sadarbībā ar latvijas zaļais punkts
Izlozes noteikumi

1. Pieteikties izlozē var līdz 2024. gada 9. jūnijam (ieskaitot) interneta vietnē delfi.lv.
2. Lai piedalītos izlozē, dalībniekam ir jāiesūta izsmēķu foto un jāatstāj sava kontaktinformācija (e-pasta adrese un telefona numurs).
3. Balvu fonds – četras dāvanu kartes katra 100 eiro vērtībā no ''Mēness aptieka''.
4. Balvas laimētājus pēc nejaušības principa, proti, caur https://www.random.org/ vai excel RAND funkciju, nosaka konkursa rīkotājs AS "DELFI" 2024. gada 10.jūnijā.
5. Konkursa rīkotāji sazināsies ar balvas laimētājiem par to saņemšanu ne vēlāk kā līdz 2024. gada 13. jūnijam.
6. Ja laimētājs neatbild uz e-pastu vai telefona saziņu 5 (piecu) darba dienu laikā, AS "DELFI" ir tiesīgs veikt atkārtotu izlozi un izlozēt citu laimētāju, ievērojot šo noteikumu kārtību.
7. Izlozes norises laikā AS “DELFI” veic personas datu (e-pasts) ievākšanu un apstrādi, lai noteiktu balvas laimētāju. E-pasta adrese un telefona numurs nepieciešami, lai nodrošinātu dalībnieka identifikāciju laimesta gadījumā un varētu pēc iespējas ātrāk sazināties ar dalībnieku laimesta gadījumā. AS “DELFI” izlozes dalībnieku personas dati tiek dzēsti ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no izlozes dienas.