Veltījums Maijai Pliseckai
17.decembrī Marijas teātra solisti Latvijas Nacionālajā operā