus par iespēju saņemt pašvaldībā juridiskās konsultācijas paternitātes jautājumos vai iespēju saņemt valsts apmaksātu juridisko palīdzību. Savukārt bāriņtiesas ir aicinātas bērna interesēs izmantot tām noteiktās tiesības iesniegt tiesā prasības pieteikumu bērna paternitātes noteikšanai vai paternitātes fakta konstatēšanai, ja personas, kurām ir tiesības iesniegt tiesā prasību, to nedara un viņu motivēšana paternitātes sakārtošanai nav izdevusies.

No bērna tiesībām zināt savus vecākus izriet vecāku pienākums noteikt paternitāti. Ikvienam bērnam ir svarīgi būt abu vecāku aizgādībā. Turklāt bērnam bez paternitātes noteiktās situācijās ir liegts saņemt valsts atbalstu. Piemēram, uzturlīdzekļus, sociālā nodrošinājuma pabalstu vai apgādnieka zaudējuma pensiju vecāka nāves gadījumā.

Seko "Delfi" arī vai vai Instagram vai YouTube profilā – pievienojies, lai uzzinātu svarīgāko un interesantāko pirmais!