Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi Rīgā: kam pienākas un ko ņemt vērā
Foto: Shutterstock

Atsevišķām nekustamā īpašuma nodokļu (NĪN) maksātāju kategorijām par Rīgas administratīvajā teritorijā esošo nekustamo īpašumu – zemi un ēkām – tiek piešķirti nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumi – dažkārt sasniedzot pat 90 procentu apmēru. Kam pienākas NĪN atvieglojumi un ko noteikti ņemt vērā, skaidro Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis.

close-ad
Saturs turpināsies pēc reklāmas
Reklāma

Tukši dzīvokļi – lielāki nodokļi


Par fiziskām personām piederošiem dzīvokļa īpašumiem un viena dzīvokļa mājām, ja šie nekustamā īpašuma nodokļa objekti netiek izmantoti saimnieciskajā darbībā, tiek piemērotas nodokļa likme:

  • 0,2 procenti no kadastrālās vērtības, kas nepārsniedz 57 000 eiro;
  • 0,4 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 57 000 eiro, bet nepārsniedz 107 000 eiro;
  • 0,6 procenti no kadastrālās vērtības daļas, kas pārsniedz 107 000 eiro.


Tomēr ņem vērā, ka samazināta nodokļu likme tiek piešķirta, ja taksācijas gada 1. janvārī pulksten 00.00 īpašumā deklarēta vismaz viena persona. Ja līdz 1. janvāra pulksten 00.00 nekustamajā īpašumā, kura lietošanas veids ir dzīvošana, nav deklarēta neviena persona, nekustamā īpašuma nodokļa aprēķinam par visu taksācijas gadu tiek piemērota nodokļa likme 1,5% no kadastrālās vērtības. Veiktais nodokļa aprēķins netiek pārskatīts un samazinātā nodokļa likme netiek piemērota, ja taksācijas gada laikā nekustamajā īpašumā tiek deklarēta persona.

Turpretī dzīvokļa īpašumos nesadalītām ēkām platība, par kuru piemērojama samazinātā nodokļa likme, ir atkarīga no tajā deklarēto personu skaita (katrai deklarētajai personai piekrīt 30 m2 no ēkas platības daļas). Lai varētu piemērot samazināto nodokļa likmi, personām jābūt deklarētām konkrētā objektā taksācijas gada 1. janvārī pulksten 00.00.

Atvieglojumi ģimenēm ar bērniem


Atvieglojumi tiek piešķirti arī ģimenēm ar bērniem – ģimenēm ar trīs un vairāk bērniem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus piešķir pat 90 procentu apmērā.

"Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus Rīgas pilsētā var saņemt persona, kurai pašai (vai kopā ar laulāto) vai tās laulātajam taksācijas gada 1. janvārī ir bērni vecumā līdz 19 gadiem (arī aizbildnībā esoši vai audžuģimenē ievietoti bērni līdz pilngadības sasniegšanai), vai bērni pēc pilngadības sasniegšanas, kamēr viņi turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā (pilna laika klātienes studijas), bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai," skaidro Ilmārs Ziedonis.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus no taksācijas gadam aprēķinātās nekustamā īpašuma nodokļa summas piešķir par:

  • trīs un vairāk bērniem – 90 procentu apmērā;
  • diviem bērniem – 70 procentu apmērā;
  • vienu bērnu – 50 procentu apmērā.


Lai saņemtu atvieglojumus, uz taksācijas gada 1. janvāri, personai vai tās laulātajam ir pienākums būt deklarētai kopā ar bērnu nekustamajā īpašumā, par kuru tiek piešķirts atvieglojums. Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem par personas atbilstību saistošo noteikumu nosacījumiem. Pārvaldē līdz taksācijas gada 15. decembrim jāvēršas tikai, lai iesniegtu izglītības iestādes apliecinājumu par bērniem pēc pilngadības sasniegšanas (bet ne ilgāk kā līdz 24 gadu vecuma sasniegšanai), par to, ka bērni turpina vispārējās, profesionālās, augstākās vai speciālās izglītības iegūšanu dienas nodaļā.

Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus 50 procentu apmērā piešķir arī gadījumos, kad daudzbērnu ģimene (trīs un vairāk bērni) dzīvo pirmās pakāpes augšupēja radinieka (daudzbērnu ģimenes vecāka mātes vai tēva) īpašumā. Lai varētu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, īpašniekam taksācijas gada 1. janvārī ir jābūt deklarētam īpašumā kopā ar pirmās pakāpes radinieku (meitu/dēlu vai tā laulāto), kā arī ne mazāk kā trīs viņu bērniem vecumā līdz 18 gadiem vai bērniem līdz 24 gadu vecumam, kuri iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Piešķirto atvieglojumu apmērs vienai personai taksācijas gadā nepārsniedz 500 eiro. Arī šajā gadījumā Pārvalde atvieglojumus piešķir automātiski, pamatojoties uz Rīgas domes Vienotās informācijas sistēmas datiem.

Jaunas atvieglojumu kategorijas


''Rīgas dome 2021. gada 15. decembrī ir pieņēmusi jaunu nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtību, ieviešot jaunas atvieglojumu kategorijas, paplašinot īpašumu loku un iespējas saņemt nodokļa atvieglojumus. Ir paredzēts, ka jaunie saistošie noteikumi stāsies spēkā 2022. gada sākumā," informē Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes priekšnieks Ilmārs Ziedonis. "Jaunajos saistošajos noteikumos saglabātas līdz šim spēkā esošās atvieglojumu kategorijas, piemēram, trūcīgām un maznodrošinātām personām, pensionāriem, personām ar 1. un 2. grupas invaliditāti, bērniem invalīdiem, personām, kuras saņem apgādnieka zaudējuma pensiju, ģimenēm ar bērniem un citām kategorijām. Vienlaikus tiek ieviestas vairākas jaunas atvieglojumu saņēmēju kategorijas, paredzot, ka ar 2023. gada 1. janvāri atvieglojumus varēs saņemt, piemēram, nodokļa maksātājs, kurš atzīts par Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušu personu vai ir piedalījies Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidācijā, kā arī atvieglojumus varēs saņemt par jaunuzceltām individuālām dzīvojamajām mājām, kas klasificējamas kā gandrīz nulles enerģijas ēkas u.c."

Ziedonis aicina pievērst uzmanību, ka ar 2023. gadu tiks ieviests jauns priekšnoteikums atvieglojumu saņemšanai. Proti, līdz taksācijas gada 1. janvārim nodokļa maksātājam vai tā pilnvarotai personai – aizbildnim vai aizgādnim – ir jābūt reģistrējušam oficiālo elektronisko adresi vai piekritušam saziņai ar Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldi ar e-pasta starpniecību, turklāt vienam no minētajiem elektroniskās saziņas kanāliem ir jābūt aktīvam visu taksācijas gadu. Ja oficiālā elektroniskā adrese jau ir izveidota vai visa ar nekustamā īpašuma nodokli saistītā korespondence tiek saņemta uz e-pastu, vēršanās pārvaldē, lai turpinātu saņemt nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumus, nav nepieciešama.

Iepriekš minētā prasība norādīt elektronisko saziņas kanālu netiek attiecināta uz trūcīgajiem, maznodrošinātajiem, pensionāriem, invalīdiem, kā arī Černobiļas atomelektrostacijas avārijas rezultātā cietušajiem vai šīs avārijas seku likvidatoriem. Savukārt, ja nodokļa maksātājs objektīvu iemeslu dēļ nav aktīvs elektroniskajā vidē un vēlās arī turpmāk saņemt atvieglojumus, tad viņam līdz katra taksācijas gada 1. janvārim būs jāiesniedz pārvaldē pamatots iesniegums, kurā jānorāda objektīvi iemesli, kas liedz nodrošināt elektroniskās saziņas kanālu ar pārvaldi.

Plašāku informāciju par piemērojamajiem nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem, kā arī visu ar nekustamā īpašuma nodokli saistīto aktuālo informāciju, var uzzināt Rīgas domes Pašvaldības ieņēmumu pārvaldes interneta vietnē , vai zvanot uz bezmaksas informatīvo tālruni 80000850.

Tags

Nekustamais īpašums Deklarācija Dzīvesvietas deklarēšana Nekustamā īpašuma nodoklis
Publikācijas saturs vai tās jebkāda apjoma daļa ir aizsargāts autortiesību objekts Autortiesību likuma izpratnē, un tā izmantošana bez izdevēja atļaujas ir aizliegta. Vairāk lasi šeit.

Comment Form